Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir? Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş zorunluluğu vardır.

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik’in “Oda ve yurt açma yükümlülüğü” başlıklı 13 üncü maddesinde;
(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?(2) Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre işverenlerin, yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun 150’den çok kadın çalışanı bulunması halinde 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimleri için EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurt kurması yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan işverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

İlginizi Çekebilir!  İş Kazasında İşverene Dair Yaptırımlar Nelerdir?

Buna göre ilgili düzenlemede oda ve yurtlar ile ilgili olarak işverene yükümlülük verilmiş olması ve giderlerinin tamamının işverenlerce karşılanacağının hükme bağlanmış olması nedeniyle bu yükümlülüğün hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi hâlinde kısmi de olsa çalışanlardan ücret talep edilemez. Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirmeye göre yükümlülüğün kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş özel kreş ve çocuk yurtlarından hizmet alımı ile yerine getirilmesi hâlinde yapılacak ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kurumsal Kimlik


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
1/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
2/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
3/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
4/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
7/36
1542 Kişinin Katili Kim?
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
İş Kazalarının Nedenleri
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
12/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
13/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
14/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
15/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
16/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
17/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
İş Güvenliği Kültürü
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
24/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
26/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
27/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
28/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
29/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
Neden Güvenlik Kültürü?
32/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
33/36
İş Kazalarının Nedenleri!
34/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
35/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 1
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 2
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 3
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 4
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 5
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 7
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 8
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 10
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 12
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 13
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 14
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 15
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 16
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 17
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 18
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 19
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
İş Güvenliği Kültürü 22
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 24
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 25
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 26
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 27
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 28
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 29
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 30
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
Neden Güvenlik Kültürü? 32
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 33
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 34
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 35
19 30
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 36
24 25

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  İş Kanununa Göre İş Kazası Tanımı

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Hiçbir Gerekçe İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmasını Ertelemez!

Çalışan Temsilcisi Sayısı Nasıl Belirlenir?

Sonraki Yayın
Batman İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share