Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi
Tamircin Burada

Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi, göre 2009 yılında Türkiye’de 64.316 iş kazası olmuş, 429 meslek hastalığı tespit edilmiş, bu iş kazalarının 1.171’i ölümle sonuçlanmıştır, ölümle sonuçlanan meslek hastalığı bulunmamaktadır

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi

Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 2005 yılı verilerine göre bir yıl içerisinde dünyada 2.2 milyon insan iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. İşe bağlı ölümlerin beşte dördü (1.7 milyon) meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmektedir. 270 milyon kişi iş kazasına maruz kalmakta, yüzde onu kalıcı ya da uzun süreli sakatlıkla sonuçlanan 160 milyon meslek hastalığı vakası bildirilmektedir. ILO tahminlerine göre zararlı etkenler nedeniyle her yıl 438.489 ölüm beklenmektedir.

Asbestoz tek başına 100.000 yaşamın sonlanmasına neden olmaktadır. Bir diğer önemli ölüm nedeni olan silikoz, Latin Amerika’da maden çalışanlarının %37’sini etkilemektedir. Dünya iş gücünün %50’sinin istihdam edildiği tarım sektöründe yılda 70.000 adet akut veya kronik zehirlenme vakası olduğu tahmin edilmektedir.

ILO Verileri

ILO verilerine göre bütün ölümlerin %3.9’u iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olmaktadır. Dünya nüfusunun %15’i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Halen işsiz olan işgücünün %30’u daha önceki işleri sırasında meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle yeniden iş bulmakta güçlük çekmektedir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her yıl 11.000.000 yeni meslek hastalığı vakası meydana gelmekte ve bunların 700.000’i hayatını kaybetmektedir

Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde mesleki kanserler %32 ile ilk sırada yer almakta, onun ardından % 23 ile kardiyo-vasküler hastalıklar gelmektedir. Hastalıkların maliyeti incelendiğinde ise %40 ile kas iskelet sistemi hastalıkları en çok harcama yapılan hastalık grubu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 860.000 meslek hastalığı ve 60.300 meslek hastalığı nedenli ölüm olduğu tahmin edilmektedir. 1994 yılında 66 bini mesleki deri hastalığı olmak üzere 510 binden fazla meslek hastalığının tespit edildiği bildirilmiştir. Sadece mesleki deri hastalıkları nedeniyle yılda bir milyar doların harcandığı tahmin edilmektedir. Meslek hastalıklarının bu ülkedeki maliyetlerini bildiren Leigh ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, 1992 yılında meslek hastalıkları nedenli tıbbi bakım ve sigorta harcamalarını içeren doğrudan ve maaş kaybı, ev işinde çalışamama, yan ücret kayıpları gibi dolaylı kayıpların 26 milyar dolar olduğu bildirilmiştir

İngiltere’de yapılan ulusal ölçekli bir çalışmayla yüz bin işçiden 4’ünde mesleki astım, 15’inde mesleki deri hastalığı saptanmıştır. Aynı çalışma İngiltere’de kanser nedenli ölümlerin yüzde 4’ünün meslek hastalıkları nedenli olduğunu, kayıp işgünü sayısının ise işçi başına 0,88 gün olduğunu ortaya koymuştur. Bu ülkede 1995 yılında meslek hastalıkları nedenli doğrudan ve dolaylı kayıpların 7.2 milyar Sterlin olduğu tahmin edilmektedir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 2009 yılında Türkiye’de 64.316 iş kazası olmuş, 429 meslek hastalığı tespit edilmiş, bu iş kazalarının 1.171’i ölümle sonuçlanmıştır, ölümle sonuçlanan meslek hastalığı bulunmamaktadır. Sürekli iş göremez hale gelen 1885 kişiden 217’si meslek hastalıkları nedeni ile iş göremez hale gelmiştir.

Türkiye’de riskli iş kolları gelişmiş ülkelere göre oldukça yoğundur. Çimento sanayi, madencilik, dokuma sanayi, akü üretimi, pestisid ve diğer kimyasalların üretimi Türkiye’de ilk dikkati çeken riskli alanlardır. Türkiye’de meslek hastalıkları ile ilgili elde edilen veriler sadece Sosyal Sigortalar Kurumu istatistikleriyle sınırlıdır. Sağlık Bakanlığı istatistikleri içerisinde meslek hastalıkları ile ilgili bilgiye rastlanmadığı gibi henüz bu tür bir veri de toplanmamaktadır.

SGK istatistikleri çalışanların tümünü kapsamamakta, işkolu ve hastalık sınıflarına göre meslek hastalıkları verileri elde edilememektedir. SGK istatistiklerine göre 2009 yılında sigortalı işçi sayısı 9.030.202’dir ve saptanan meslek hastalığı sayısı 429’dur. Yılda her bin işçi için 0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Harrington J.M. nin verdiği değer hatırlanacak olursa, bir ülkenin iş sağlığı alanındaki gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olarak saptanması gereken meslek hastalığı sayısı binde 4-12 arasında olmalıdır. Binde dört değeri temel alınırsa saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı 30.000’in, binde on iki rakamı temel alınırsa yılda saptayamadığımız meslek hastalığı sayısı ise 100.000’in üzerindedir.

OSGB Hizmetleri
Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

İSG Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi 1

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Tamir bakım onarım işlerinde güvenli çalışma yöntemleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Tamir bakım onarım işlerinde güvenli çalışma yöntemleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

İş Güvenliği Karikatürleri

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

İş Güvenliği Karikatürleri

Ödüllü İş Güvenliği Karikatürleri

Paylaş:

Kaynaklar;

Harrington J.M., Gill F.S., Aw T.C., Gardiner K. Occupational Health; 4th Edition,

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla