Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Video

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Video
Tamircin Burada

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Videodan da anlaşılacağı üzere, hızla artan yük ve gemi trafiğini karşılayabilmek için çalışanları çok daha hızlı ve yoğun çalışmaya zorlayabiliyor.

Limanlar ekonomik kaygılar nedeniyle hızla artan yük ve gemi trafiğini karşılayabilmek için çalışanları çok daha hızlı ve yoğun çalışması için zorlamaktadır. İş güvenliğine, çalışan ve işverenler gerekli önemi göstermemektedir. İş güvenliği kültürü bilincinin olmamasının yanında son yıllarda yapılan liman özelleştirmeleri nedeniyle yönetimlerin liman gelirlerini arttırma gayesi ile ucuz iş gücü ve taşeronluğa yönelmesi emniyet tedbirlerinin ihmal edilmesine neden olabilmektedir.

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları – Video

 


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Sponsor

Çağrı Tasarım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları - Video 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Limanlarda İş Güvenliği

Türkiye’de 144 özel, 32 kamu ve yerel olmak üzere toplam 176 liman veya iskele vardır. Bu limanların inşaatından işletilmesi aşamasına kadar her aşamasında çalışanlar ve tesisler risk altındadır. İş güvenliğine kültürel açıdan bakıldığında çalışanların küçük veya büyük kaza geçirmesi gibi bir ayrım yapılması yanlıştır. Çünkü meydana gelen küçük kazalar büyük kazaların habercisidir. İş güvenliği çalışmalarında kazaya ramak kala diye adlandırılan kazalar işyerinde oluşma ihtimali olan yeni risklerin önlenmesi için önemli olmaktadır. Ülkemizde pek raporlama ihtiyacı duyulmayan ramak kala kazalar hasarlı ve sonucu büyük maliyete sebep olan kazaların önlenebilmesi için birer ipucu olarak alınması işletmeler için yararlı olacaktır.

Son yıllarda hızla artan yük ve gemi trafiği işveren ve çalışanların çok daha yoğun çalışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle limanlar çok daha yoğun çalışmak ve daha çok çalışan istihdam etmek zorunda olmaktadır. Limanlar ekonomik kaygılar nedeniyle yük kaybetmemek için çalışanları daha hızlı ve uzun çalışması için zorlamaktadır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
3/36
İş Güvenliği Kültürü
4/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
10/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
Neden Güvenlik Kültürü?
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
15/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
İş Kazalarının Nedenleri
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
24/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
25/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
31/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
32/36
İş Kazalarının Nedenleri!
33/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
34/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
35/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 1
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 3
24 25
İş Güvenliği Kültürü 4
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 5
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 7
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 8
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 10
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 11
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 14
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 15
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 16
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
16 33
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 19
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 21
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 24
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 25
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 26
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 28
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 29
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 31
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 32
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 33
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 34
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 35
20 29
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 36
22 27


Daha fazlası için tıklayınız…

Sonuç:

Limanlarda taşeron ile çalışılması, eğitim yetersizliği, liman sahasının genişliği, çok çeşitli faaliyetler yürütülmesi, farklı ekipman kullanılması ve birden fazla işverenlerin bulunması vb. nedenlerle iş güvenliği önlemleri almak ve yürütmek çok zorlu bir süreçtir. Bu sistemin sağlıklı uygulanabilmesi için limanın şartları, fiziksel yapısı, çalışan ve yöneticilerin iş güvenliği kültürüne yaklaşımı çok önemlidir. Liman işletmeleri, taşeron firmaların ulusal hizmet standartlarına uygun çalışanları istihdam etmeleri konusunda uyarmalıdır.


Hayatın Her Alanında İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

İş kazası

İşin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen ve/veya gelmesi muhtemel tehlikelerden, sağlığa zarar verecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyebiliriz.

İş Kazası Neden Oldu?

İş kazalarının % 98’inin nedeni İNSAN’dır...

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Kazaların % 50’si sabah vardiya değişimlerine yakın saatlerde meydana geliyor.

Yapı Alanlanlarında Alınması Gereken Asgari Güvenlik Önlemleri

Bunun sebebi ise uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik ve işi zamanında yetiştirememe endişesi oluşturuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 2 Bölüm

İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık-Zor

Bu düşünce kişiye çok güçlü olduğunu, ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlara Hazırlık

Sponsor

Çağrı Tasarım

Türkiye’de iş kazalarında her gün 4 çalışanımız maalesef yaşamını yitiriyor.

Risk Değerlendirme Hakkında Kısa Kısa

Türkiye'de her yıl 15000 kişi sakat kalıyor. Her yıl 140.000 kişi kaza geçiriyor...

İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - Tanımlar

Dünyada her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

Yıllık toplamda 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Her yıl 250 milyonun üzerinde iş kazası meydana gelmekte ve 150 milyonun üzerinde kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 50 milyar TL. olduğunun belirlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık-C Sınıfı

Özellikle ülkemizde iş kazası, meslek hastalığı, iş kazası sonucu ölüm, malullük, geçici iş göremezlik sürelerine ilişkin verilerin tümünde görülen artış nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği'ne maksimum ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Unutulmamalıdır ki; HİÇ BİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ.

İş Güvenliğinde Tehlikeli Hareketler

Sponsor

Liman ve Gemilerde Yaşanan İş Kazaları - Video 2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAYATIMIZIN DÜZENİNİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

İşlere Göre Risk Değerlendirme Envanteri

Kazasız günler dileğiyle...

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği'nde Sınıfta Kaldı!

Merdivenlerle Çalışmada Genel Tedbirler

Paylaş:


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Semih Yetkin , Ocak 3, 2019 @ 10:19 pm

    Güzel çalışma ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla