Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı?
Tamircin Burada

Neden Meslek Hastalığı sorusuna şöyle cevap verilebilir; Tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir. Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır.

Meslek hastalıkları tanım itibarıyla, iş yerinde mevcut insan sağlığına zararlı kimyasal ve fiziksel etkenlerin meydana getirdiği hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler ara­sında önemli faktör olduğu hastalıklardır.

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı?Çalışanların sağlık durumunun iyiliğinin sürdürülmesi yanında çalışma yaşamından kaynaklanan meslek hastalıklarının önlenmesi gereklidir. Meslek hastalıkları “işe özgü” sağlık sorunlarıdır, bu hastalıkların nedeni, işyerinde bulunan faktörlerdir. Meslek hastalıkları tam anlamı ile “korunulabilir” hastalıklardır. İşyerlerinde bulunan sağlık için zararlı faktörlerin uygun yöntemlerle kontrol altına alınması, çalışanların meslek hastalığına yakalanmalarını başarılı bir şekilde önleyebilir. Çalışma ortamında bulunan faktörler; işin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörler, tozlar, ergonomik ve psikososyal etmenler olabilir.

 

Çalışanlar, işyerlerinde çalışmaya, “o işte çalışmaya uygun sağlık durumu” ile başlarlar. İş sağlığı ve güvenliğinde çağdaş yaklaşım, kişilerin sağlıklı olarak emeklilik yaşına ulaştırılmalarını amaçlar. Ülkemizde kayıt altına alınan ve dosya kararı verilen meslek hastalıkları içinde en büyük bölüm toza bağlı akciğer ve solunum sistemi hastalıklarıdır. Bu hastalıkların önlenmesinde işyerlerinde toz kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası koruma hiyerarşisi yaklaşımıyla öncelikli olarak işyeri ortamında bulunan tozların “kaynağında” kontrol altına alınması, etkeni ortadan kaldırma, yerine koyma, karşılaşmayı önleyici mühendislik kontrol, uygun havalandırma gibi yaklaşımlar esas olmakla birlikte, karşılaşmanın izlenmesi ve hastalık gelişimini önleyerek erken tanı açısından çalışanların sağlık gözetiminin yapılması da gerekmektedir. Mesleki deri hastalıkları da çalışanlarda sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Mesleki deri hastalıklarının meydana gelmesi bakımından da tozların etkisi söz konusudur.

 

Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir.

Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir. Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır.

Meslek hastalıkları tanılarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.

Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıkları tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan bulunabilmektedir.

Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için yatırım”ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir. Ülkemiz için bir sorun olduğu ilgili bütün taraflarca kabul edilen meslek hastalıklarının gerçek sayılarına ulaşmak için sıkıntılı olan mevcut tanı sürecinin de mutlaka iyileştirilmesi gerekmektedir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
5/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
9/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
İş Kazalarının Nedenleri
12/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
13/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
14/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
16/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
Neden Güvenlik Kültürü?
19/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
20/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
28/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
İş Güvenliği Kültürü
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
34/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
36/36

Sonuçlar

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 1
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 3
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 5
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 6
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 9
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 10
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 12
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 13
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 14
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 16
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
Neden Güvenlik Kültürü? 19
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 20
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 21
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 23
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 25
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 28
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 29
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
İş Güvenliği Kültürü 32
19 30
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 34
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 35
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 36
22 27


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

 

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…


Hayatın Her Alanında İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

İş kazası

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz.

İş Kazası Neden Oldu?

İş kazalarının % 98’inin nedeni İNSAN’dır...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kazaların % 50’si sabah vardiya değişimlerine yakın saatlerde meydana geliyor.

Yapı Alanlanlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri

Bunun sebebi ise uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik ve işi zamanında yetiştirememe endişesi oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 2 Bölüm

İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor

Bu düşünce kişiye çok güçlü olduğunu, ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Sponsor

Çağrı Tasarım

Türkiye’de iş kazalarında her gün 4 çalışanımız maalesef yaşamını yitiriyor.

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa

Türkiye'de her yıl 15000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza geçiriyor...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - Tanımlar

Dünyada her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Her yıl 250 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve 150 milyonun üzerinde kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 50 milyar TL. olduğunun belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık-C Sınıfı

Özellikle ülkemizde iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası sonucu ölüm, malullük, geçici iş göremezlik sürelerine ilişkin verilerin tümünde görülen artış nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği'ne maksimum ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Unutulmamalıdır ki; HİÇ BİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ.

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

Sponsor

Neden Meslek Hastalığı? 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAYATIMIZIN DÜZENİNİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri

Kazasız günler dileğiyle...

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Merdivenlerle Çalışmada Genel Tedbirler

Paylaş:

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Salih DERE , Ekim 23, 2019 @ 8:58 am

    İşleyen bir bildirim sistemi ve güvenli veriler ile meslek hastalıkları açısından özel önleme stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması sağlanmalıdır. Mevcut sistemde maalesef bunların hiçbirisi yok. İşveren çalışma ve verimliliğinin sürdürülmesinde ergonomik ve organizasyonel çözümler şeklinde koruyucu önlemlerin genel yararlılığına inanmalı ve işyerinde bunlara ilişkin tedbirler geliştirmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla