Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar Neden Kullanılmalıdır?

Kişisel Koruyucu Donanımlar Neden Kullanılmalıdır?
Tamircin Burada

Kişisel Koruyucu Donanımlar, güvenli çalışmanın son halkasıdır. Bundan öre koruma olmadığından seçimi ve kullanımı elzemdir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar Neden Kullanılmalıdır?

Kişisel koruyucu donanımlar, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

Soğuğa veya sıcağa karşı koruyan güvenlik ayakkabıları, eldivenler gibi koruyucu giysiler, endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baretler, yüksekten düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

Güvenli KKD

 

KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

CE işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi KKD’nin de insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır.  Detaylı bilgi için Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılmasına Yönelik Yönetmeliğin okunmasında fayda olacaktır.

 

Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?


Kişisel_Koruyucu Donanım Nedir?


Kişisel koruyucu donanımlar hangi durumlarda kullanılır?

Kişisel Koruyucu Donanımlar Neden Kullanılmalıdır? 1

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
 • KKD’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.
 • Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir.
 • İşveren hangi tür KKD’nin hangi risklere karşı, nasıl, ne kadar süre kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına ücretsiz olarak vermeli, işçilerin görüşlerini almalı ve katılımlarını sağlanmalıdır.
 • Detaylı bilgi için Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nin okunmasında fayda olacaktır.

 

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar Neden Kullanılmalıdır?

 

 

KKD Sınıflandırılmaları

KKD’lerin kategorizasyonunda, kişisel koruyucu donanımları hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

Kategori 0:Kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 1: Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

KKD kategorilerinde Kişisel Koruyucu Donanım Gruplarını detaylı incelemenizde fayda olacaktır.

 

Güvensiz KKD Gördüğünüzde Yapmanız Gerekenler

KKD’nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE işareti olmayan, nerede, hangi riske karşı ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunmayan, Kategori III (yüksek riskli işlere yönelik kişisel koruyucu donanımlar) olduğu halde onaylanmış kuruluş numarası ya da zorunlu olmamakla birlikte standart numarası olmayan ürünlerin güvensiz ürün olma ihtimali çok yüksektir. Böyle bir ürünle karşılaşılması halinde, ÇSBG’ye ürünü tanımlayıcı bilgilerin verilmesi suretiyle ürün ihbar edilmelidir.

 

 

 

Hangi KKD Hangi Risklere Karşı Hangi İşlerde Kullanılır?

 • Göz ve Yüz Koruyucuları : Gözlükler, yüz siperleri ve maskeler; kaynak işleri, kimyasallarla çalışılan işler gibi parça sıçraması riskinin olduğu benzer işlerde kullanılır.
 • Kulak Koruyucuları : Kulak tıkaçları ve manşonlu kulaklıklar; ağaç, tekstil ve metal sanayii gibi gürültünün yüksek olduğu işlerde kullanılır.
 • Baş Koruyucuları : Baret, şapka ve kasklar; inşaat işleri, tüneller, maden işleri, metal endüstrisi gibi işlerde düşen cisimlere ve çarpmaya karşı koruma sağlamak için kullanılır.
 • El ve Kol Koruyucuları : Eldivenler ve kolluklar kimya, makine, metal ve inşaat gibi sektörlerde, kimyasal maddeler, elektrik, sıcaklık, titreşim gibi etmenlerin yol açacağı kesme, delinme ve yanık gibi risklere karşı koruma sağlar.
 • Ayak ve Bacak Koruyucuları : Ayakkabı, bot, çizme, tozluk ve dizlikler gibi donanımlar; inşaat, maden, yer altı ve metal işlerinde elektriğe, sıcaklığa, kaymaya ve düşen, sıçrayan ve batan cisimlere karşı koruma sağlar.
 • Vücut ve Gövde Koruyucuları : Koruyucu önlük, cankurtaran yeleği ve emniyet kemerleri; döküm, kaynak, inşaat ve kanalizasyon işlerinde toz, sıcaklık, elektrik, radyasyon, kimyasallar ve yüksekten düşmeye karşı koruyucu olarak kullanılır.
 • Solunum Sistemi Koruyucuları : Solunum cihazları, gaz ve toz maskeleri, dalgıç donanımları, yangın maskeleri gibi donanımlar; tozlu, kapalı ortamlarda, oksijenin yetersiz olduğu yerlerde ve yer altı işlerinde koruyucu olarak kullanılır.

 

ÖNEMLİ: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEK KİŞİYİ KORUR, TOPLU KORUMA SAĞLAMAZ…

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla