Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-1

Adana İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları ile çalışanlara verebileceğiniz eğitim notları, görsel ve videolara buradan ulaşabilirsiniz;

Çağrı Tasarım Kampanya

İçindekiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Çalışanların; Bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, Çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, Çalışma esnasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, Fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun işe yerleştirmek ve bu durumları sürdürmektir. İSG, can ve işimizin güvenliğidir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-2


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak,
 • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
 • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
 • Üretimin devamlılığını sağlamak,
 • Dolaylı olarak verimliliği artırmak olarak sıralanabilir. İşin insana, insanın kendi işine uyumunu sağlamaktır.

Kişinin işiyle uyumlu olmaması halinde :


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
3/36
1542 Kişinin Katili Kim?
4/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
6/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
10/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
14/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
18/36
Neden Güvenlik Kültürü?
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
21/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
22/36
İş Güvenliği Kültürü
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
28/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
31/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
34/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
35/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 3
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 4
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
16 33
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 6
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 7
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 10
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 11
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 14
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 16
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 18
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 19
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 21
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 22
21 28
İş Güvenliği Kültürü 23
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 25
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 27
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 28
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 29
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 31
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 32
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 34
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 35
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 36
22 27

 • Verimliliğin azalmasına,
 • Çalışanların sağlığının bozulmasına,
 • Üretimin zamanında ihtiyaç sahibine ulaşmamasına,
 • Çalışma ortamındaki uyumun bozulmasına neden olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 • Çalışanı Korumak: Çalışma ortamında, çalışan için tehlike oluşmasını önlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak: Çalışma ortamında, üretilen malzemelerin güvenli bir ortamda üretiminin sağlanması ve tehlikenin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak: Çalışma ortamında işletmenin güvenliğini tehlikeye sokacak olayların giderilmesi ve oluşmaması için önlemlerin alınmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Güvenli Çalışma

İş kazalarını önlemede ilk kural; çalışanların yaptıkları işlerden kaynaklanan tehlikeler ve bunlara karşı alınması gerekli tedbirlerin uygulanmasıdır.

 • İşe geliş ve gidişlerde belirli güzergâhlar kullanılır. Bilinmeyen yerlerden geçilmez.
 • Kestirme yollar tercih edilmez. Yürüme alanları dışındaki alanlarda özel amaçlar dışında dolaşılmaz.
 • Yetkili veya görevli olmayanlar ekipmana el sürmez ve tamir etmeye kalkmaz.
 • Verilen işin dışında başka bir işle meşgul olunmaz. (özel ve izinsiz iş yapılmaz.)
 • İş yeri amiri tarafından görev veya izin verilmedikçe, çalışma yeri terk edilip Bakanlığın yangın merdiveni, bodrum gibi alanlarına asla girilmez.
 • Vana, şalter, mekanizma, buton gibi kumanda devrelerine yetkilisinden başkası kesinlikle müdahale edemez.
 • İş yerinin tertip ve intizamı çalışma hayatının temelidir. Her çalışan payına düşen kadar çevresini ve ekipmanlarını temiz ve bakımlı tutmakla sorumludur.
 • Ayağa takılacak ve kaymaya sebep olabilecek malzemeler derhal ortadan kaldırılmalıdır.
 • Çalışanları ve diğer bireyleri tehlikeye sokabilecek iş yeri disiplinine aykırı şahsi taşkınlıklarda bulunulmaz. (Oyun, şaka, itişme, vb.)
 • Makine korkulukları sadece bakım, yağlama ve temizlik amacı ile yetkili personel tarafından çıkarılır. Bu işlemler bittikten sonra makine çalışmadan mutlaka yerine takılmalıdır.
 • Hatalı ve tehlikeli çalışan kişiler ikaz edilmelidir. Önemli görülen emniyetsiz durumlar iş yeri amirine mutlaka bildirilmelidir.
 • İş yeri amirinin tarif ettiği iş ve görev, dikkatlice dinlenip tam anlaşıldıktan sonra yapılmalıdır. • Koruyucu olmayan ya da koruyuculuk vasfını yitiren deforme olmuş hiçbir alet veya makine ile çalışılamaz.
 • Elektrik tesisatlarıyla ilgili arızalar, sadece ehliyetli elektrik teknik elemanlarınca onarılır. Priz, anahtar ve bozuk aydınlatma tesisatları kesinlikle yetkili olmayan elemanlarca tamir edilmeye kalkışılmaz.
 • Ağır, silindir ve yuvarlak tabanlı malzemeler dolap ve tezgâhların üzerine konmamalıdır. Zemine konulduğunda ise takozlanmalıdır.
 • Toz, duman, gaz, soğuk, sıcaklık, rutubet ve yüksek düzeyde gürültü gibi çevresel sorunlar iş verimi kayıplarına, iş hevesinin kaybolmasına ve dolayısıyla iş kazalarının oluşmasına neden olur.
İlginizi Çekebilir!  Tezgahlarla Çalışırken Uyulması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Tehlike ve Risk

Web Tasarımı

Tehlike

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

 • Görünür tehlike,
 • Gizle tehlike,
 • Gelişen tehlike,

Risk

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

Risk Değerlendirmesi

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünüdür.


İş_Kazası Kapsamı ve Bildirim Süreleri


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları-1Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilir!  Asbeste Maruz Kalanlarda Görülen Hastalıklar

SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”


Neden İş Güvenliği Önemli?


İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + eighteen =

Önceki Yayın
İş Güvenliğinin Temel Prensipleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

Sonraki Yayın
İSG Hizmet Talep Formu

Yüksekte Güvenli Çalışma

İlgili Yayınlar
Total
0
Share