Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlarının anlamadığı 5 şey

İş Güvenliği Uzmanlarının anlamadığı 5 şey
Tamircin Burada

İş Güvenliği Uzmanlarının anlamadığı 5 şey; neden yargılandıklarını anlamıyorlar, masraf çıkaran personel olarak görüyorlar, olumsuz tepki alıyorlar, seçim yapmak zorunda bırakılıyorlar.

İş Güvenliği Uzmanlarının anlamadığı 5 şey

Neden yargılandıklarını anlamıyorlar!

Bir meslek düşünün insanlara yardım etmeyi kendisine amaç edinmiş. İş yerlerinde hiç kimsenin ölmemesini hatta en ufak şekilde yaralanmasını bile istemeyen bir meslek. Bu mesleğin adı da iş güvenliği uzmanı olsun. Bu mesleği yaptığınızı hayal edin. İş yerine gidiyorsunuz iş yerinde var olan veya meydana gelebilecek tüm tehlike ve riskleri işverene iletiyorsunuz. Eğer önlem almazsanız çalışanlarınız veya siz zarar görebilirsiniz diyorsunuz. İşveren de bu konuda önlem almıyor ve çalışan zarar görüyor. Siz güvenli olanı önerdiğiniz halde hem mahkemelerde hem de ön yargıda yargılanıyorsunuz. Anlamak ne mümkün!İşverenler iş güvenliği uzmanını masraf çıkaran personel olarak görmesi

İş güvenliği uzmanları işyerinde kaza olmaması için önerilerde bulunur. Bazen de işletmenin güvenliğini sağlamak için öneride bulunur. İş güvenliği önlemlerinin ödemekten yani kaza olması durumundan daha az maliyetli olduğu aşikardır. Ancak işyerlerinde iş güvenliği konusunun hep maliyet ile anılmasını anlayamıyorlar! İş güvenliğinin cüzdan değil vicdan borcu olduğu gerçeğini de unutmamak gerekir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Güvenliği Uzmanlarının anlamadığı 5 şey 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Önlemleri iş güvenliği uzmanlarının alması gerektiğinin sanılması

İş yerinde güvensiz durum ve davranışlar kaza olasılığına karşı giderilmelidir. Peki kim giderecek bu uygunsuzlukları?    Bir atasözü vardır; “ Yüzük kimde ise Süleyman odur! İş güvenliği uzmanları rehber ve danışman sıfatıyla iş yerlerinde çalışırlar. Bir iş güveliği uzmanı önlemlerin alınması görüş bildirir. Ancak önlemleri işveren alır. Çünkü yüzük ondadır.

Çalışanları korumak için çalıştıkları halde olumsuz tepki verilmesi

Çalışma alanında güvensiz davranışlar gerçekleşebiliyor. Bunları bazen yöneticiler bazen de iş güvenliği uzmanları ikaz edebiliyor veya bilgilendirme konuşması yapıyor. İş güvenliği ilkelerine uymayan davranışları sergileyen çalışanlar bu konuda bilgilendirmek isteyen iş güvenliği uzmanına olumsuz tepkiler verebiliyor. İş güvenliği uzmanları bunun nedenini anlamıyor! Bonus; Birisi geldi ayakkabı bağcıklarınız çözülmüş dikkat edin veya cüzdanınızı düşürmüşsünüz dikkat edin dedi. Ona olumsuz tepki gösterir misiniz? Dikkat edin hayatınız yere düşmesin diye size bir şeyler anlatmak isteyen birileri olabilir.İş güvenliği uzmanının seçim yapmak zorunda bırakılması

Hayatımızda birçok tehlike ile karşı karşıyayız.  Bu tehlikelerin bazılarını önemseriz önlem alırız. Bazılarını da önemsemez başımıza iş alırız. Yani kaza olur. Bu olaylar bizim şahsi seçimlerimiz ile yani kabul edilebilir risk seviyemiz ile ilgilidir. İş yerinde alınan önlemlerin yetersizliğinden veya eksik alınan bir iş elbisesinin veya kişisel koruyucu malzemenin kimlere dağıtılıp dağıtılmayacağına iş güvenliği uzmanı karar vermez. İş güvenliği uzmanı herkesin iş elbisesi giymesini veya kişisel koruyucu donanım kullanmasını tavsiye eder eksik malzeme için seçim yapmak zorunda bırakılmaz.

 


Neden İş Güvenliği

 

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

3Yorumlar

 • A.A.Efler , Mayıs 17, 2019 @ 12:29 pm

  İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin etkinliği ve iş kazalarının önlenmesi bir anlamda İSG uzmanlarının etkinliğine bağlı diye düşünüyorum. İş güvenliği uzmanının, işyerinin tüm organizasyonunun her aşamasında söz sahibi olması gerektiğin inananlardanım. Ancak bu noktada da işyerinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde iş güvenliği uzmanlarının işverene karşı etkinliği de tartışmalı hale gelebiliyor maalesef. Yani uygulama tam anlamıyla oturtulamadı. Yıllardır taleplerimizi iletmemize rağmen, mevcut durumun üzerine çıkmak için bir adım atılmadı.

  • Salih DERE , Mayıs 22, 2019 @ 2:51 pm

   “Bildirim Yükümlülüğü”, nedir HOCAM yahu… Baştan sona belirsiz ve sonuç odaklı değil. Rehberlik ve danışmanlık kavramına aykırı, uygulanabilme şansı olmayan, adeta “bildirim yapılamasın” diye kurgulanmış olduğu izlenimi veren ve uzmanların yargı süreçlerindeki mağduriyetine zemin hazırlayan adaletsiz bir düzenleme.“Bildirim Yükümlülüğü” ise KESİNLİKLE kaldırılmalıdır. (tabiki “Bildirim Hakkı” korunmalı) Bunun yerine, işyerlerinde tespit edilen risklerin kendiliğinden ve rutin olarak hem işverene hem de bakanlığa bildirilmiş olacağı bir sistem ve mevzuat altyapısı kurulmalı. diyeceğim ama tabi bunları yapacak kabiliyette arkadaşlar mevcut mu sorgulamak gerekiyor.

 • Okan Beytepe , Mayıs 20, 2019 @ 7:09 pm

  TMMOB’un güzel bir düzenlemesi vardı geçenlerde. Burada İGU Lara iş güvencesi ve ekonomik bağımsızlıktan bahsediyor. Kesinlikle katılıyorum. Maaşlarını patronlarından alan İSG uzmanlarından ne kadar verim beklersin. Osgb de çalışsa dahi bir standart olmalı.
  Hatta osgb ler Noter gibi atanma yoluyla Yarı resmi bir kurum olmalı. Ücretler standart olmalı. Tabii bunu yapacak yürekli insanlar lazım en başta.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla