Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video
Tamircin Burada

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Videolardan da anlaşılacağı gibi makinalar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Seri ve sürekli üretim yapan endüstrilerin yanında inşaat sektörü ve taşımacılık sektöründe de hızlı bir makinalaşma süreci gözlenmektedir. Diğer sektörlerde kullanılan iş makinalarının yol açtığı iş kazaları inşaat sahalarında kullanılan iş makinalarının boyutlarının devasa olması nedeniyle daha hafif hasarlarla sonuçlanabilmektedir.

İnşaat sahaları ve trafikte de kullanılan bu makinaların doğurduğu, en ufak bir dikkatsizlikte ciddi sonuçları olan bu iş kazalarından en az hasarla kurtulabilmek için bir takım tedbirler almak zaruri olmuştur.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
5/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
İş Kazalarının Nedenleri!
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
10/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
1542 Kişinin Katili Kim?
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
18/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
21/36
İş Kazalarının Nedenleri
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
İş Güvenliği Kültürü
24/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
28/36
Neden Güvenlik Kültürü?
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
35/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
36/36

Sonuçlar

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 1
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 3
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 5
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 6
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 8
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 10
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 11
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 13
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 15
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 16
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 18
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 19
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 21
16 33
İş Kazalarının Nedenleri 22
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
İş Güvenliği Kültürü 24
19 30
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 25
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 27
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 28
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 29
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 31
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 35
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 36
19 30


Güvenlik Önlemleri

En önemli tedbirler arasında şantiye/saha trafik ve iş güvenliği planının hazırlanması, bu konuda sorumlulukların dağıtılması ve ayrıca operatörlere ve işçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve makinaların bakım ve onarımlarının zamanında yapılması gelmektedir.

www.nedenisguvenligi.com editörlerinin derlediği iş makinaları ve çekicilerin yaptığı kazalar aşağıda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı arkadaşların, verecekleri eğitimlerle bu videoları çalışanlara izletmelerini tavsiye ediyoruz.

Çekici ve İş Makinaları Kazaları – Video

 

2- Ders Niteliğinde İş Makinası ve Çekici Kazaları


OSGB Hizmetleri

Lojistik Hizmetlerinde Güvenli Çalışma Rehberi


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.


Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları


Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.


Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorumlusu Anayasa Mahkemesi’mi?


Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla