Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonomi Soruları

Ergonomi Soruları
Tamircin Burada

Her İSG sınavlarında bu zamana kadar ortalama 4 ile 6 adet Ergonomi Soruları çıktığını biliyoruz. O nedenle arkadaşlarımız güzel bir çalışma hazırlamışlar.

Bu zamana kadar çıkmış ergonomi sorularını sizler için derledik.

 

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 

 

Ergonomi ile ilgili aşağıdaki linkleri de inceleyebilirsiniz…

Ergonominin Temel Felsefesi

Ergonomi ve Antropometri

Ekranlı Araçlarla Çalışma Yönetmeliği

Ofis Çalışmalarında İş Güvenliği


Ergonomi Soruları

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Ergonomik çalışma yeri düzenlemede kullanılan “sürekli güç sınırı” kavramı aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir? (A sınıfı 13 Mayıs 2012)

Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi temel olarak iş fizyolojisi kapsamında ele alınacak konulardan birisi değildir? (A sınıfı 13 Mayıs 2012)

Doğru! Yanlış!

Ergonomi aşağıdaki hangi koşulların hangisinin etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bir bilim dalı değildir?

Ergonomi Soruları 1
Doğru! Yanlış!

Antropometrik çalışma yeri düzenlemede antropometrik ölçüsü alınan insanlardan en az yüzde kaçı ilgili tasarım ölçüsü içinde yer almalıdır? (A sınıfı 2 Temmuz 2011)

Doğru! Yanlış!

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Seyfi Bey, 84 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan taş kömürü madenciliği yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Seyfi Beyi görevlendirmiştir. Seyfi Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Tek bir maden ocağında faaliyet gösteren işyerinin yerüstü ve yeraltı işletmeleri mevcuttur. Galeriden çıkarılan kömür yer üstü işletmesinde işlendikten sonra nakledilmektedir. Seyfi Bey tarafından, yer altı işletmesinde çalışanların tamamının boy ortalaması 165 cm; % 95’lik dilimdekilerin boy ortalaması 175 cm; % 5’lik dilimdekilerin boy ortalaması ise 155 cm olarak ölçülmüştür (Baret ve ayakkabı tabanı yüksekliği dahil edilmiştir). İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin havalandırması ile ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır? (A sınıfı 18 Ağustos 2013)

Ergonomi Soruları 2
Doğru! Yanlış!

Asıl çalışma alanı gösterge dizaynı olan; kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri, sinyaller, joystickler, araç ve uçakların göstergeleri gibi tasarımlarda hata olasılığını en aza indirmeyi hedefleyen ergonomi alanı aşağıdakilerden hangisidir? (A sınıfı 18 Mayıs 2013)

Ergonomi Soruları 3
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır? (C sınıfı 18 Mayıs 2013)

Doğru! Yanlış!

Ağır işleri organize ederken aşağıdaki hangi husus yanlış davranış şeklidir

Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Salim Bey, 43 çalışanın istihdam edildiği tehlikeli sınıfta yer alan metalden kalıp imalatı yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Saim Bey’ i görevlendirmiştir. Saim Bey ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. İşyeri yönetim ofisleri ve üretim yeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki alanda gün ışığından yeterince yararlanamamaktadır. Kalıphanede CNC ve üniversal tezgahlarda işlemler, 350 m2 lik bir alanda yürütülmektedir. Metal plakaların makineye yerleşimi çalışanlar tarafından yapılmaktadır.
Salim Bey, işyerinde aşağıdaki işlerden hangisinde aydınlatma düzeyinin diğerlerine göre daha yüksek olmasını önermelidir

Ergonomi Soruları 4
Doğru! Yanlış!

İşletmelerde ergonomik sorunlar nedeniyle görülen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Seyfi Bey, 84 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan taş kömürü madenciliği yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Seyfi Beyi görevlendirmiştir. Seyfi Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Tek bir maden ocağında faaliyet gösteren işyerinin yerüstü ve yeraltı işletmeleri mevcuttur. Galeriden çıkarılan kömür yer üstü işletmesinde işlendikten sonra nakledilmektedir. Seyfi Bey tarafından, yer altı işletmesinde çalışanların tamamının boy ortalaması 165 cm; % 95’lik dilimdekilerin boy ortalaması 175 cm; % 5’lik dilimdekilerin boy ortalaması ise 155 cm olarak ölçülmüştür (Baret ve ayakkabı tabanı yüksekliği dahil edilmiştir). Seyfi Bey, tahkimat güçlendirilirken, işyerinin antropometrik açıdan ergonomik olmasını sağlayabilmek için ana nakliyat galerisi yüksekliğinin kaç cm olmasını önerebilir? (A sınıfı 18 Ağustos 2013)

Doğru! Yanlış!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Salim Bey, 43 çalışanın istihdam edildiği tehlikeli sınıfta yer alan metalden kalıp imalatı yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Saim Bey’ i görevlendirmiştir. Saim Bey ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. İşyeri yönetim ofisleri ve üretim yeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki alanda gün ışığından yeterince yararlanamamaktadır. Kalıphanede CNC ve üniversal tezgahlarda işlemler, 350 m2 lik bir alanda yürütülmektedir. Metal plakaların makineye yerleşimi çalışanlar tarafından yapılmaktadır.
Salim Bey, CNC tezgahta çalışan ve sağ kolunu kullanan bir çalışan için tezgahın kontrol panelini yeniden konumlandırırken acil uyarı göstergesi yukarıdaki şekilde numaralandırılan bölgelerden hangisine öncelikli olarak yerleştirilmesini önermelidir?

Ergonomi Soruları 5
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Ergonomi Soruları 6

İşin insana uyumunu sağlama çalışmalarında temel öge olan "Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme"de, aşağıdakilerden hangisi incelenmez? (A sınıfı 18 Ağustos 2013)

Kahramanmaraş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yerini almamaktadır? (C sınıfı 18 Mayıs 2013)

Ergonomi Soruları 7
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ideal postürdür?

Ergonomi Soruları 8
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde uygulanabilecek olan "ergonomik programın elemanlarından" biri değildir? (B sınıfı 18 Mayıs 2013)

Ergonomi Soruları 1
Doğru! Yanlış!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Salim Bey, 43 çalışanın istihdam edildiği tehlikeli sınıfta yer alan metalden kalıp imalatı yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Saim Bey’ i görevlendirmiştir. Saim Bey ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. İşyeri yönetim ofisleri ve üretim yeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki alanda gün ışığından yeterince yararlanamamaktadır. Kalıphanede CNC ve üniversal tezgahlarda işlemler, 350 m2 lik bir alanda yürütülmektedir. Metal plakaların makineye yerleşimi çalışanlar tarafından yapılmaktadır.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ e göre üretim alanının termal konfor şartlarını iyileştirmek için Salim Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?

Ergonomi Soruları 10
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen yük kaldırma ile ilgili şıkları düzgün olarak sıraladığımızda aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
1. Dizlerinizi bükün sırtınızı değil
2. Yükü ilerisini görmenizi engellemeyecek bir pozisyonda tutun
3. Yüke yakın ayakta durun
4. Yükü bacaklarınızla doğrularak kaldırın

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

İşin insana uyumunu sağlama çabalarında "insan vücut ölçülerini" konu konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Ergonomi Soruları 11
Doğru! Yanlış!

Ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (A sınıfı 18 Mayıs 2013)

Doğru! Yanlış!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Salim Bey, 43 çalışanın istihdam edildiği tehlikeli sınıfta yer alan metalden kalıp imalatı yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Saim Bey’ i görevlendirmiştir. Saim Bey ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. İşyeri yönetim ofisleri ve üretim yeri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki alanda gün ışığından yeterince yararlanamamaktadır. Kalıphanede CNC ve üniversal tezgahlarda işlemler, 350 m2 lik bir alanda yürütülmektedir. Metal plakaların makineye yerleşimi çalışanlar tarafından yapılmaktadır.
Salim Bey, CNC tezgahta işlem yapan bir çalışanın (operatörün), tezgahın kontrol ekranını daha iyi kullanabilmesi için bulunduğu zemini yükseltmeyi planlamaktadır. Bunun için aşağıdaki antropometrik ölçümlerden hangisine ihtiyacı yoktur?

Ergonomi Soruları 12
Doğru! Yanlış!

Ergonominin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Seyfi Bey, 84 çalışanın istihdam edildiği çok tehlikeli sınıfta yer alan taş kömürü madenciliği yapan bir işyeri ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Seyfi Beyi görevlendirmiştir. Seyfi Bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Tek bir maden ocağında faaliyet gösteren işyerinin yerüstü ve yeraltı işletmeleri mevcuttur. Galeriden çıkarılan kömür yer üstü işletmesinde işlendikten sonra nakledilmektedir. Seyfi Bey tarafından, yer altı işletmesinde çalışanların tamamının boy ortalaması 165 cm; % 95’lik dilimdekilerin boy ortalaması 175 cm; % 5’lik dilimdekilerin boy ortalaması ise 155 cm olarak ölçülmüştür (Baret ve ayakkabı tabanı yüksekliği dahil edilmiştir).
I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı
II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı
III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı
IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı
Seyfi Bey’in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer alan yükle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur? (A sınıfı 18 Ağustos 2013)

Ergonomi Soruları 2
Doğru! Yanlış!

Ergonomi Soruları
Olmadı, biraz gayret...

Ergonomi Soruları 14

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • PakgulS , Mayıs 24, 2018 @ 4:53 am

    Cok guzel bir is cıkarmissiniz. Tesekkur ederiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla