Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür?

Isparta İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür? İşyerindeki arkadaşlar tarafından çok sık gündeme getirilen bir konu. Çalışanın yıllık iznini hakettiği tarihten itibaren hizmet süresine göre izin sürelerini paylaşmak istedik.

Çağrı Tasarım Kampanya


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür?

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı İş Kanununun 55 inci maddesine göre belirlenir.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

İlginizi Çekebilir!  Nanomalzemeler ve İş Güvenliği

Yıllık İzine Hak Kazanma

4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

İlginizi Çekebilir!  Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış maden kazaları

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


Diğer Hususlar

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür? 1

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 1 =

Önceki Yayın
Isparta İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Güvenliği Uzmanları İçin Sınava Hazırlık-4

Sonraki Yayın
Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Asbeste Maruz Kalanlarda Görülen Hastalıklar

İlgili Yayınlar
Total
0
Share