Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

İş güvenliği videoları

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Videolardan da anlaşılacağı gibi makinalar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Online İSg Eğitimi

Seri ve sürekli üretim yapan endüstrilerin yanında inşaat sektörü ve taşımacılık sektöründe de hızlı bir makinalaşma süreci gözlenmektedir. Diğer sektörlerde kullanılan iş makinalarının yol açtığı iş kazaları inşaat sahalarında kullanılan iş makinalarının boyutlarının devasa olması nedeniyle daha hafif hasarlarla sonuçlanabilmektedir.

İnşaat sahaları ve trafikte de kullanılan bu makinaların doğurduğu, en ufak bir dikkatsizlikte ciddi sonuçları olan bu iş kazalarından en az hasarla kurtulabilmek için bir takım tedbirler almak zaruri olmuştur.


İSG Karikatürleri

Çağrı Tasarım Kampanya

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
1/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
2/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
4/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
9/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
10/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
13/36
Neden Güvenlik Kültürü?
14/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
15/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
27/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
28/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
31/36
1542 Kişinin Katili Kim?
32/36
İş Kazalarının Nedenleri
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
36/36

İçindekiler

Sonuçlar

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 1
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 2
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 4
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 5
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 7
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 9
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 10
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 11
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 13
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 14
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 15
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 16
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 20
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 21
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 22
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 24
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 27
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 28
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 29
21 28
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 31
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 32
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 33
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 36
24 25

Güvenlik Önlemleri

En önemli tedbirler arasında şantiye/saha trafik ve iş güvenliği planının hazırlanması, bu konuda sorumlulukların dağıtılması ve ayrıca operatörlere ve işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve makinaların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması gelmektedir.

www.nedenisguvenligi.com editörlerinin derlediği iş makinaları ve çekicilerin yaptığı kazalar aşağıda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı arkadaşların, verecekleri eğitimlerle bu videoları çalışanlara izletmelerini tavsiye ediyoruz.

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

Çekici ve İş Makinaları Kazaları - Video 1

2- Ders Niteliğinde İş Makinası ve Çekici Kazaları


Lojistik Hizmetlerinde Güvenli Çalışma Rehberi


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  İş Güvenliğinde Tebdir Alınmazsa...

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.


Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları


Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  Ağır Sanayide Yaşanan Büyük Kazalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorumlusu Anayasa Mahkemesi’mi?


Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × three =

Önceki Yayın
İş Güvenliği ve Korku Kültürü

İş Yerinde Güvenlik Neden Önemli?

Sonraki Yayın
Solunum Koruyucular Nasıl Seçilir?

Solunum Koruyucular Nerelerde Kullanılır?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share