Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!
Tamircin Burada

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili halen bir çok kişinin kafası karışık. O kadar çok soru geliyor ki, böyle bir başlık açma ihtiyacı hissettik.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!

Daha önce (nedendir bilinmez)bir çok kez ertelenen, 01.07.2016 tarihinden itibaren; Kamu kurum ve kuruluşlarında ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti zorunluluğu başladı.

Bu kanunun amacını hatırlatmak istiyorum;


TS EN Kodlarının Tam Listesi 


 • Üreten, çalışan ve Ülkemizin büyümesinde emeği geçen her çalışanımızın sağlık ve güvenliğini korumak için
 • Yarın aynı işyerinde üretime devam etmek için
 • Kayıplarımızı en aza indirmek için….

böyle bir kanun çıkartıldı. Uygulamada uygulanıyor mu? bu soruya cevap veremem. Ancak yasal zemin oluşturuldu. Tüm kamu işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi!

Buna göre;

 • Her çalışan düzenli sağlık kontrolünden geçirilecek, (Tehlike sınıfına göre 1-3-5 yılda bir)
 • Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek, (Az Tehlikeli İşyerinde 3 yılda bir 8 saat, tehlikeli işyerinde 2 yılda bir 12 saat, çok tehlikeli işyerinde her yıl 16 saat)
 • İSG konusunda çalışanların görüşleri alınacak
 • Acil durum planları ve yılda en az bir kere yapılan tatbikatlarla kayıplar en aza indirilecek
 • Kazalar olmadan önce Risk Değerlendirmesi yaparak tedbirler alınacak, (Tehlike sınıfına göre 2-4-6 yılda bir)
 • Çalışanlar hayati tehlike içeren durumlarda çalışmaktan kaçınabilecek
 • Nitelikli ve verimli bir iş ortamının oluşması sağlanacak
 • Önleyici bir yaklaşımla çalışanların sağlık ve güvenliği sağlanacak

Az Tehlikeli İşyerlerine Getirilen Kolaylıklar


Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları


 

 • 10’dan az çalışanı olan 906.000 işyeri için işveren veya işveren vekilinin (İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan çalışanlar) eğitim alarak kendi İSG hizmetlerini yerine getirebilecek
 • 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde çalışanların beş yılda bir işe uygunluğuna dair alınan sağlık raporları Kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden alınabilecek
 • 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilen İSG profesyonellerine esnek çalışma imkânı getirilmiştir. İşveren ve görevlendirilen kişilerin karEĞİNşılıklı onayı halinde aylık çalışma süreleri birleştirilerek bir yılı geçmeyecek dönemler halinde düzenlenebilir
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kısmi olarak bünyesinde görevlendirilebilir. Uygun nitelikte çalışanı olmayan işyerleri yetkili birimlerden hizmet alarak yükümlülüklerini yerine getirebilir.

ÖRNEĞİN; Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 3 çalışanı olan bir işyerinde süreler iş güvenliği uzmanı için ayda 30 dk ve işyeri hekimi için aylık 15 dk hizmet süresi gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması halinde bu periyotlar yılda bir, altı ayda bir ve üç ayda bir gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

 

İSG Hizmetlerinde Devlet Desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda alınması zorunlu olan İSG hizmetinin küçük işletmelerde maddi bir yüke neden olmaması adına 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için Devlet desteği bulunmaktadır.


Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği


10’dan az çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işyerlerine %2 olan kısa vadeli sigorta priminim %1,4’ü, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise %1,6 ‘sı iade edilmektedir.

İşveren Kendi İşyerinde Görev Alabilir !

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili eğitim alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi üstlenebiliyor.

Çalışanlarınızı sertifikalandırarak ya da sertifikalı çalışanlarınızı görevlendirerek işyerinizde görevlendirebiliyoruz.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Bugüne kadar 848 meslek standardının hazırlık çalışmalarına başlanmış, bunlardan 644 ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlave olarak 11 adet meslek standardı da yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Kurum tarafından toplam 339 meslekte ulusal yeterlilik esasları belirlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ulusal yeterlilik sisteminde sınav ve belgelendirme faaliyetleri Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 35’i tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 47 kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak ile yetkilendirilmiştir. 61 kuruluşun ise yetkilendirme süreçleri devam etmektedir. Bu kuruluşların yıllık sınav ve belgelendirme kapasiteleri yaklaşık 500.000 kişidir.

Bugüne kadar 12 sektörde 179 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. Bugüne kadar 46.080’i tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 64.680 kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiştir.


İş Güvenliğinin Temel Prensipleri


 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde İşsizlik Sigortası Fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği Fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 26.000 kişinin yaklaşık 14.000.000 TL tutarındaki sınav ve belge ücreti bu fonlardan karşılanmıştır.

YAPTIRIMLAR VE PARA CEZALARI

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen veya hizmet almayan az tehlikeli işyerlerinde her bir İSG profesyoneli için işverene 6.511 TL. idari para cezası uygulanacaktır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
1/36
İş Kazalarının Nedenleri!
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
4/36
İş Kazalarının Nedenleri
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
1542 Kişinin Katili Kim?
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
9/36
Neden Güvenlik Kültürü?
10/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
11/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
12/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
14/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
17/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
18/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
20/36
İş Güvenliği Kültürü
21/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
22/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
23/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
27/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
35/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
36/36

Sonuçlar

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 1
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 2
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 4
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 5
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 7
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 9
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 10
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 11
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 12
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 14
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 16
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 17
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 18
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 20
22 27
İş Güvenliği Kültürü 21
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 22
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 23
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 24
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 27
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 28
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 31
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 33
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 35
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 36
24 25


 

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla