OSGB’ler Nasıl Çalışmalı?

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği maalesef toplumumuz tarafından tam anlamıyla maalesef benimsenemedi. Aslında, İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

Ultramodern satranç okulunun önde gelen temsilcilerinden, Satrancın Ustaları kitabının da yazarı Macar satranç ustası

İş güvenliği, işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır.

Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gözlenen gelişmeleri yakınen takip eden birisi olarak, eğitimin en önemli etken olduğunu görmekteyiz. İş kazalarının neden olduğu maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimlere gereken önemin verilmesi zorunludur. İş güvenliğini sağlama amacına, bilimsel araştırmaya dayalı planlı çalışmalar sonucunda geliştirilen güvenlik önlemleri ile ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

İş kazaları sonucu oluşan kayıpların, iş güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri için yapılacak harcamalardan çok daha fazla olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Türkiye’de iş kazalarının boyutları ile ilgili ürkütücü sayılar söz konusudur ve bunların sadece resmi makamlara ulaşan sayılar olduğu bilinmektedir. Nitekim ILO’nun Türkiye’ye ilişkin verilerine göre 2003-2013 yılları arasında Hindistan’dan sonra en yüksek ölümlü iş kazası oranına sahip ülkenin Türkiye olduğu bilinmektedir.

Bu sonuçlar, Türkiye açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına dönük önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Hiç kuşkusuz iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında en önemli araçlardan biri de eğitim

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasındaki öneminin anlaşılması, sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine ortam sağlayacak olanakların sunulabilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Kazaların yalnızca %3’ü korunması mümkün olmayan kazalar olup, %97si genel olarak korunabilen/önlenebilen kazalardır. Bu kazaları önlemenin yolu da eğitimden geçmektedir.

OSGB’ler Nasıl Çalışmalı

İş güvenliği eğitimleri herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu örgütlerde iş güvenliği ile ilgili olarak eğitimlerin veriliyor olması, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş güvenliğini sağlayacak olan çok önemli bir uygulamadır. Ancak, bir çok örgüt tarafından önemsenmeyen ve adeta yasak savma amaçlı yerine getirilen göstermelik eğitimler, iş güvenliğini sadece kağıt üzerinde sağlar. Gerçek yaşam üzerinde etkisi oldukça sınırlı kalır. Bu nedenle, iş güvenliği eğitimlerinin özenli bir şekilde kurgulanması ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayacak olanlar da başta İSGB ve OSGB’ler olmak üzere, tüm İSG profesyonelleridir.

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğünü biliyor musunuz?

Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG eğitimleri genel olarak OSGB’ler tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle OSGB’ler, yaptıkları hizmetleri ticaret kapısı olarak görmek yerine, profesyonel bir şekilde eğitim odaklı çalışma yapmaları, toplumsal kültürün gelişmesinde ileriye dönük olumlu gelişmelere neden olacaktır.

NİG Ekibi olarak, yaptığımız araştırmalar neticesinde, internet sitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim konularına önem veren, sayfalarında Mevzuat, blog ve eğitici yayınları olan OSGB ve eğitim kurumlarını NİG Sayfamızda yayınlama kararı aldık

Sonuç

İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mavi ya da beyaz yaka, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir.

UNUTMAYALIM; İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanların sağlığını zarara uğratabilecek riskleri öncesinde belirleyerek gereken önlemlerin alınması, çalışırken güvenli ve rahat bir ortamda bulunmalarının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasını sağlar.

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 4 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

Soru Sorun / Cevap Yazın