Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?
Tamircin Burada

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü; Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş zorunluluğu vardır.

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik’in “Oda ve yurt açma yükümlülüğü” başlıklı 13 üncü maddesinde;
(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre işverenlerin, yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun 150’den çok kadın çalışanı bulunması halinde 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimleri için EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurt kurması yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan işverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

Buna göre ilgili düzenlemede oda ve yurtlar ile ilgili olarak işverene yükümlülük verilmiş olması ve giderlerinin tamamının işverenlerce karşılanacağının hükme bağlanmış olması nedeniyle bu yükümlülüğün hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi hâlinde kısmi de olsa çalışanlardan ücret talep edilemez. Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirmeye göre yükümlülüğün kamu kurumları tarafından yetkilendirilmiş özel kreş ve çocuk yurtlarından hizmet alımı ile yerine getirilmesi hâlinde yapılacak ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi çerçevesinde safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
3/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
4/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
5/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
6/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
9/36
İş Güvenliği Kültürü
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
11/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
12/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
13/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
16/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
17/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18/36
1542 Kişinin Katili Kim?
19/36
Neden Güvenlik Kültürü?
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
25/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
26/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
29/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
32/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
34/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
35/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 1
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 3
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 4
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 5
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 6
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 7
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 9
24 25
İş Güvenliği Kültürü 10
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 11
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 12
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 13
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 14
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 16
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 17
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 18
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 19
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 20
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 23
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 25
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 26
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 27
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 29
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 30
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 32
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 33
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 34
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 35
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 36
22 27


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla