Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

İş güvenliği videoları

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Videolardan da anlaşılacağı gibi makinalar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Seri ve sürekli üretim yapan endüstrilerin yanında inşaat sektörü ve taşımacılık sektöründe de hızlı bir makinalaşma süreci gözlenmektedir. Diğer sektörlerde kullanılan iş makinalarının yol açtığı iş kazaları inşaat sahalarında kullanılan iş makinalarının boyutlarının devasa olması nedeniyle daha hafif hasarlarla sonuçlanabilmektedir.

İnşaat sahaları ve trafikte de kullanılan bu makinaların doğurduğu, en ufak bir dikkatsizlikte ciddi sonuçları olan bu iş kazalarından en az hasarla kurtulabilmek için bir takım tedbirler almak zaruri olmuştur.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
5/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
8/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
9/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
12/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
13/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
14/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
15/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
16/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
17/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
18/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
19/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
20/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
22/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
23/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
27/36
İş Kazalarının Nedenleri
28/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
29/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
30/36
1542 Kişinin Katili Kim?
31/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
İş Güvenliği Kültürü
35/36
İş Kazalarının Nedenleri!
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 3
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 5
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 6
19 30
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 8
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 9
20 29
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 12
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 13
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 14
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 16
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 17
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 18
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 19
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 20
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 21
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 22
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 23
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 27
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 28
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 29
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 30
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 31
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 32
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 33
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
İş Güvenliği Kültürü 35
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 36
26 23

Güvenlik Önlemleri

En önemli tedbirler arasında şantiye/saha trafik ve iş güvenliği planının hazırlanması, bu konuda sorumlulukların dağıtılması ve ayrıca operatörlere ve işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve makinaların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması gelmektedir.

www.nedenisguvenligi.com editörlerinin derlediği iş makinaları ve çekicilerin yaptığı kazalar aşağıda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı arkadaşların, verecekleri eğitimlerle bu videoları çalışanlara izletmelerini tavsiye ediyoruz.

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

Çekici ve İş Makinaları Kazaları - Video 5

2- Ders Niteliğinde İş Makinası ve Çekici Kazaları


Lojistik Hizmetlerinde Güvenli Çalışma Rehberi


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  Tedbirsizlik ve İhmal Sonucu Meydana Gelen Kazalar!

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.


Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları


Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  İş Güvenliğinde Tebdir Alınmazsa...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorumlusu Anayasa Mahkemesi’mi?


Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İş Güvenliği ve Korku Kültürü

İş Yerinde Güvenlik Neden Önemli?

Sonraki Yayın
Solunum Koruyucular Nasıl Seçilir?

Solunum Koruyucular Nerelerde Kullanılır?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share