Kimlere Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilir?

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavına girmek isteyenler, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekmektedir. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ankara'da yapılıyor. Her sorunun değerinin 2 puan olacağı, yanlışın doğruyu götürmeyeceği yazılı sınavda 50 adet soru sorulacak olup adaylara 90 dakika süre veriliyor. Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilirken, adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.

 

Başvuru Şartları

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bu Kanunun uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mahalli kolluk amirliği kayıtlarına uygunluğu tastiklenmiş muhtarlık ikamet ilmuhaberi,
 • Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
 • Adli sicil belgesi.

Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.

 

Adaylarda Aranacak Nitelikler

Ateşleyici yeterlilik belgesi düzenleneceklerde;

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
 •  Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
 • Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,
 •  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
 • Ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
 • Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
 • Kısıtlı olmamak,

 


 

Başvuru İşlemleri

 • Sınava müracaatta bulunan şahıs hakkında şikâyet veya sağlık durumu hakkında tereddüt olmaması halinde müracaat tarihinin son gününden geriye dönük bir yıl içinde alınmış sağlık raporları kabul edilecektir.
 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış oldukları dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edecektir.
 • Müracaatı kabul eden personel; adayın adı ve soyadını, başvuru ilini, ücreti dekontunu ve T.C. kimlik numarasını ile almak istedikleri belge sınıfına ait bilgileri Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresindeki butonlara sırasıyla;
  • Projeler kısmında yer alan “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi” tıklanacak,
  • “Yeni Web Sayfası” (GİT) butonu tıklanacak,
  • Açılan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi giriş ekranında bulunan “Kullanıcı Adı ve Şifre” girişi yapılacak,
  • Şifre girişi yapıldıktan sonra açılan sayfada bulunan “Silah ve Patlayıcı Madde İşlemleri” ekranına giriş yapacak,
  • Açılan Özel Güvenlik Silah ve Patlayıcı İşlemleri sayfasındaki “Silah ve Patlayıcı İl Sınav Kayıt” linkine tıklayarak adayların sınav kaydı yapılacak,
  • Sınav kaydının yapılacağı ekrana T.C. kimlik numarası kutusuna adayın T.C. kimlik numarası yazılarak “Kişi Kaydı Getir” butonu tıklanarak adayın bilgileri getirilecek, veri tabanında kaydı bulunmayan adayların aynı sayfada bulunan “Kişi Ekleme” menüsünden T.C. kimlik numarası yazılarak kişi kaydı oluşturulacak,
 • Ateşleyici Yeterlilik Sınav Yetkisi bulunmayan personel için Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Polnet sitesinde bulunan Proje Kullanıcı Talep Formu doldurularak resmi yazı ile Daire Başkanlığına gönderilecek, her ilden en fazla 2 personel için yetki talebinde bulunulacaktır.
 • Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek ve Daire Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir dosya gönderilmeyecektir.
 • Adaylara verilecek Sınav Giriş Belgesi için örnek belge Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresinde yayınlanacaktır.
 • Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

 

 

Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav Ankara'da yapılacaktır.
 • Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.
 • Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.
 • Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyonuna) yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.
 • Yazılı sınav ve itiraz sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın ozelguvenlik.pol.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca sınav ile ilgili polnet ve internet üzerinde yapılacak tüm duyurular Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Yazılı sınav itirazda bulunacak adaylar, itiraz dilekçesiyle beraber Sınav Kuruluna (Yazılı Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyonuna) itirazda bulunabilecektir.
 • Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanını, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah kalem ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

 

Mülakat

 • Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, istedikleri Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
 •  Mülakat sınavı için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan nüfus cüzdanını ve sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.
 • Mülakat sınavı, 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. (Mülakat sınavının yeri daha sonra ilan edilecektir.)
 • Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.
 • Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Mülakat sınavı 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gerekir.
 • Adayların, mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur.

 

SONUÇ

 • İl emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet sitesinden yayınlanan sınav sonuç listesine göre kazanan adaylara, C Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenleyerek imza karşılığı teslim edecektir.

 

 

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

4.8
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 11 Average: 3.8]

Soru Sorun / Cevap Yazın