Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?

İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?
Tamircin Burada

İş sağlığı ve güvenliği, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, devletin tüm çalışanlarını kapsayan 2012’de hayata geçirilmiş bir yasa olmakla beraber, aynı zamanda çırak ve stajyerleri de kapsamına almıştır

İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, devletin tüm çalışanlarını kapsayan 2012’de hayata geçirilmiş bir yasa olmakla beraber, aynı zamanda çırak ve stajyerleri de kapsamına almıştır. Kamu ve özel sektörde çalışan herkes kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olamaz. Her çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanır ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulur.


İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri


İstisnalar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve emniyet personelleri ve afet müdahale ekipleri gibi kendine has faaliyet gösteren kuruluşlar kanunun istinaden kapsadığı birkaç kurum arasında yer alıyor.

Risk Değerlendirmeleri

Kanunun yürürlüğe girmesi ile iş yerlerinde risk değerlendirme tespiti yapılmış olup, bu değerlendirme sürecinde tespit edilen olumsuz hususlar göz önünde bulundurularak çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği gerekçesi ile önlem olarak öncelikle tüm sorumluluğun iş verene aittir. Bununla beraber, iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinin tümünde uygulanması hedeflenmiştir. Risk değerlendirmeleri sürekli olarak denetlenerek çalışanların güvenli bir ortamda çalışabilmesi sağlanmaktadır.

İş Yerleri Tehlike Sınıflandırmasına Tabii

İş yerleri iş ve işçi güvenliği göz önünde bulundurularak tehlike sınıflarına ayrılır. Böylece iş güvenliği hizmetlerinin daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması amaçlanmaktadır. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre Çok Tehlikeli olanlar A, Tehlikeli olanlar B, En Az Tehlikeli olanlar ise C sınıfında yer alır. Sınıf tespiti, yapılan işin yaptıranı ile bakanlık görevlilerinin dâhil olduğu bir komisyon eşliğinde belirlenir. Ayrıca bu kanun ile sınıflara göre iş güvenliği belgesi verilir. Bu sayede doğru iş için doğru eleman alımı yapılarak, iş kazalarını daha aza düşürmeyi amaçlanır.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


Her İş Yerine Bir Hekim, Bir İş Güvenliği Uzmanı

Çalışan sayısı veya iş yeri çeşidine bakılmaksızın her iş yerine bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri yerleştirilir. Sağlık görevlileri, bakanlıkça yapılan özel eğitim ve meslekî yeterlilik sınavında kendini ispatlamış kişiler arasından seçilir. İşveren, gerekli şartları yerine getirmesi hususunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yerine getirebilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) personeli, işverenin iş yerinin hayati tehlike arz eden riskler kapsamında bulunup, iş verenin gerekli tedbir almadığını tespit ettiğinde ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilir.

 


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla