Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi ile, iş güvenliği kültürünün ülkemizde yerleşmesine bir nebze olsun katkınız olsun istiyorsanız, lütfen  testi paylaşalım. Unutmayalım;

Hiç bir gerekçe iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınması ertelemez!

10.01.2020 / 05.12.2022 tarihleri arasında toplam 313.020 tekil kullanıcı samimiyet testine girmiştir. Kullanıcıların sadece %3’ü ( 9.256) 12 sorunun tamamını cevaplamış, % 9,5’u (29.400)12 sorunun 11’ini cevaplamıştır. Sadece 2 soruya cevap veren kullanıcı sayısı 29, 3 soruya cevap veren kullanıcı sayısı ise 997 olmuştur.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİ

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


İstatistikler için aşağıya bakınız… Yukarıdaki 12 soruluk testten minimum 10 doğru ile geçilmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği’nin dikkate alındığını gösterir… 


SAMİMİYET TESTİ İSTATİSTİKLERİ

Tarih Aralığı : 10.01.2020 / 05.12.2022 

Katılım Sayısı : 313.020 Katılım (Farklı IP/kullanıcı, Yerinde İSG Eğitimlerinde  çalışanlara yaptırılan sınavlar ile birlikte)

Periyotlarda güncellenmektedir…

Soru Sayısı Katılım
1 – 4 Doğru 11080
5 – 6 Doğru 73739
7 – 8 Doğru 115684
9 – 10 Doğru 83117
11 – 12 Doğru 29400Soru Sayısı Katılım
1 Doğru
2 Doğru 29
3 Doğru 997
4 Doğru 10054
5 Doğru 25975
6 Doğru 47764
7 Doğru 58788
8 Doğru 56896
9 Doğru 47993
10 Doğru 35124
11 Doğru 20144
12 Doğru 9256

İşyerlerinde sadece tedbirlerin alınmış olması, oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmaz. Bu önlemlere uyulması, tehlikelerin bilinmesi ve yeniliklerin öğrenilmesi de zorunludur. Eğitim sadece bilgi vermek amacıyla olmamalı, öğretilenlere inanılmasının sağlanması ve bunların tatbik edilerek alışkanlık haline gelmesi halinde istenilen başarı sağlanabilir.

İş güvenliği kültürünün olmadığı ortamlarda İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI artar…

Her kesimden her bireyin katılacağı SAMİMİYET TESTİ hazırladık. Amacımız;  çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan “BANA BİR ŞEY OLMAZ” mantığını ortadan kaldırarak, İSG kültürünü Türkiye’ye yerleştirmek.


Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Web Tasarımı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

10Yorumlar

 • Murat Akay , Ocak 10, 2020 @ 2:18 pm

  İş güvenliği mantığını içeren güzel hazirlanmis sorular. Özellikle videolar eğitim amaçlı olmuş, tebrikler

 • Murat Akay , Ocak 11, 2020 @ 2:24 pm

  Test güzel olmuş, tesekkuler. Sizden ricam, istatistik tutmanız.. katılan sayısı ve oranları paylaşırsanız değerlendirme için biz de kullanmak isteriz.

 • Orkun , Ocak 12, 2020 @ 11:31 am

  Gerçekten güzel bir anket olmuş elinize sağlık. İstatistik verilerini de paylaşırsanız güzel çalışmalar elde edilebilir.

 • Murat Akay , Ocak 17, 2020 @ 12:21 am

  Soruları incelediğimizde, mantık olarak her çalışanın tüm soruları zorlanmadan cevaplası gerektiğini düşünüyorum. Tamamını cevaplayanlarin İSG profesyoneli olduğu düşünülürse, Türkiye’de İSG olarak çok kötü oldugumuz gerçeğini bu anket gösteriyor.

 • Kenan Erkmen , Şubat 3, 2020 @ 9:23 pm

  Her çalışanın en az 9 soruyu net olarak cevaplaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak istatistikleri incelediğimizde daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Üzücü bir durum

 • Bora Almaz , Şubat 21, 2020 @ 11:49 pm

  10 bin kişiden tamamını cozenler igu lardir büyük ihtimal. Bu test Türkiye’nin bir ayıbıdır. Ben utandım. Bırakın çalışanı, her insanın bu sorulardan en az 10 soruyu çözmeli diye düşünüyorum.

 • Burcu Sayer , Mart 29, 2020 @ 11:08 pm

  15 bin kişi sadece 7 doğru cevaplamışsa, hepimizin başımızı önümüze koyup düşünmesi gerekmiyor mu acaba? Bir İSG uzmanı olarak utandım hakikaten

 • Abdullah Gemici , Temmuz 20, 2020 @ 11:39 pm

  Her çalışanın buradaki 12 sorunun tamamını bilmesi gerekirken sadece %4 u doğru cevaplamış. İnanılır gibi değil. Biz hala 6331 sayılı kanunu ne kadar daha erteleriz diye düşünelim. Yazık

 • isgsoner , Şubat 17, 2021 @ 10:33 pm

  Çalışan insan gözüyle bakarsak, bu soruların en az 10 adedinin çözülmesi zorunlu olmalı. Sadece %10 gibi bi rakamın çıkması üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olmalı diye düşünüyorum. Bu sonuçlardan sadece devlet olarak değil, her kesim kendisine pay cikaali. Üzücü bir durum.

 • Online İSG Eğitimi , Ekim 2, 2023 @ 4:10 pm

  Her çalışan kesinlikle bu teste katılmalı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla