Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir? Oksijen yetersizliği, toksik gazlar, tozlar ve benzeri risklerden korunmada kullanılan solunum koruyucuların doğru seçimi ve etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Çağrı Tasarım Kampanya

Solunum korumada en önemli faktör, ortamda oluşan gaz ve buharlara karşı korunmada kullanılan filtrelerdir. Solunum alıp vermeyi zorlaştıran en temel iki form, gazlar ve partiküllerdir.

ÖNEMLİ ; Gazlar ve buharlara karşı gaz filtresi, partikül ve aerosellere karşı da partikül filtre kullanılır. Ortamda hem gaz hem partikül olduğunda ise partikül filtreli bir gaz filtre kombinasyonu gerekir.

 

Not: Bu seçim kriterlerinde kimyasal ve solvent buharları ile koloidal halde bulunan partiküllerini (aerosol, ince mineral tozları, metal buharları, asbest tozları) baz alınarak hazırlanmıştır. Oksijen oranının HACİMCE en az % 17 olduğu ortamlarda, kombine kartuşlu filtrelerin özelliklerini içeren kriterlerdir.

İçindekiler

Yüz Maskesi Filtresi Nasıl Seçilir?

 • Malzemenin üzerinde CE işareti ve diğer standartlar yazılmış olmalıdır.
 • Kartuş üzerinde, koruma durumlarını gösterir harfler ile koruma seviyelerini gösterir rakamlar olmalıdır.
 • Kartuş üzerinde nefes alma süzgeç kanalları bulunan ve maskenin arka bağlantı yerinde hava geçişini sağlayan ventil özelliği olmalıdır.
 • Kartuş üzerinde nefes verme kanalı OLMAMALI, maskeye bağlanan tarafı geçmeli olmalıdır.
 • Kartuş üzerinde bulunan ve hava geçişini sağlayan ventil yumuşak malzemeden olmalı, nefes verme sırasında kapanarak nefesin kartuşa girişini önleyecek özellikte ve elastiki olmalıdır.
 • Kartuş, takıp-çıkarma sırasında deforme olmamalı, kolayca kopmayacak şekilde yapılmalıdır.
 • Kartuşlar hijyen açısından tekli/ikili gruplar halinde paketlenmiş olmalıdır.
 • Kartuşların kapalı halde raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
 • Kartuşların üzerinde imalatçı firma adı, koruma faktörleri yazılı olmalıdır.
 • Koli ile teslim edilen malzemelerde, kolilerin üzerinde firma bilgileri ve malzeme standartları olmalıdır.
İlginizi Çekebilir!  Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

 

Kurumsal Kimlik

 

Filtre Nasıl Seçilir?

 • Atmosfere maruz kalındığı süre içinde yeterli oksijeni (%18-23 vol) içerecek mi?
 • Hangi zehirli maddelerle çalışılacak?
 • Havadaki kirleticiler hangi formu alacaktır?
 • Bunlar, partikül, gaz veya buhar mı yoksa hepsinin karışımı mıdır?
 • Bu maddelerin kullanıcıya ne tip etkileri olacağı, hem kimyasal hem de sağlık açısından tespit edilmelidir.
 • Atmosferdeki konsantrasyon miktarı nelerdir?
 • Ortamda yapılan ölçümlere göre maruz kalma seviyesi ne kadardır? (OELWEL-TLV)

 

Gaz Filtresi Seçim Rehberi

Kaynama noktası 65°C üzerinde olan organik gaz, bu har ve belirli hidrokarbon

örnekleri, toluen, benzenksilen, stiren, terebentin siklohekzan, karbon tetraklorid, trikloretilen’dir.

Bazı çözücüler; karışım olarak  kullanılır.

Örneğin benzen bazlı çözücüler petrol ispirtolan, mineral terebentin, beyaz ispirto, nafta çözücü.

Tinerler: Genellikle solvent karışımı olup, içeriği toluene, methylisobutyl ketone, isobutonol ve ethylene glycol’dur. Diğer Organik Bileşenler: Dimetilformamid, fenol, furfuril alkol, diaseton alkol, ayrıca bazı ham malzemeler ve plastikteki katkı maddeleri yer alır.

Örneğin ftalat, fenolreçine, tutkal, poliklorlu bifenil

 

Kaynama Noktası 65°C’nin Altında Olan Organik Gazlar ve Buharlar:

Asitaldehit, aseton, bütan, bütadiyen, dietileter, diklarometan, dimetil eter, etilenoksit, metanol, metilen klorid, metil asetat, metil format, vinil klor Not: Belirli düşük kaynamalı organik gazlar, hem B hem de K filtreyle filtre edilebilir.

Örnek: formaldehit (B) ve metilamin (K)

İnorganik Gazlar ve Buharlar:
Klor, nitrojendioksit, hidrojen siyanid, hidroklorik asit, siyanür bileşikleri, fosfor, fosforik asit

 

Gazlar ve Asit Buharları, Organik Asitler, Asit Gazları Ve Genellikle Gazlı Asitler:

Nitrik asit, propionik asit, sülfür dioksit, sülfirirk asit, formik asit

 

Amonyak ve Organik Türevleri, Organik Aminler:

Metilamin, etilamin, dietilamin, etilendiamin

 

Partiküller, toz

Karbon monoksit

Nitrojen monoksit, azot oksit, nitröz buharı

İlginizi Çekebilir!  Ayak Koruyucular Genel Bilgilendirme

Civa ve inorganik bileşenleri, organik civa bileşenleri, civa alkil, civa buharları, ozon
Not: Her zaman kombine filtre olarak kullanılır.

İodine Radyoaktif İyot ve Organik Bileşenleri:

Örneğin metil iodide (Her zaman kombine Filtre olarak kullanılır.)

 

Filtre Seçimi Yapılırken Koruma Seviyesi Hesaplama

Gereken koruma seviyesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

Çalışılan yerin ölçülmüş konsantrasyonunu maddenin WEL değerine bölün. Sonradan, gereken koruma seviyesinden daha yüksek koruma faktörü olan respiratörü seçin

Gereken çalışılan yerin konsantrasyonu
koruma = ——————————————-
faktörü kirleticinin WEL değeri

 

Koruma Faktörü Gerekiyorsa?

 • 25 koruma faktörü gerekiyor ve limitin katları için hesaplanan değeri gösterdiğine göre, P3 filtreli yarım yüz maske yeterli.
 • WEL Değeri: Mesleki maruz kalma sınırı
 • Gereken minimum koruma faktörü 5/0.2= 25
 • B2 gaz filtreli tam yüz maske kullanılırken izin verilen kirletici konsantrasyon miktarı nedir?
 • Gaz filtreli tam yüz maskesinin çalışma ortamında koruma faktörü 400’dür. Dolayısıyla tam yüz maske, 400 x WEL kadar koruma sağlar.
 • Maksimum konsantrasyon hesaplaması= 400 x 1 ppm (Cl2)= 400 ppm= 0.04 % klorin
 • Ppm: (Partspermillion- milyonda bir, 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı ml/m3)

 

Filtrelerin Kullanım Süresi

Filtrelerin kullanım süresi;
• Çalışılan yerdeki kirleticinin konsantrasyonu ve karakteristiğine,
• Filtre kapasitesine; örneğin filtre sınıfı, çalışan yerin konsantrasyonuyla test değerinin karşılaştırılmasına,
• Nefes alıp verme hacmi ve çalışma oranına,
• Havadaki neme,
• Atmosferdeki ısı derecesine bağlıdır.

Gaz Filtresinin Test Performansı;
• Gaz filtresi ömrü, test gazınının 30 L/dk.da bir filtreden geçirilmesi ile test edilir. Bu da orta ağırlıkta iş yapan ortalama insanın her dakikada kullandığı hava hacmine eşittir.
• Filtre ömrü, iş yerindeki konsantrasyon ve her filtre tipi için gereken minimum müsaade edilen zaman değeri ile hesaplanır.

 

Total
1
Shares
2 yorum
 1. Özellike filtre seçiminde yaptığınız harika bilgilendirme için teşekkürler. Firmaların satınalma sorumlularının ve igu arkadaşların mutlaka rehber olarak ele alması gereken bilgiler. Kesinlikle paylaşılmalı

 2. Hocam merhaba; hidroklorik asitli ortamlarda hangi tür maske kullanalım. Bir tavsiyeniz olabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − twelve =

Önceki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Kişisel Koruyucu Eğitim Sınavı

Sonraki Yayın
İş güvenliği videoları

Ekmeğiniz İçin Sağlığınızdan Olmayın!

İlgili Yayınlar
Total
1
Share