Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri ile meslekler ya da hizmet gruplarının çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren ve çalışan birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebilir.

Bu doğrultuda meslekler ya da hizmet gruplarının çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz

İş Güvenliği Eğitimi

Meslek Grupları

Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

İlginizi Çekebilir!  2022 yılı isg sınav takvimi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Ramazanda iş Güvenliği
1/11
Neden Meslek Hastalığı?
2/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
5/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
6/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
7/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
8/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
9/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Ramazanda iş Güvenliği 1
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 2
5 10
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 3
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 5
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 6
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 7
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 8
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 9
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 10
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
1/23
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri 1
2/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
3/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
4/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
5/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
8/23
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri 2
9/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
10/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
12/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
13/23
Stresle Mücadele
14/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
16/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
17/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
18/23
Mobbing Psikolojik Terör!
19/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
20/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
21/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
22/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
23/23

Sonuçlar

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 1
7 8
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri 3 2
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 3
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 4
9 6
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 5
7 8
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 6
8 7
Mobbingle Mücadele 7
2 13
Yaşama Hakkınızı Koruyun 8
9 6
Meslek Gruplarına Ait Kontrol Listeleri 4 9
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 10
6 9
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 12
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 13
9 6
Stresle Mücadele 14
7 8
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 16
6 9
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 17
5 10
Doğum ve Ölüm İzinleri 18
4 11
Mobbing Psikolojik Terör! 19
8 7
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 20
8 7
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 21
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 22
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 23
8 7

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
119
Shares
1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

one × 2 =

Önceki Yayın
Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

Sonraki Yayın
İSG Karikatürleri

İSG Karikatürleri

İlgili Yayınlar
Total
119
Share