Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili halen bir çok kişinin kafası karışık. O kadar çok soru geliyor ki, böyle bir başlık açma ihtiyacı hissettik.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!

Daha önce (nedendir bilinmez)bir çok kez ertelenen, 01.07.2016 tarihinden itibaren; Kamu kurum ve kuruluşlarında ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti zorunluluğu başladı.

Bu kanunun amacını hatırlatmak istiyorum;


TS EN Kodlarının Tam Listesi 


 • Üreten, çalışan ve Ülkemizin büyümesinde emeği geçen her çalışanımızın sağlık ve güvenliğini korumak için
 • Yarın aynı işyerinde üretime devam etmek için
 • Kayıplarımızı en aza indirmek için….

böyle bir kanun çıkartıldı. Uygulamada uygulanıyor mu? bu soruya cevap veremem. Ancak yasal zemin oluşturuldu. Tüm kamu işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi!

Buna göre;

 • Her çalışan düzenli sağlık kontrolünden geçirilecek, (Tehlike sınıfına göre 1-3-5 yılda bir)
 • Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek, (Az Tehlikeli İşyerinde 3 yılda bir 8 saat, tehlikeli işyerinde 2 yılda bir 12 saat, çok tehlikeli işyerinde her yıl 16 saat)
 • İSG konusunda çalışanların görüşleri alınacak
 • Acil durum planları ve yılda en az bir kere yapılan tatbikatlarla kayıplar en aza indirilecek
 • Kazalar olmadan önce Risk Değerlendirmesi yaparak tedbirler alınacak, (Tehlike sınıfına göre 2-4-6 yılda bir)
 • Çalışanlar hayati tehlike içeren durumlarda çalışmaktan kaçınabilecek
 • Nitelikli ve verimli bir iş ortamının oluşması sağlanacak
 • Önleyici bir yaklaşımla çalışanların sağlık ve güvenliği sağlanacak

Az Tehlikeli İşyerlerine Getirilen Kolaylıklar


Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları


 

 • 10’dan az çalışanı olan 906.000 işyeri için işveren veya işveren vekilinin (İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan çalışanlar) eğitim alarak kendi İSG hizmetlerini yerine getirebilecek
 • 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde çalışanların beş yılda bir işe uygunluğuna dair alınan sağlık raporları Kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden alınabilecek
 • 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilen İSG profesyonellerine esnek çalışma imkânı getirilmiştir. İşveren ve görevlendirilen kişilerin karEĞİNşılıklı onayı halinde aylık çalışma süreleri birleştirilerek bir yılı geçmeyecek dönemler halinde düzenlenebilir
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kısmi olarak bünyesinde görevlendirilebilir. Uygun nitelikte çalışanı olmayan işyerleri yetkili birimlerden hizmet alarak yükümlülüklerini yerine getirebilir.

ÖRNEĞİN; Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 3 çalışanı olan bir işyerinde süreler iş güvenliği uzmanı için ayda 30 dk ve işyeri hekimi için aylık 15 dk hizmet süresi gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması halinde bu periyotlar yılda bir, altı ayda bir ve üç ayda bir gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

 

İSG Hizmetlerinde Devlet Desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda alınması zorunlu olan İSG hizmetinin küçük işletmelerde maddi bir yüke neden olmaması adına 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için Devlet desteği bulunmaktadır.


Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği


10’dan az çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işyerlerine %2 olan kısa vadeli sigorta priminim %1,4’ü, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise %1,6 ‘sı iade edilmektedir.

İlginizi Çekebilir!  İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Önemi

İşveren Kendi İşyerinde Görev Alabilir !

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili eğitim alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi üstlenebiliyor.

Çalışanlarınızı sertifikalandırarak ya da sertifikalı çalışanlarınızı görevlendirerek işyerinizde görevlendirebiliyoruz.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Bugüne kadar 848 meslek standardının hazırlık çalışmalarına başlanmış, bunlardan 644 ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlave olarak 11 adet meslek standardı da yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Kurum tarafından toplam 339 meslekte ulusal yeterlilik esasları belirlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ulusal yeterlilik sisteminde sınav ve belgelendirme faaliyetleri Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 35’i tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 47 kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak ile yetkilendirilmiştir. 61 kuruluşun ise yetkilendirme süreçleri devam etmektedir. Bu kuruluşların yıllık sınav ve belgelendirme kapasiteleri yaklaşık 500.000 kişidir.

Bugüne kadar 12 sektörde 179 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. Bugüne kadar 46.080’i tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 64.680 kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiştir.


İş Güvenliğinin Temel Prensipleri


Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri! 1

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde İşsizlik Sigortası Fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği Fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 26.000 kişinin yaklaşık 14.000.000 TL tutarındaki sınav ve belge ücreti bu fonlardan karşılanmıştır.

YAPTIRIMLAR VE PARA CEZALARI

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen veya hizmet almayan az tehlikeli işyerlerinde her bir İSG profesyoneli için işverene 6.511 TL. idari para cezası uygulanacaktır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
5/36
İş Kazalarının Nedenleri
6/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
8/36
Neden Güvenlik Kültürü?
9/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
10/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
11/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
22/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
23/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
24/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
25/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
26/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
27/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
31/36
1542 Kişinin Katili Kim?
32/36
İş Güvenliği Kültürü
33/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
36/36

Sonuçlar

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 1
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 5
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 6
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 7
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 8
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 9
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 10
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 11
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 15
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 17
19 30
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 20
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 22
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 23
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 24
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 25
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 26
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 27
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 28
25 24
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 31
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 32
23 26
İş Güvenliği Kültürü 33
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 34
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 35
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 36
24 25

 

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İlginizi Çekebilir!  Neden İş Sağlığı...

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.
Total
0
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fifteen + 17 =

Önceki Yayın
İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi

TS EN Kodlarının Tam Listesi

Sonraki Yayın
Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Maden Kazaları Analizi!

İlgili Yayınlar
Total
0
Share