Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışma Güvenliği

Yüksekte Çalışma Güvenliği
Tamircin Burada

Yüksekte yapılan çalışmalar sonucunda oluşan kazaların sebep-sonuç ilişkileri analiz edildiğinde her bir kazada  ihmal olduğu görülmüştür. Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

Aşağıdaki sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte çalışılmamalıdır;

 • Yüksekte yapılacak çalışma için iş talimatı yapılmış mı?
 • Yüksekte yapılacak çalışma için risk analizi yapılmış mı?
 • Yüksekte çalışacak personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?
 • Eğitim sonrası sınav yapılmış mı, başarı puanı %80 üzerinde mi?

Yüksekte Çalışmada Güvenlik Önlemleri

Yüksekte çalışma güvenliğini etkili bir şekilde yürütebilmek için bu konulara eğilmek gerekir;

 • Yüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları belirlemek,
 • İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak,
 • İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak,
 • Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri belirlemek,
 • Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak,
 • Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler, platformlar yada mobil araçlar ile çalışmak,
 • Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKD ile çalışmak,
 • Yüksekte çalışmaya başlamadan önce, Doğru bir seçim yapılmalı ve Düşme riskini ortadan kaldırmak için neyin, nasıl kullanılacağı belirlenmeli,
 • Yüksekte çalışma yapılacak mesafe uzun ise, çalışılacak mesafe boyunca emniyet kemeri bağlanabilmesi için çelik gezinme halatı çekilmelidir.
 • Çalışma yapılacak mesafenin her iki ucuna ikaz için ışıldak konulmalı veya vinç yoluna emniyet tamponu konulmalıdır.
 • Yüksekte malzeme manipülasyonu gerekiyorsa enerji hatlarının durumu göz önüne alınarak gerekli ise enerji kestirilmelidir.
 • Yükseğe verilecek uzun ve geniş malzemelere kesinlikle kumanda halatı bağlanmalıdır.
 • Eğimi fazla olan yerlerde, çalışma yeri uygun ise mobil vinçlerden yararlanılmalı, sepet içinde çalışılmalıdır.
 • Sökülen malzemeler aşağıya hemen alınmayacaksa düşmeye ve uçmaya karşı önlem alınmalıdır.
 • Mobil vincin kullanılmadığı yan duvar kaplama, temizlik işlerinde, çalışma sepetinin bağlandığı çelik konstrüksiyon halat mekanizmaları kontrol edildikten sonra işe başlanmalıdır. Ayrıca çalışma sepetinin bağlı olduğu İKİNCİ EMNİYET SAPANI bulunmalıdır.
 • Mobil vinç operatörleri çok sakin ve dikkatli olmalıdır. Yüksekte çalışma var iken başka herhangi bir işle uğraşmamalıdır.
 • Vince yalnızca BİR KİŞİ, vinç operatörünün en iyi göreceği yerden işaret vermelidir
 • Vinç operatörü bom çıkarken sepeti tutan kanca ile bom arasındaki halatların mesafesini kontrol etmelidir (Bom çıkarken kanca mayna edilecektir).
 • Sürekli temizlik gereken yüksek yerlerde yağmurluk oluk ve mahya kenarlarına sabit korkuluklar yapılmalıdır.
 • Gece görüş azaldığından kesinlikle çalışma yapılmamalıdır
 • Vinç olmadan sepet ile çalışma yapılması durumunda, iskele içinde çalışan kişi emniyet kemerini sepete değil çatıda güvenli bir noktaya bağlamalıdır.
 • Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki  merdiven ile asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılmalıdır
 • İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.
 • Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur gibi hava şartları dikkate alınmalıdır
 • Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava şartlarında sürdürülmelidir
 • Asla yalnız çalışmaya izin verilmemeli; gözlemci, her aşamayı izlemeli, yardımcı olmalıdır.
 • Yüksekte çalışmaya başlamadan önce ayakkabılarda biriken çamur, yağ, gres vs. gibi kaymaya neden olabilecek atıklar temizlenmelidir
 • Emniyet kemerinin bağlandığı yer vücut ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı, emniyet kemeri halatı yeterince kısa tutulmalıdır
 • Yüksekte çıkıntılı uçlara basılmamalı, esnek ve yaylanan parçalar üzerinde yürünmemelidir.
 • Yüksekte çalışırken en tehlikesiz şekilde hareket edilmeli, mümkün olan yerlerde portatif merdivenler kullanılmalıdır.
 • Yüksekte istiflenecek malzemelerin istif yüksekliği istif genişliğinin iki katından fazla olmamalıdır.
 • Montaj sırasında montajı yapılacak malzeme yerine sıkıca bağlanmadan halat veya sapan çözülmemelidir.
 • Montaj için kaldırılan malzeme askıda bekletilmemelidir. Montaj yeri hazır hale geldikten sonra kaldırılmalıdır.
 • Herhangi bir iş başlangıcında eğer normal olarak temin edilmesi gereken giriş çıkışlar yoksa, yüksekte çalışma kuralları hakkında her bir çalışana ToolBox yapılması gerekmektedir.
 • Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili kontrol formu ile her çalışma günü öncesi kontrol edilmesi şarttır.
Yüksekte Çalışma Güvenliği

İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
1/36
İş Güvenliği Kültürü
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
9/36
İş Kazalarının Nedenleri!
10/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
11/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
13/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
14/36
1542 Kişinin Katili Kim?
15/36
Neden Güvenlik Kültürü?
16/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
17/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
19/36
İş Kazalarının Nedenleri
20/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
21/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
27/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
28/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 1
23 26
İş Güvenliği Kültürü 2
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 3
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 5
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 9
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 10
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 11
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 12
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 13
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 14
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 15
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 16
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 17
25 24
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 18
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 19
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 20
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 21
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 22
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 25
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 27
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 28
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 34
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Yüksekte Çalışacak Kişinin Seçimi

Yüksekte Çalışma Güvenliği
Yüksekte Çalışma

Çalışacak kişinin yükseklik korkusu, baş dönmesi, görme kusuru, şeker hastalığı, epilepsi, yüksek tansiyon, denge kusuru veya bozukluğu gibi kronik bir hastalığı olup olmama durumu, kontrol edilmelidir.

Seçilen kişiler özel olarak eğitimden geçirilmeli ve işe girişte, “Tehlikeli İşlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik’te belirtilen işlerde çalışabilir” ibaresinin yazılı olduğu sağlık raporu alınmalıdır.

Yüksekte Çalışırken Ekipman Seçimi

 • Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik şartlarda yapılamıyorsa;Güvenli çalışma şartlarını sağlayacak, devam ettirecek ve işin bulunduğu yerlere en uygun iş ekipmanı, Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilerek, genel koruma önlemlerini bir arada bulunduran ekipman, (korkuluklar, platformlar, emniyet kemerleri, v.s.) seçilmelidir.
 • Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenmelidir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular yapılmalıdır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
 • Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınmalıdır
 • Güvenlik önlemleri alınıncaya kadar çalışma yapılmamalıdır
 • Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konmalıdır
 • Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
 • Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır.
 • Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.
 • Korkuluklarda;
  • Platformdan en az 1 m yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg yüke dayanıklı ana korkuluk
  • Platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası
  • Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm’den fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk
   bulunması sağlanır.
 • Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.
 • İşi yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünülmeli ve sağlanmalıdır.
 • Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanmalı ve işin yapılması sırasında sürekli gözetim sağlanmalıdır.
 • Sepetle yapılacak çalışmalarda, uygun sepet, uygun sapan ve uygun vinç kullanılmalıdır.
 • Sepetin hareket esnasında alabora olmaması için sapan bağlantılarının mutlaka kilitli olması gereklidir.
 • Halatla vinç tamburu orantılı seçilmeli, halatın tamburdan fırlaması önlenmelidir.
 • Yüksekte çalışırken emniyetli çalışma şartlarını sağlamanın ilk yolu; çalışma yerine uygun iş platformları ve yeterli miktarda giriş çıkışları düzenlemektir.
 • Kat ve zemin üzerinde bulunan korkulukla çevrilemeyen, 5 cm’den büyük tüm boşluklar sağlam malzemelerle kapatılmalı (takoz, çivi, bağ kullanılarak sabitlenmeli).
 • İşçilerin bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmeyecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenerek uygulanacaktır.
 • Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanmalıdır. Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunmalı, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olmalıdır.
 • Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
 • Boşluklara düşmeden korunmanın en iyi yöntemi korkuluk yapmaktır. Emniyet kemeri en son tedbir olarak düşünülmelidir.

 

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

 • isg-orhan , Şubat 28, 2020 @ 2:40 pm

  güzel bilgilendirme, teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla