Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Kültürü ve İşverenler

İş Güvenliği Kültürü ve İşverenler
Tamircin Burada

İş Güvenliği Kültürü ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yasal yükümlülüklerin yanında etik açıdan sorumlulukları bulunmaktadır

İş Güvenliği Kültürü ve İşverenler

İş Kazalarında İnsan Faktörü

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin de etkisiyle, özellikle son yıllarda “iş güvenliği kültürü” kavramı daha önemli hale gelmiştir.

İşverenlerin Sorumluluğu


İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadardır?


İşverenlerin  çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlaması, yasalardan öte temel etik sorumluluk alanlarından biridir. İş güvenliği kültürü, örgüt kültürünün ve dolayısıyla toplumsal kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle, örgütlerde iş güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla iş güvenliği yönetimi uygulamalarının, son yıllarda daha önemli hale geldiği gözlenmektedir.

OSGB Hizmetleri
İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, yasal yükümlülüklerin yanında etik açıdan sorumlulukları bulunmaktadır. Mal ve hizmetlerin hangi çalışma koşullarında üretildiğinin gittikçe önem kazanması ve iş güvenliği ile ilgili yaşanan sorunların gelişen iletişim teknolojileri sayesinde çok hızlı bir şekilde tüketiciler tarafından duyulabilmesi gibi etkenler, işverenleri bu kültüre yöneltmektedir. Tüm bu gelişmeler, işverenlerin iş güvenliğine uygun bir çalışma ortamı oluşturma sürecini hızlandırmaktadır.


İşyeri Hekimliği Sınavı-1


Günümüzde işverenler iş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi konusunda, hem tüketiciler hem de çalışanlar tarafından neredeyse sürekli bir gözetim altındadırlar. Bu nedenle iş güvenliği kültürünü oluşturmak, işverenlerin varlığının ve devamının neredeyse olmazsa olmaz koşulu haline gelmeye başlamıştır. İş güvenliği kültürünün özellikle toplumsal açıdan önemini, birtakım sayısal veriler yardımıyla ortaya koymak mümkündür;

 

İstatistikler;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre ülkemizde 2014 yılında 221.366 adet iş kazası bildirimi yapılmıştır. Bunlardan 1626’sı ölümle sonuçlanmış 1421’i ise sürekli iş göremezlikle sonuçlanmıştır (SGK, 2014). Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Mart 2017 itibariyle Türkiye’de kayıt dışı çalışanların oranının %32.9 (TÜİK, 2017) olduğu göz önüne alındığında iş kazalarının resmi sayıların çok üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler değerlendirildiğinde, iş güvenliği kültürüne duyulan ihtiyaç daha açık ortaya çıkmaktadır.

 

İş kazalarının, hem bireysel hatalar hem de işyerlerinin çalışma koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Çözüm yolu olarak ise; tehlikeli durumların iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle giderilebileceği, tehlikeli davranışların ancak eğitimleri de içine alacak şekilde oluşturulan güvenlik kültürüyle ortadan kaldırılabileceği görüşündedir. Bireysel ve örgütsel düzeyde yerleşmesi beklenen iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasında, sadece çalışanlar ve örgütler değil, tüm sosyal tarafların sorumlulukları bulunmaktadır.

 

İş Güvenliğinde Sendikaların Rolü

 

Sosyal taraflardan biri olarak sendikaların bu konuda daha etkili olması beklenmekte iken, bu güne kadar herhangi bir gelişme maalesef görünememektedir.  Sendikaların yapabileceği faaliyetlere örnek olarak; iş güvenliği alanında yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, sadece kendi üyeleri için değil diğer çalışanları da kapsayacak biçimde iş güvenliği eğitim programları düzenlemek, iş güvenliğini bilinçlendirmeye yönelik olarak işyeri ve sendika arasında ortak programlar yürütmek, güvenlik kültürü ile ilgili araştırmaları desteklemek, düzenlenen akademik etkinliklere destek vermek, iş güvenliği ile ilgili konuların toplu iş sözleşmesinde daha fazla yer almasını sağlamak, çalışanların mevcut tehlike veya riskleri bildirebilecekleri iletişim hatları kurmak, iş güvenliği konulu kampanyalar düzenlemek vs. verilebilir.


Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi


Sonuç olarak;

İş güvenliği eğitimlerinin özenli bir şekilde kurgulanması ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. İşverenler, bu nedenle iş güvenliğinin önemini kavrayarak, iş güvenliği bilincinin sağlıklı eğitimlerle ve bu alanda uzman kişiler tarafından verilmesi gerekliliğini benimseyerek, eğitimleri amacına uygun bir şekilde yerine getirmelidirler.  www.nedenisguvenliği .com’un da söylediği gibi, hiçbir gerekçe iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ertelemez.

 

Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

 • İş Güvenliği Uzmanı , Mart 3, 2018 @ 5:56 pm

  Harika bir konuya değinilmiş. İş Güvenliği kültürü yaşam standardımız olmalıdır. İşverenler, sendikalar, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iş güvenliği konularında ortak projeler yürütülmeli, devlet tarafından teşvik edilmelidir. Çalışanların, güvenliksiz koşullarda çalışma zorunluluğu ve işsiz kalma korkuları nedeniyle, iş güvenliğini riske atabilen davranışlara çok kolay yönelebildiği görülmektedir. Çalışanlarda egemen olan bu korkunun yerini güven kültürüne bırakması ile bu alandaki sorunlar ortadan kalkarak iş güvenliği kültürü olumlu desteklenebilecektir. Bu amaçla işverenler ve sendikalarca iş güvencesini olumsuz etkileyen uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

 • Şahin Özcan , Mart 5, 2018 @ 11:26 am

  Yönetime katılma uygulamaları yaygınlaştırılarak, çalışanların iş güvenliği ile ilgili konularda söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. Bu uygulamalar, iş güvenliğine katılım davranışının geliştirilmesinde son derece etkili olur. Zira, karar alma sürecine katılım, alınan kararların uygulama sürecine katılımı da arttırır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla