Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı
Tamircin Burada

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı,  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayları için 06 Mayıs 2023 ve 10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

İSG Sınav Takvimi 2023 Yılı

E-Devlete gerçiş nedeniyle 2023 yılı İSG Sınavları başvuruları İSG-KATİP üzerinden alınacaktır. Adayların başvuru oluşturmadan önce aşağıdaki Başvuru Rehberini incelemeleri önem taşımaktadır. Adaylar e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP’e “SORGULAMA & BAŞVURU” sekmesinden giriş yapıp, SINAV BAŞVURUSU kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayabileceklerdir. Başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup, bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.

 

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Başvurular ise 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için, geç başvuru tarihi 03.03.2023 olacak. Sınav sonuçları ise 1 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN TARİHLER
Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 5 Ocak 2023 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 9 Ocak 2023
Teorik Eğitim (Uzaktan ve Örgün Eğitim) Bitiş Tarihi En Geç 7 Şubat 2023
Uygulamalı Eğitim Bitiş Tarihi (Staj Yerinin Bildirilmesi ve Taraflarca Onaylanması Dahil) En Geç 12 Şubat 2023 Saat 23:59
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan, Örgün ve Uygulamalı Eğitimin Onaylanması Dahil) En Geç 12 Şubat 2023 Saat 23:59

 

10 Aralık 2023 İSG/2 Sınavı Hakkında Tarihler:

2023 İSG/2 Sınav Tarihi 10.12.2023
2023 İSG/2 Sınav Başvuru Tarihleri 26.10.2023- 02.11.2023
2023 İSG/2 Sınavı Geç Başvuru Günü 09.11.2023
2023 İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklama Tarihi 03.01.2024


Yüksek Lisans Dilekçesi

İSG Bilim Uzmanı Dilekçesi

İSG Lisans Dilekçesi

ISGGM_Müfettiş Dilekçesi


Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSGKATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 15 MART 2023 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir

Fiili çalışma süresine istinaden (B) ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak adayların fiili çalışma sürelerinin ispatı için 24 HAZİRAN 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış olan Duyuruda belirtilen evraklarla eğitim programına başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan katıldıkları eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığı…vb.) görüntüleyebileceklerdir.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan ve uygulamalı eğitimi belirtilen tarihe kadar onaylananlar) İSG-KATİP sisteminden otomatik olarak ÖSYM’ye aktarılacak olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak diğer sağlık personeli adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 15 MART 2023 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 06 MAYIS 2023 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN TARİHLER
Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 24 Ocak 2023 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 28 Ocak 2023
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan ve Örgün Eğitim) En Geç 12 Şubat 2023 Saat 23:59

Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.) görüntüleyebileceklerdir.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan) İSGKATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILARAK BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR

A- Doğrudan iş güvenliği uzmanlığı-işyeri hekimliği sınav türüne katılarak başarısız olanlar ile 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolup sınava katılarak başarısız olanlar

Daha önce sınava katılarak başarısız olan adayların öncelikle İSG-KATİP’e “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili ekranda incelenmiş ve “UYGUN” görülmüş bir başvurusu bulunan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

İlgili ekranda bulunan başvuruda eksik evrak olması halinde bahse konu eksikliklerin adaylarca en geç 13 MART 2023 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektir.

Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geribildirim yapılacaktır. İnceleme durumu “UYGUN” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.

B- 27 Temmuz 2015 tarihinden sonra başlayan eğitim programlarına kaydolup sınava katılarak başarısız olanlar

Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.) görüntüleyebileceklerdir.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan) İSGKATİP sisteminden otomatik olarak ÖSYM’ye aktarılacak olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

DOĞRUDAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAV TÜRÜNE KATILACAKLAR

İlgili mevzuat kapsamında, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almadan doğrudan sınava katılma hakkı olan adayların (üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar, iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile iş müfettişleri) İSG-KATİP’e “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru oluşturmaları gerekmektedir.

Oluşturulan başvuruların doğru kategoriden seçilmesi ve istenilen evrakların eksiksiz yüklenmesi önem arz etmektedir. Oluşturulan başvurulara evrak yüklenmemesi halinde başvuru 48 saat sonra sistemden otomatik olarak silinmektedir. Her kategori özelinde istenilen evraklar sistemde belirtilmiş olup inceleme durumu da yine aynı ekrandan adaylar tarafından takip edilebilecektir. “Ek Evrak” kısmı, isim – soyisim değişikliğini gösterir belge, denklik belgesi gibi belgelerin ibrazı için kullanılacak olup İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans mezunlarının önlisans diplomalarını “Lisans/Ön Lisans Diploması” kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınav türüne doğrudan katılacak adaylar için eksiksiz olarak evrak yükleme tarihi en geç 13 MART 2023 saat 23:59’dur. Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geri bildirim yapılacaktır Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. İnceleme durumu “UYGUN” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.


İSG Sınavları Çıkmış Sorunları

30.05.2021 tarihinde yapılan sınava ait çıkmış sorular;

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çıkmış Sorular

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çıkmış Sorular

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çıkmış Sorular

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular

İşyeri Hekimliği Çıkmış Sorular

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir