Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir? Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş zorunluluğu vardır.

Çağrı Tasarım Kampanya

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik’in “Oda ve yurt açma yükümlülüğü” başlıklı 13 üncü maddesinde;
(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?(2) Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre işverenlerin, yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun 150’den çok kadın çalışanı bulunması halinde 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimleri için EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurt kurması yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan işverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

İlginizi Çekebilir!  İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

Buna göre ilgili düzenlemede oda ve yurtlar ile ilgili olarak işverene yükümlülük verilmiş olması ve giderlerinin tamamının işverenlerce karşılanacağının hükme bağlanmış olması nedeniyle bu yükümlülüğün hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi hâlinde kısmi de olsa çalışanlardan ücret talep edilemez. Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirmeye göre yükümlülüğün kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş özel kreş ve çocuk yurtlarından hizmet alımı ile yerine getirilmesi hâlinde yapılacak ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kurumsal Kimlik


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
3/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
4/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
5/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
6/36
İş Kazalarının Nedenleri!
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
12/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
13/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
14/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
15/36
1542 Kişinin Katili Kim?
16/36
İş Güvenliği Kültürü
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
18/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
19/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
23/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
24/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
27/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
28/36
İş Kazalarının Nedenleri
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
31/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
32/36
Neden Güvenlik Kültürü?
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
36/36

Sonuçlar

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 1
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 4
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 5
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 6
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 7
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 10
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 12
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 13
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 14
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 15
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 16
23 26
İş Güvenliği Kültürü 17
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 18
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 19
20 29
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 20
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 23
26 23
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 24
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 25
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 27
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 28
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 30
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 31
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 32
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 33
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 36
21 28

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  İşverenin iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 − sixteen =

Önceki Yayın
Hiçbir Gerekçe İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez!

Çalışan Temsilcisi Sayısı Nasıl Belirlenir?

Sonraki Yayın
Batman İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share