Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular
Tamircin Burada

İSG Yarışması Çıkmış Sorular; bu zamana kadar yapılmış İş Sağlığı ve Güvenliği yarışmalarından çıkmış sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.  İSG yarışmamız 06.01.2020 Pazartesi gününden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular


Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Daire şeklinde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgiyi ifade eden işaretlerin karşılığı nedir

Suyla Söndürmek Yasaktır
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gaz olarak nitelendirilmez?

Tahriş Edici Madde
Doğru! Yanlış!

Hava akım hızını ölçen cihaza ne isim verilir?

Andragoji nedir?
Doğru! Yanlış!

LPG ve doğalgaz yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi etkilidir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki ifadelerden hangisi antropometriyi tanımlar?

Antropometride Veri Çeşitleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Asbest türüdür?

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?

Nedir, Kimdir
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli işlerde yapılmış olan risk değerlendirmeleri kaç yılda bir yenilenir?

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışır?
Doğru! Yanlış!

Elle taşıma işlerinde ILO'ya göre kadın ve erkek için tavsiye edilen kaldırma ağırlığı kaç kg. dır?

Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

“Kimse, yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” hükmü Anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?

İşsizlik Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığa ne isim verilir?

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi binaları yıldırım düşmesine karşı korur?

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi PATLAYICI MADDE yi ifade eder?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Aşındırıcı Madde
Patlayıcı Madde
Radyoaktif Madde
Doğru! Yanlış!

Ergonominin öncelikli temel felsefesi nedir?

Ergonominin Doğuşu ve Yaklaşımı
Doğru! Yanlış!

18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olur?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Ödüllü Yarışma-Haziran
ÜZGÜNÜZ... Ödülleri Kaçırdınız!

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

ÜZGÜNÜZ. Ödülleri Kaçırdınız! Yeni sezonda görüşmek üzere...
SÜPERSİNİZ...

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ.... BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 35 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

35
0%

2018 yılında kaç ölümlü iş kazası meydana gelmiştir?

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi
Doğru! Yanlış!

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 250 çalışanı olan bir işyerinde Diğer Sağlık Personeli çalışan başına ayda en az kaç dakika bulunmak zorundadır?

İşyeri Hekimi Tarafından Yazılan Reçetelerin Ödenmesi İçin Gereken Hususlar
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki videoda kazaya neden olan hareketin önlenmesi için nasıl bir uygulama yapılabilir?

Doğru! Yanlış!

Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl saklanır?

Asbeste Bağlı Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdaki videoda çalışanın hayatını kurtaran KKD ekipmanı hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar hangi gruba girer?

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

"Dikkatli ol, Önlem Al, Kontrol Et" gibi uyarı anlamını taşıyan işaretlerin rendi nedir?

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

150 çalışanı bulunan işyerinde kaç çalışan temsilcisi bulunmak zorundadır?

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

Sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az ya da çok kaza ihtimallerini belirleyen sistemin adı nedir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar hangi isimle anılır?

Mineral Tozların Analiz Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İLO'nun "İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi" nin numarası kaçtır?

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri
Doğru! Yanlış!

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz?

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları hangi gruba girmektedir?

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
Doğru! Yanlış!

Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların tümüne verilen isim

Kişisel Koruyucu Donanımlarda Güvenli Ürün Nasıl Bulunur?
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Ödüllü Yarışma-Mayıs2020
ÜZGÜNÜZ... Ödülleri Kaçırdınız!

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

ÜZGÜNÜZ... Ödülleri Kaçırdınız! EVDE KAL TÜRKİYE uyarısına destek olmak için her hatfa ödüllü yarışmamız olacak. Lütfen sayfamızı takip ediniz.
SÜPERSİNİZ...

Süpersiniz

İşte Bu... SÜPERSİNİZ...

Sonuçlarınızı paylaşın:


İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Eğitimi Verebilir mi? Çevirmek için tıklayın
Sağlık İçin: Kanser
En ağır meslek hastalıklarından biridir

2019 Yılı OSGB ve Eğitim Kurumu belge bedelleri? Çevirmek için tıklayın
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 4
sağlıkla ilgili olayların nedenleri

İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları - 2019 Çevirmek için tıklayın
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 5
Kimyasallarla ilgili

Çalışanın Sağlığının Uygun Olmaması Nedeniyle İşi Yürütemeyecek Olması Nasıl Belgelenir? Çevirmek için tıklayın
İş Hijyeni
Kimyasallarda etki göstergesinin üst sınırı

Kamu Kurumlarında İSG Kurulu Nasıl Oluşturulur? Çevirmek için tıklayın
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Türkçe karşılığı GBF'nin karşılığıdır

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Çalışanın Sağlık Kayıtlarına İlişkin Veriler Eski İşverenden Alınabilir mi? Çevirmek için tıklayın
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
Görsel her şeyi açıklıyor aslında...

Paylaş:


Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Yetkisiz Kimse Giremez
Yetkisiz Kimse Giremez 1/31
Maske Kullan
Maske Kullan 2/31
Genel emredici işaret
Genel emredici işaret 3/31
Acil Yangın Telefonu işareti
Acil Yangın Telefonu işareti 4/31
iyonlaştırıcı madde
İyonlaştırıcı Madde 5/31
İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
İş Makinası Giremez 6/31
Sigara içilmez
Sigara İçmek ve Açık Alev Kullanmak Yasaktır 7/31
Baret Tak
Baret Tak 8/31
Parlayıcı Madde
Parlayıcı Madde 9/31
Yangın Merdiveni
Yangın Merdiveni resmi 10/31
Yangın Söndürme Cihazı
Yangın Söndürme Cihazı işareti 11/31
Emniyet Kemeri Kullan
Emniyet Kemeri Kullan 12/31
Gözlük Kullan
Gözlük Kullan 13/31
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kulaklık Tak 14/31
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 7
İçilmez 15/31
Aşındırıcı Madde
Aşındırıcı Madde 16/31
Toksik Madde
Toksit Madde 17/31
Oksitleyici Madde
Oksitleyici Madde 18/31
Tahriş Edici Madde
Tahriş Edici Madde 19/31
Radyoaktif Madde
Radyoaktif Madde 20/31
Yaya Yolunu Kullan
Yaya yolunu kullan 21/31
Suyla Söndürmek Yasaktır
Suyla Söndürmek Yasaktır 22/31
Parlayıcı Madde
Parlayıcı Madde ve Yüksek Isı / Uyarıcı 23/31
Yangın Hortumu
Yangın Hortumu 24/31
Koruyucu Elbise Giy
Koruyucu Elbise Giy 25/31
Eldiven Giy
Eldiven Giy 26/31
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 8
Dokunma 27/31
Yüz Siperi Kullan
Yüz Siperi Kullan 28/31
İş Ayakkabısı Giy
İş Ayakkabısı Giy 29/31
Patlayıcı Madde
Patlayıcı Madde 30/31
Yaya Giremez
Yaya Giremez 31/31

Sonuçlar

Yetkisiz Kimse Giremez 1
Yetkisiz Kimse Giremez
0 0
Maske Kullan 2
Maske Kullan
0 0
Genel emredici işaret 3
Genel emredici işaret
0 0
Acil Yangın Telefonu işareti 4
Acil Yangın Telefonu işareti
0 0
iyonlaştırıcı madde 5
İyonlaştırıcı Madde
0 0
İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı 6
İş Makinası Giremez
0 0
Sigara içilmez 7
Sigara İçmek ve Açık Alev Kullanmak Yasaktır
0 0
Baret Tak 8
Baret Tak
0 0
Parlayıcı Madde 9
Parlayıcı Madde
0 0
Yangın Merdiveni 10
Yangın Merdiveni resmi
0 0
Yangın Söndürme Cihazı 11
Yangın Söndürme Cihazı işareti
0 0
Emniyet Kemeri Kullan 12
Emniyet Kemeri Kullan
0 0
Gözlük Kullan 13
Gözlük Kullan
0 0
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 14
Kulaklık Tak
0 0
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 9 15
İçilmez
0 0
Aşındırıcı Madde 16
Aşındırıcı Madde
0 0
Toksik Madde 17
Toksit Madde
0 0
Oksitleyici Madde 18
Oksitleyici Madde
0 0
Tahriş Edici Madde 19
Tahriş Edici Madde
0 0
Radyoaktif Madde 20
Radyoaktif Madde
0 0
Yaya Yolunu Kullan 21
Yaya yolunu kullan
0 0
Suyla Söndürmek Yasaktır 22
Suyla Söndürmek Yasaktır
0 0
Parlayıcı Madde 23
Parlayıcı Madde ve Yüksek Isı / Uyarıcı
0 0
Yangın Hortumu 24
Yangın Hortumu
0 0
Koruyucu Elbise Giy 25
Koruyucu Elbise Giy
0 0
Eldiven Giy 26
Eldiven Giy
0 0
Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 10 27
Dokunma
0 0
Yüz Siperi Kullan 28
Yüz Siperi Kullan
0 0
İş Ayakkabısı Giy 29
İş Ayakkabısı Giy
0 0
Patlayıcı Madde 30
Patlayıcı Madde
0 0
Yaya Giremez 31
Yaya Giremez
0 0

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Sigara içilmez
Sigara içilmez 1/12
Yaya Giremez
Yaya Giremez 2/12
Yetkisiz Kimse Giremez
Yetkisiz Kimse Giremez 3/12
Patlayıcı Madde
Patlayıcı Madde 4/12
Oksitleyici Madde
Oksit Madde 5/12
Oksitleyici Madde
Oksitleyici Madde 6/12
Maske Kullan
Maske Kullan / Emredici 7/12
Koruyucu Elbise Giy
İş Elbisesi Giy 8/12
Emniyet Kemeri Kullan
Emniyet Kemeri Kullan 9/12
Güvenlik Duşu resmi
Güvenlik Duşu / İlk yardım İşaretleri 10/12
Göz Duşu resmi
Gözünü Koru 11/12
Yangın Söndürme Cihazı
Yangın Söndürme Cihazı 12/12

Sonuçlar

Sigara içilmez 1
Sigara içilmez
1 25
Yaya Giremez 2
Yaya Giremez
1 25
Yetkisiz Kimse Giremez 3
Yetkisiz Kimse Giremez
1 25
Patlayıcı Madde 4
Patlayıcı Madde
0 26
Oksitleyici Madde 5
Oksit Madde
0 26
Oksitleyici Madde 6
Oksitleyici Madde
1 25
Maske Kullan 7
Maske Kullan / Emredici
1 25
Koruyucu Elbise Giy 8
İş Elbisesi Giy
1 25
Emniyet Kemeri Kullan 9
Emniyet Kemeri Kullan
1 25
Güvenlik Duşu resmi 10
Güvenlik Duşu / İlk yardım İşaretleri
1 25
Göz Duşu resmi 11
Gözünü Koru
1 25
Yangın Söndürme Cihazı 12
Yangın Söndürme Cihazı
0 26

Bu süreli bir testtir. Soru başına 25 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

25
0%

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme ihtimaline RİSK denir?

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Sosyal Bilimlerle ilişkisi yoktur.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği; tıp, mühendislik ve sosyal bilimlerle birebir ilişkilidir.

ILO'nun istatistiki verilerine göre, işle ilgili hastalıklar arasında en fazla görülen hastalık bel rahatsızlıklarıdır.

Doğru! Yanlış!

Işık şiddetinin ölçü birimi Watt' dır.

Doğru! Yanlış!

Işık şiddetinin ölçü birimi LÜKS' dür.

Binaları yıldırım düşmesine karşı koruyan sistemlere PARATONER denir.

Doğru! Yanlış!

İş kazalarını önlemek için en öncelikli olan Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılmasıdır.

Doğru! Yanlış!

İş kazalarını önlemek için en öncelikli eylem, emniyetsiz davranışları önleme ve eğitimdir.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11

Mavi renkli işaretler ZORUNLULUK ifade eden işaretlerdir.

Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaretin karşılığı TEHLİKE İŞARETİ dir.

Trafo Kazaları - Video
Doğru! Yanlış!

ELEKTRİK TEHLİKESİ işaretidir. Tehlike işareti ters "İ" harfidir.

F Sınıfı Yangınlar; Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu Kimyasal söndürücüler yada toz söndürücüler ile söndürülür

Doğru! Yanlış!

Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklardır.

Doğru! Yanlış!

Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlar Mini Yarışma
ÜZGÜNÜM

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
KIL PAYI KAÇIRDINIZ... ÇOK ÜZGÜNÜZ

Ödül Kazananların Listesi

HEDİYELERİN KURDELESİNİ TUTTUNUZ. AMA OLMADI, OLSUN; YENİ SEZONDA KESİN BAŞARACAKSINIZ...
İŞTE BU...

Süpersiniz

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 25 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

25
0%

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “EN / TSEN” dir.

Doğru! Yanlış!

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “CE” işaretidir.

Yanma olayının oluşabilmesi için su, oksijen ve sıcaklığın bir arada olması gereklidir.

Doğru! Yanlış!

Yanma olayının oluşabilmesi için Yanıcı madde, Oksijen, Sıcaklık gereklidir.

Yukarıdaki işaretin anlamı DOKUNMA dir.

Yetkisiz Kimse Giremez
Doğru! Yanlış!

Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım riskin kaynağında kontrolüdür.

Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 4857 Sayılı İş Kanunudur.

Elektriğe çarpılma olayının olduğu ortamın yağmurlu ve iyonlu olması ölümcül riski etkileyen faktörler arasındadır.

Doğru! Yanlış!

Elektrik çarpması olaylarında ölümcül riski etkileyen (arttıran) faktörler arasında akımın şiddeti, elektriğe çarpılan kimsenin vücudunun iç direnci, bulunduğu odanın tabanının ne ile kaplı olduğu gibi durumlar…

Kulaklık takma zorunluluğu 85 dB'den sonra başlar.

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay iş kazasını tanımlar

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay RAMAK KALA olayıdır.

B sınıfı yangını söndürmede kesinlikle SU kullanılmaz.

B sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ’DİR.

Acil kaçış rengi KIRMIZI’dir.

Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi YEŞİL dir.

Hava bir yangın söndürücü maddedir.

Doğru! Yanlış!

Hava yangın söndürücü madde değildir.

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yükseklik 3 metreden fazla olamaz.

Doğru! Yanlış!

Bir şeyin zarar verme potansiyeline tehlike denir.

Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ denir.

Doğru! Yanlış!

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getirilmesine antropometri denir.

Doğru! Yanlış!

... çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine ERGONOMİ denir.

Topraklama hattının direncinin büyük olması veya topraklama hattına bağlı iletkenlerin başka bir yerle temas etmesi sonucu elektrik tesisatından uzaklaştırılamayan akımı YÜKSEK GERİLİMİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Yüksek Gerilim; Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir

“Tedavi masrafları” iş kazası sonucu ortaya çıkan görünen kazalara girer.

Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 40 santimetre olmalıdır.

Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan işler yüksekte çalışma sayılır.

Doğru! Yanlış!

Su elektrik yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasallarla birlikte kullanılır.

Doğru! Yanlış!

Elektriksel yangınların söndürülmesinde ya da birlikte kullanılması kesinlikle tehlikelidir.

İşitme eşiği 20 desibeldir

Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği “0” desibeldir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline iş güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline sağlık denir.

Andragoji meslek hastalıkları sınıflandırmasında yer almaz…

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 40 km/h olmalıdır.

Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 20 km/h olmalıdır.

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime YANMA denir.

Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime PATLAMA denir

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Güvenli KKD

Maruziyet süresi Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

Doğru! Yanlış!

İşçide verim kaybının önlenmesi, İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasındadır.

Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında Meslek hastalıklarının önlenmesi, işle ilgili hastalıklarına önlenmesi ve yaralanmaların önlenmesi sayılabilir. Verim kaybı ve ekonomik şartlar İSG’den bir nebze uzak…

“HRO” bir ayakkabının ısıya dayanıklı olduğunu gösterir.

Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret OKSİTLEYİCİ MADDE yi ifade eder.

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 16
Doğru! Yanlış!

LAZER IŞINI dır.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Evlerde kullanılan elektrik 220 volttur.

Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi kırmızıdır.

Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi MAVİ dir.

Solunum Durması 65 mA’da başlar?

Doğru! Yanlış!

Solunum Durması 25 mA’da başlar?

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe Psikolojik taciz denir.

Doğru! Yanlış!

Psikolojik taciz ya da MOBBİNG tanımıdır.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 11

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için tasarlanmış malzemelere Kişisel Koruyucu Donanım denir

Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpünün rengi KIRMIZI dır.

Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpü MAVİ renktedir.

Alüminyum, magnezyum ve titanyum gibi metaller ve bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar D sınıfında kabul edilir

D sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

Ön tanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 15 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE…

Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlar
ÜZGÜNÜM, KÖTÜ PERFORMANS

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
VASATIN AZ ALTINDA KALDINIZ...

Elektrik Çarpmalarından Oluşan İş Kazaları - Video

BU KEZ OLMADI. BİR SONRAKİ YARIŞMADA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
FENA DEĞİL, TEŞEKKÜRLER

Ödül Kazananların Listesi

GÜZEL AMA YETERLİ DEĞİLDİ... OLSUN;
İŞTE BU...

Süpersiniz

GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. SÜPESİNİZ...

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 25 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

25
0%

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.

Doğru! Yanlış!

Cevap Doğru... İlave olarak; Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş (270) saatten fazla olamaz

Doğru! Yanlış!

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi GENÇ İŞÇİYİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişiden oluşur.

Doğru! Yanlış!

Doğru işaretleyenler, üzgünüz, ancak eksiklik var. Yukarıdaki kişilere ilave olarak; Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci...

Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) olan işaret emredici işarettir.

Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret BARET TAKILMASI Zorunlu ortam işaretidir.

Baret Tak
Doğru! Yanlış!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmialtı (26) günden az olamaz.

Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu; Madde 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri; onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

6 çalışanın olduğu ÇOK TEHLİKELİ bir işyerinde işyeri hekimi çalışan başına 4 saat/ay görev yapar.

Doğru! Yanlış!

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713 MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar; a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, dolayısıyla işyeri hekimi çalışan başına en az 1,5 saat görev yapar...

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Doğru! Yanlış!

Tehlike sınıfları, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" nde her meslek için belirtilmiştir.

Doğru! Yanlış!

Doğru mu Yanlış mı? Küçük Test
ÇOK ÜZGÜNÜZ

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

OLMADI MAALESEF
İŞTE BU...

Süpersiniz

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 20 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

20
0%

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, on altı yaşını doldurmuş kadın çalışanların çalışma şeklini düzenler.

Doğru! Yanlış!

ON SEKİZ yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ...

CAS; Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını ifade eder.

Doğru! Yanlış!

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Teblig'e göre; İşveren, henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 2500 metre olacak şekilde kurar veya inşa eder

Doğru! Yanlış!

Sığınma odalarını, çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 METRE olacak şekilde kurar veya inşa eder

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar.

Doğru! Yanlış!

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 80 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

Doğru! Yanlış!

Çalışanların Gürültü ile İlgili risklerden Korunmalarına Dair yönetmelik kapsamında; Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültümaruziyetdüzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Doğru! Yanlış!

İş Ekipmanlarının Kullanılmasına Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek-2 Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları

Acil durum planı, 10 ve üzeri işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Doğru! Yanlış!

ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK; Acil durum planı, TÜM İŞYERLERİ için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir (1) İşyeri hekimi, (1) İş güvenliği uzmanı, istihdamı zorunludur. Diğer Sağlık Personeli zorunluluğu yoktur.

Doğru! Yanlış!

(1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir; a) İşyeri hekimi, b) İş güvenliği uzmanı, c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (MADDE 12 – Ortak sağlık ve güvenlik birimi)

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Çağrı Tasarım

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, en az 16 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimi almış olarak kabul edilir

Doğru! Yanlış!

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimi almış olarak kabul edilir

Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre, Yükle ilgili risk faktörleri; Yükün özellikleri, Fiziksel güç gereksinimi, Çalışma ortamının özellikleri ve işin gerekliliklerini kapsar.

Doğru! Yanlış!

İskelelerde geçiş amacıyla en az 90 santimetre genişliğinde ve kenarlarında Yapı İşlerinde İş Güvenliği Yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk yapılması zorunludur.

Doğru! Yanlış!

İskelelerde geçiş amacıyla EN AZ 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk

Kanserojen ve Mutajen maddelerle çalışmada sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğine göre BENZEN'de mesleki maruziyet sınır değeri 3.25'tir.

Doğru! Yanlış!

mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

Yukarıdaki işaret oksitleyici maddeyi ifade eder.

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 20
Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret aşındırıcı maddeyi ifade eder.

İşveren, Asbestle Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemleri Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlamakla yükümlüdür.

Doğru! Yanlış!

Koruyucu kremler / merhemler Kişisel Koruyucu Donanım grubuna girer.

Doğru! Yanlış!

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, EK-2 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

30 çalışanı bulunan tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde İş Güvenliği Uzmanı çalışan başına en az 5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerin yapıldığı veya kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde heyet tarafından iş acilen durdurulur.

Doğru! Yanlış!

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK ; MADDE 7 – İşin durdurulması ; Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 21

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılmasına göre; Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler "Bölge 1" olarak tanımlanır

Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre; Daire biçiminde, – Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır); kapsamı YASAKLAYICI İŞARETLERİ ifade eder.

Doğru! Yanlış!

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az iki yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, verilir.

Doğru! Yanlış!

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına dair yönetmeliğe göre; a) El-kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 4 m/s2 ' i geçemez.

Doğru! Yanlış!

a) El-kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2

15 çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde DSP (Diğer Sağlık Personeli) çalışan başına en az 2,5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

a) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri kapsamında işveren, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Doğru! Yanlış!

İşveren, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar.

Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerine Biyolojik Etkenler denir.

Doğru! Yanlış!

30 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde İşyeri Hekimi çalışan başına en az 2,5 saat/ay görev yapmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç ekranlı araç tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Çağrı Tasarım

Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde (iniş, çıkış, geçiş dâhil) en fazla 7,5 saat çalışılır.

Doğru! Yanlış!

MADDE 5 – Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler; Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir. a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil):

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin sekretaryalığını İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden birisi yönetir.

Doğru! Yanlış!

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi; MADDE 8 – Konsey sekretaryası; Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak zorundadır.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik; MADDE 4 – İşverenin yükümlülüğü

Doğru mu Yanlış mı? (İSG-Yönetmelik)
Bu sefer olmadı...

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
İŞTE BU...

Süpersiniz

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Teste başlamak için kim olduğunuzu bilmemiz yeterli!

Bu süreli bir testtir. Tüm soruları cevaplamanız için size 120 saniye verilecektir. Hazırsan başlayalım!

120
0%

Sarı Renkli İşaretlerin Kategorisi Nedir?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve...

Bu İşaretin Karşılığı Nedir?

Gözlük Kullan
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin karşılığı nedir?

Radyoaktif Madde
Doğru! Yanlış!

Bu İşaretin Anlamı Nedir?

Parlayıcı Madde
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin karşılığı nedir?

Biyolojik Riskler
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin anlamı nedir?

Suyla Söndürmek Yasaktır
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin anlamı nedir?

İş Makinelerinde İş Güvenliği Eğitim Sınavı
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin anlamı nedir?

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 16
Doğru! Yanlış!

Bu işaretin kuralı nedir?

Maske Kullan
Doğru! Yanlış!

Mavi zemin üzerine beyaz piktogram bulunan bu işaret hangi kategoriyi ifade eder?

Bu işaretin anlamı nedir?

Göz Duşu resmi
Doğru! Yanlış!

İSG İşaretler-1

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

SÜPERSİNİZ

Süpersiniz

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Belli bir zarara ve arızalanmaya sebep olan beklenmeyen, umulmayan ve planlanmamış bir olaya ne denir?

Kaza İstatistikleri
Doğru! Yanlış!

Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye ne denir?

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ölümlü iş kazası nedenlerinden biri olamaz?

İş Kazaları Oluşum Teorileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları kapsamaz?

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği hangi bakanlığa bağlıdır?

İş Kazalarında İşverene Ağır Yaptırımlar!
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilir?

İş Kazası Bildirimleri Nasıl Yapılır?
Doğru! Yanlış!

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara ne denir

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
Doğru! Yanlış!

Işık şiddetinin ölçü birimi nedir?

Nedir, Kimdir
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklar arasında en fazla görülendir

İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği’nden kim sorumludur?

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanunun numarası kaçtır?

İş Kazaları Analizi
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği, aşağıdaki bilimlerden hangisi ile ilişkisi diğerlerine göre daha azdır?

İş Kazası Nedir
Doğru! Yanlış!

İş kazaları eğitimi
Olmadı, biraz gayret...

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


Bu süreli bir testtir. Soru başına 30 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

30
0%

Ofislerde optiumum sıcaklık aralığı kaç olmalıdır?

Ofislerde Ergonomi
Doğru! Yanlış!

Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ergonominin 7 Basit Kuralı
Doğru! Yanlış!

Çalışan ile ekran arasındaki mesafe en kaz kaç cm. olmalıdır?

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 26
Doğru! Yanlış!

Son yıllarda en çok harcama yapılan hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir?

Antropometri Kapsamında Ergonomi
Doğru! Yanlış!

Ergonomi aşağıdaki hangi koşulların hangisinin etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bir bilim dalı değildir

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen yük kaldırma ile ilgili şıkları düzgün olarak sıraladığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
1. Dizlerinizi bükün sırtınızı değil
2. Yükü ilerisini görmenizi engellemeyecek bir pozisyonda tutun
3. Yüke yakın ayakta durun
4. Yükü bacaklarınızla doğrularak kaldırın

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 28
Doğru! Yanlış!

İşletmelerde ergonomik sorunlar nedeniyle görülen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir?

Çalışma Yeri Ergonomisi
Doğru! Yanlış!

İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öge olan “Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme”de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

Ergonominin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlişkisi
Doğru! Yanlış!

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getiren bilimin adı nedir?

Ergonominin Doğuşu ve Yaklaşımı
Doğru! Yanlış!

Ofis Çalışmaları Tehlike Sınıfları Tebliği’nde hangi kategoride yer alır?

Ofislerde Ergonomik Tasarım Örnekleri
Doğru! Yanlış!

İSG açısından ise aydınlatmanın iş kazalarının önüne geçmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır. Aydınlatma şiddetinin en az kaç lüks olması tavsiye edilmektedir.

Ergonomi Bilimi!
Doğru! Yanlış!

Ergonominin anlamı aşağıdakilerden hangisidir

Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Ergonomi egitimi
Olmadı, biraz gayret...

Ödüllü İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


 

Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla