Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-1
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları ile çalışanlara verebileceğiniz eğitim notlarına, görsel ve videolara buradan ulaşabilirsiniz;

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Çalışanların; Bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, Çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, Çalışma esnasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, Fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun işe yerleştirmek ve bu durumları sürdürmektir. İSG, can ve işimizin güvenliğidir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-2


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak,
 • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
 • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
 • Üretimin devamlılığını sağlamak,
 • Dolaylı olarak verimliliği artırmak olarak sıralanabilir. İşin insana, insanın kendi işine uyumunu sağlamaktır.

Kişinin işiyle uyumlu olmaması halinde :


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
3/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
4/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
5/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
6/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
7/36
İş Güvenliği Kültürü
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
15/36
1542 Kişinin Katili Kim?
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
İş Kazalarının Nedenleri
18/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
20/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
23/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
İş Kazalarının Nedenleri!
26/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
27/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
28/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
29/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
34/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 1
20 29
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 3
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 4
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 5
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 6
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 7
24 25
İş Güvenliği Kültürü 8
19 30
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 12
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 13
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 15
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 16
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 18
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 19
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 20
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 21
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 23
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 24
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 26
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 27
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 28
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 29
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 30
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 31
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 34
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 35
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 36
24 25


 • Verimliliğin azalmasına,
 • Çalışanların sağlığının bozulmasına,
 • Üretimin zamanında ihtiyaç sahibine ulaşmamasına,
 • Çalışma ortamındaki uyumun bozulmasına neden olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 • Çalışanı Korumak: Çalışma ortamında, çalışan için tehlike oluşmasını önlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak: Çalışma ortamında, üretilen malzemelerin güvenli bir ortamda üretiminin sağlanması ve tehlikenin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak: Çalışma ortamında işletmenin güvenliğini tehlikeye sokacak olayların giderilmesi ve oluşmaması için önlemlerin alınmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Güvenli Çalışma

İş kazalarını önlemede ilk kural; çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanan tehlikeler ve bunlara karşı alınması gerekli tedbirlerin uygulanmasıdır.

 • İşe geliş ve gidişlerde belirli güzergâhlar kullanılır. Bilinmeyen yerlerden geçilmez.
 • Kestirme yollar tercih edilmez. Yürüme alanları dışındaki alanlarda özel amaçlar dışında dolaşılmaz.
 • Yetkili veya görevli olmayanlar ekipmana el sürmez ve tamir etmeye kalkmaz.
 • Verilen işin dışında başka bir işle meşgul olunmaz. (özel ve izinsiz iş yapılmaz.)
 • İş yeri amiri tarafından görev veya izin verilmedikçe, çalışma yeri terk edilip Bakanlığın yangın merdiveni, bodrum gibi alanlarına asla girilmez.
 • Vana, şalter, mekanizma, buton gibi kumanda devrelerine yetkilisinden başkası kesinlikle müdahale edemez.
 • İş yerinin tertip ve intizamı çalışma hayatının temelidir. Her çalışan payına düşen kadar çevresini ve ekipmanlarını temiz ve bakımlı tutmakla sorumludur.
 • Ayağa takılacak ve kaymaya sebep olabilecek malzemeler derhal ortadan kaldırılmalıdır.
 • Çalışanları ve diğer bireyleri tehlikeye sokabilecek iş yeri disiplinine aykırı şahsi taşkınlıklarda bulunulmaz. (Oyun, şaka, itişme, vb.)
 • Makine korkulukları sadece bakım, yağlama ve temizlik amacı ile yetkili personel tarafından çıkarılır. Bu işlemler bittikten sonra makine çalışmadan mutlaka yerine takılmalıdır.
 • Hatalı ve tehlikeli çalışan kişiler ikaz edilmelidir. Önemli görülen emniyetsiz durumlar iş yeri amirine mutlaka bildirilmelidir.
 • İş yeri amirinin tarif ettiği iş ve görev, dikkatlice dinlenip tam anlaşıldıktan sonra yapılmalıdır. • Koruyucu olmayan ya da koruyuculuk vasfını yitiren deforme olmuş hiçbir alet veya makine ile çalışılamaz.
 • Elektrik tesisatlarıyla ilgili arızalar, sadece ehliyetli elektrik teknik elemanlarınca onarılır. Priz, anahtar ve bozuk aydınlatma tesisatları kesinlikle yetkili olmayan elemanlarca tamir edilmeye kalkışılmaz.
 • Ağır, silindir ve yuvarlak tabanlı malzemeler dolap ve tezgâhların üzerine konmamalıdır. Zemine konulduğunda ise takozlanmalıdır.
 • Toz, duman, gaz, soğuk, sıcaklık, rutubet ve yüksek düzeyde gürültü gibi çevresel sorunlar iş verimi kayıplarına, iş hevesinin kaybolmasına ve dolayısıyla iş kazalarının oluşmasına neden olur.

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Tehlike ve Risk

Tehlike

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

 • Görünür tehlike,
 • Gizle tehlike,
 • Gelişen tehlike,

Risk

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Risk Değerlendirmesi

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünüdür.


İş_Kazası Kapsamı ve Bildirim Süreleri


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-1Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir.

SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”


Neden İş Güvenliği Önemli?


İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla