Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Krom ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Krom ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Krom trioksidin, kromatlarının veya dikromatlarının toz ve buharına akut lokal maruziyetler lakrimasyon ve korneal hasar ile konjonktivite yol açar

Krom ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşağıda listelenenler krom bileşiklerine maruz kalma sonucunda beklenmesi gereken süreç türleri, işyerleri veya temizleme ve tamir işi dahil aktiviteler olup krom isg çalışmaları ve risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınmalıdır:

 • Karsinojenik krom(VI) bileşikleri ve bu maddeleri içeren preparatların üretimi,
 • % 0.1 w/w den fazla karsinojenik krom (VI) bileşikleri içeren boyaların püskürtülmesi,
 • Krom bileşikleri içeren objelerde termal kesme ve kaynak yapma ve kaplamaların çıkarılması,
 • Yüksek alaşım kaplı elektrodlarla (% 5 w/w veya daha fazla krom içeren) manuel elektrik kaynağı,
 • Ajite edilen ve ısıtılan (≥700C) kromik asit galvanik banyolarda çalışma,
 • Yüksek alaşım dolgu kablolarıyla (alaşımda ≥% 5 krom veya maden şekillendirici) metal aktif gaz kaynağı,
 • Yüksek alaşım püskürtme materyalleri ile (≥% 5 w/w krom ile) alev, ark ve plazma arkı püskürtülmesi,
 • Nikel-krom objelerinin (≥% 5 krom ile) plazma ark ve lazer kesilmesi, krom (VI) bileşiklerinin üretimi.

Krom Özellikleri ve Sınfılandırması


Nikel ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği


Krom değerlikleri +1 ve +6 arasında olan bileşiklerinde bulunabilir; teknik ve toksikolojik olarak krom(VI) bileşikleri en önemlileridir. Potasyum, sodyum ve magnezyum kromatlar kolaylıkla suda çözünür, kalsiyum kromat ılımlı çözünür (200C de kristalizasyondaki suyun içeriğine bağlı olarak % 2 ile % 10 arasında). Baryum, kurşun, stronyum ve çinko kromatlar pratikte suda çözünmez ancak baryum, stronsiyum ve çinko kromatlar kolaylıkla asitte çözünür.

Krom Ölçüm ve Analizi


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Krom ve Bileşikleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


MAK ve BAT Düzeyleri Listesinden karsinojenik materyallerin maruziyet eşdeğerleri(EKA)1

Alkali Metal (Kr (VI)) Kromatlar
CrO3 den hesaplanan havadaki konsantrasyonu (mg/m3 Örnekleme zamanı: Uzun süreli mazuriyetlerde birkaç vardiya sonrası Örnekleme zamanı: Mazuriyet sonra veya vardiya sonunda
eritrosit kromu2 (µg/1 tam kan idrarda krom3 (µg/1)
0.03 (mg / m3)

0.05 (mg / m3)

0.08 (mg / m3)

0.10 (mg / m3

9 (µg / 1 tam kan)

17 (µg / 1 tam kan)

25 (µg / 1 tam kan)

35 (µg / 1 tam kan)

12 (µg /l )

20 (µg /l )

30 (µg /l )

40 (µg /l )

Kromun Sağlık Üzerinde Etkileri

Vücuda Giriş ve Etkisi

Kromik asit (H2CrO4), anhidridi (CrO3, sık olarak yanlış bir şekilde kromik asit olarak adlandırılır) ve tuzları, kromatlar (krom (VI) bileşikleri) güçlü okside edici ajanlardır ve bu nedenle hücre hasarına yol açarlar.

Krom (VI) bileşikleri derinin duyarlılığına neden olur ve bronş tümörlerini indüklerler.

Krom (VI) bileşiklerinin karsinojenitesinin değişik bileşiklerin çözünürlüğünde bir rolü olan redoks süreçlerinden kaynaklandığı bildirilmiştir.

Sigara içenlerde sinokarsinojenite olanaklıdır. Krom (III) bileşikleri ile ilgili olarak işyerlerinde ne akut ne de kronik zehirlenme rapor edilmiştir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
10/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 11/11

Sonuçlar

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 1
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 6
3 12
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 10
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 11
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8


Akut ve Subakut Etkileri

Göz
Krom trioksidin, kromatlarının veya dikromatlarının toz ve buharına akut lokal maruziyetler lakrimasyon ve korneal hasar ile konjonktivite yol açar

Deri
Krom trioksidin, kromatlarının veya dikromatlarının deri yaralarına özellikle sıyrık veya çatlaklara penetrasyonu çok yavaş iyileşen karakteristik “krom ülserlerine” neden olur. Krom (VI) bileşikleri sensitizasyona, özellikle deri sensitizasyonuna neden olur.

Gastrointestinal
Sistem Bu maddelerin fazla miktarlarının ağızdan alımı muköz membranların ve oral kavitenin ani sarı renk değişimine, yutmada güçlüğe, glottisin korozyonuna, mide bölgesinde yanıcı ağrılara, sarı ve yeşil materyal kusma (muhtemel aspirasyon pnömonisine), kanlı dışkı ile beraber diare, dolaşımsal yetmezlik, spazmlar, bilinçsizlik, böbrek yetmezliği, koma ve ölüme yol açar.

Hava yolları
Krom trioksidin, kromatların veya dikromatların yüksek konsantrasyonlarda toz veya buharının inhalasyonu nazal mukozanın hasarlanmasına (hiperemi, nezle, epitelyal nekroz) ve de üst solunum yollarının ve akciğerlerin irritasyonuna neden olur.

Kronik Etkileri

Deri
Ülserlerin, bazen de derin ülserler (ağrısız, kırmızı duvar-benzeri kenarlı, nekrotik zeminli, bazen kabuklu); bu derin ülserler sağlam deride değil, sadece cildin çatladığı, fissüre olduğu veya küçük yaraların olduğu yerlerde oluşur. Epikutanöz alerji indüksiyonu özellikle ellerde dermatit veya egzamayla sonuçlanabilir. Belirgin nüks eğilimine dikkat edilmelidir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!


Burun
İzleyen evrelerle tipik septum değişiklikleri:

A: kızarma, şişme, artmış sekresyon

B: ülserasyon, kanama, kabuklar ve kabuklanmalar

C: septum perforasyonu

C I: iğne başı büyüklüğünde perforasyon

C II: mercimek büyüklüğünde perforasyon

C III: büyükten subtotale septum defekti

Septum değişiklikleri bu tür maruziyetlerden sadece haftalar veya aylar sonra gelişebilir; genellikle ağrısızdırlar.

Nadiren rinitis atroficans, nadiren koku ve tad alma kaybı

Boğaz ve larinks
kronik nezle

Bronş
kronik bronşit, bazen spastik komponentlerle, eşlik eden amfizem, nadir olguda bronşiyal astım; bronş karsinomu mümkün ancak başka nedenlerle oluşan karsinomadan ayırt edilemez

Gastrointestinal sistem
Krom enteropatisi” olarak da adlandırılan az miktarlarda kromun tükrükle yutulmasından kaynaklanan gastrointestinal bozukluklar tartışmalıdır. Bulantı, karın ağrısı, diyare (bazen kanlı) ve karaciğerin tutulumu tanımlanmıştır.


Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği


Tıbbi Değerlendirme

Değerlendirme ancak işyerinin durumu ve kişinin maruziyeti bilindiğinde olanaklıdır. Bu amaçla bir risk değerlendirmesi yürütülmüş olmalıdır; krom (VI) bileşiklerine maruziyet düzeylerini tanımlamalı ve değerlendirmede hangi teknik, organizasyonel ve bireysel önlemlerin uygulandığı belirtilmelidir

 

Krom ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Krom (Cr) ve bileşikleri başlıca metalurji ve kimya sanayinde kullanılır. 80-90 kadar farklı işte Cr ve bileşiklerine maruziyet olduğu düşünülmektedir;

 • paslanmaz çelik üretimi ve kaynakçılığı
 • alaşımların üretimi
 • metal kaplamacılığı
 • pigment üretimi
 • demir kromattan kromat üretimi
 • ahşap koruma
 • deri tabaklama
 • fotokopi toneri, manyetik bantlar, litografi, fotoğrafçılık, katalizör
 • az miktarda çimentoda

Kromun Etki mekanizması

Vücuda en önemli giriş yolu akciğerlerdir. Toz ve dumanlarının akciğerlerde birikimi diğer toz ve aerosollerde olduğu gibidir. Bileşiğin çözünebilirliğine bağlı olarak trivalan bileşiklerin % 0.2-3’ü, heksavalan bileşiklerin % 1-10’u ağızdan alımdan sonra emilir. Krom pigmenti partikülleri, Cr dumanları, paslanmaz çelik kaynak dumanları ve kromik asit aerosolleri genellikle 1 µm’den küçük partiküller içerirler. Dolayısıyla alveollere maksimum miktarda ulaşırlar. Solubiliteleri arttıkça emilim ve toksisiteleri artar.

Heksavalan form vücutta trivalan forma indirgenir. İndirgenme hızı organlardaki indirgeyici ajanların miktarına bağlıdır. Bu, heksavalan formların toksisitesini ve atılımını da etkiler. Atılım başlıca idrar ve feçesle olur. Atılım hızı değişik Cr bileşiklerine göre değişir. Kromit cevherinin veya Cr metalinin insanda toksik olduğuna dair bulgu yoktur. Trivalan Cr formları heksavalan formlardan daha az toksiktirler.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Kaynaklar

Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational diseases. Annex I

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) (ed) List of MAK and BAT Values 2007. Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the workplace. Wiley-VCH, Weinheim

GESTIS-database on hazardous substances. BGIA at: www.dguv.de/bgia/gestis-database

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla