Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’deki İşkollarının Listesi

Türkiye’deki İşkollarının Listesi
Tamircin Burada

Türkiye’deki İşkolları Llstesi; her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi aşağıdadır;

İşkollarına ait kodlarla her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösteriliyor.


İşsizlik Sigortası Kanunu


Türkiye’deki İşkollarının Listesi

 1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
 2. Gıda sanayi
 3. Madencilik ve taş ocakları
 4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
 5. Dokuma, hazır giyim ve deri
 6. Ağaç ve kâğıt
 7. İletişim
 8. Basın, yayın ve gazetecilik
 9. Banka, finans ve sigorta
 10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
 11. Çimento, toprak ve cam
 12. Metal
 13. İnşaat
 14. Enerji
 15. Taşımacılık
 16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
 17. Sağlık ve sosyal hizmetler
 18. Konaklama ve eğlence işleri
 19. Savunma ve güvenlik
 20. Genel işler
01
AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK
Sınıf Alt Sınıf Tanım
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 Tütün yetiştirilmesi
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21 Üzüm yetiştirilmesi
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.41 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.46 Domuz yetiştiriciliği
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.50 Karma çiftçilik
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)
01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler
01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler
01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)
01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.20 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
02.30 Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
03.11 Deniz balıkçılığı
03.12 Tatlı su balıkçılığı
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler
02
GIDA SANAYİ
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)
10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.41.01 Ayçiçekyağı imalatı
10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı hariç)
10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)
10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
10.41.11 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52 Dondurma imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.85 Hazır yemeklerin imalatı
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
12.00 Tütün ürünleri imalatı
20.59.11(Mülga:RG-26/3/2014-28953)
56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)
56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
03
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI
Sınıf Alt Sınıf Tanım
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92 Turba çıkarımı
08.93 Tuz çıkarımı
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)
24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi
43.99.02 Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
04
PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.20 Doğalgaz çıkarımı
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
10.41.03 Beziryağı imalatı
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dâhil)
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı
19.20.19 Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)
20.11 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.53 Uçucu yağların imalatı
(Ek satır :RG-26/3/2014-28953)20.59  Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.59.01 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.03(Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.04 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.05 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.06 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.07 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.08 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.09 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.10 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.12 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.13 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.14 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
20.59.15 (Mülga:RG-26/3/2014-28953)
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)
25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27.20 Akümülatör ve pil imalatı
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
32.30.19 Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)
32.30.20 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)
32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)
32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)
32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı
32.40.08 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)
32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)
32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı
32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı
32.91 Süpürge ve fırça imalatı
32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)
32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı
32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı
32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı
32.99.13 Termos ve vakumlu kapların imalatı
32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri)
32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı
32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı
32.99.17 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ≤ 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dâhil)
32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dâhil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
35.21 Gaz imalatı
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dâhil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
49.50 Boru hattı taşımacılığı
52.21.12 Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması
71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç)
05
DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ
Sınıf Alt Sınıf Tanım
(Değişik ibare:RG-26/3/2014-28953) Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı
01.63.07 Çırçırlama faaliyeti
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dâhil)
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.20 Dokuma
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
14.11 Deri giyim eşyası imalatı
14.12 İş giysisi imalatı
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.14 İç giyim eşyası imalatı
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.20 Kürkten eşya imalatı
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
31.03 Yatak imalatı
32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı
32.99.10 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç)
33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı
33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı
06
AĞAÇ VE KÂĞIT
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Kurşun kalem imalatı
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24 Ahşap konteyner imalatı
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
17.11 Kâğıt hamuru imalatı
17.12 Kâğıt ve mukavva imalatı
17.21 Oluklu Kâğıt ve mukavva imalatı ile Kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
17.22 Kâğıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.23 Kâğıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)
17.29 Kâğıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
23.99.07 Amyantlı Kâğıt imalatı
25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.)
32.40.01 Oyun Kâğıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.)
32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dâhil)
32.40.09 Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı
95.24 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
07
İLETİŞİM
Sınıf Alt Sınıf Tanım
İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri
(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953) (…)
42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.06  Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.07  Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
61.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
63.12 Web portalları
08
BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK
Sınıf Alt Sınıf Tanım
18.11 Gazetelerin basımı
18.12 Diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
32.11 Madeni para basımı
58.11 Kitap yayımı
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.13 Gazetelerin yayımlanması
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
59.20.01 Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
59.20.02 Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)
59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri
60.10 Radyo yayıncılığı
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri
90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri
09
BANKA, FİNANS VE SİGORTA
Sınıf Alt Sınıf Tanım
64.11 Merkez bankası faaliyetleri
64.19 Diğer parasal aracılık faaliyetleri
64.30 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.91 Finansal kiralama
64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)
64.92.07 İkrazatçıların faaliyetleri
64.92.08 Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri
64.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65.11 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.20 Reasürans
65.30 Emeklilik fonları
66.11.02 Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dâhil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.19.02 İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)
66.19.03 Finansal danışmanlık faaliyetleri
66.19.04 Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri
66.19.05 Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)
66.19.07 Yediemin faaliyetleri
66.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)
66.21 Risk ve hasar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
10
TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Kooperatifçilik faaliyetleri
Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcı hizmet faaliyetleri
32.99.18 Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı
43.99.04 Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan)
45.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.31 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
45.40.04 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti
45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.40.06 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti
45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgâh, pazar vb. yoluyla yapılanlar)
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.17 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.34 İçecek toptan ticareti
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.36 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.38 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dâhil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
46.61 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62 Takım Tezgâhlarının toptan ticareti
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77 Atık ve hurda toptan ticareti
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
47.81 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.82 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.89 Tezgâhlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.99 Mağazalar, Tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
49.32.02 Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dâhil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti
49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dâhil)
50.20.22 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç)
50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması
52.29.01 Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.02 Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.03 Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.04 Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.09 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yetkili gümrük müşavirleri veya gümrük müşavirleri
52.29.11 Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi
52.29.13 Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.14 Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
52.29.15 Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
52.29.16 Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler
52.29.18 Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
59.20.03 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri
61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri
66.19.06 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri
68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.31 Gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
69.10 Hukuk faaliyetleri
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
70.10 İdare merkezi faaliyetleri
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
71.11 Mimarlık faaliyetleri
71.12.01 (Değişik tanım:RG-26/7/2013-28719) Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro ve topoğrafik gibi haritaların hazırlanması)
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)
72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slâytların çoğaltılması, fotografik slâytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
77.11 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.33 Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dâhil) kiralanması ve leasingi
77.34 Suyolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
77.35 Hava taşımacılığı kiralanması ve leasingi
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.40 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19 Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.91 Tahsilât daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92 Paketleme faaliyetleri
82.99.04 Trafik müşavirliği
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)
82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti
82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)
85.10 Okul öncesi eğitim
85.20 İlköğretim
85.31 Genel ortaöğretim
85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim
85.41 Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
85.42 Yükseköğretim
85.51 Spor ve eğlence eğitimi
85.52 Kültürel eğitim
85.53 Sürücü kursu faaliyetleri
85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler
88.99 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dâhil)
90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dâhil)
91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.02 Müzelerin faaliyetleri
91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi
92.00.02 Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dâhil)
94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.20 Sendika faaliyetleri
94.91 Dini kuruluşların faaliyetleri
94.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri
96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dâhil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)
96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri
96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme vb.)
97.00(Mülga satır:RG-26/3/2014-28953)
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
11
ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM
 Sınıf  Alt Sınıf  Tanım
23.11 Düz cam imalatı
23.12 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
23.13 Çukur cam imalatı
23.14 Cam elyafı imalatı
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dâhil)
23.20 Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
23.31 Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
23.32 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
23.41 Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
23.42 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.43 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.51 Çimento imalatı
23.52 Kireç ve alçı imalatı
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
23.63 Hazır beton imalatı
23.64 Toz harç imalatı
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.91 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı
23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
23.99.09 Suni korindon imalatı
23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dâhil, elektrik amaçlı olanlar hariç)
32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı
12
METAL
Sınıf Alt Sınıf Tanım
23.99.03 İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.31 Barların soğuk çekilmesi
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi
24.41 Değerli metal üretimi
24.42 Alüminyum üretimi
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.44 Bakır üretimi
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.51 Demir döküm
24.52 Çelik dökümü
24.53 Hafif metallerin dökümü
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.12 Metalden kapı ve pencere imalatı
25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.72 Kilit ve menteşe imalatı
25.73.02 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı
25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler)
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
25.93 Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.31 Fiber optik kabloların imalatı
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
28.11 Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı
28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı
28.49 Diğer takım Tezgâhlarının imalatı
28.91 Metalürji makineleri imalatı
28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
30.20.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dâhili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.91 Motosiklet imalatı
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
32.12 Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
32.13 İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı
32.20.21 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.)
32.20.23 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.)
32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.)
32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı
32.20.26 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı
32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı
32.20.28 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı
32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı
32.30.17 Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı
32.30.18 Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.)
32.40.02 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları vb.)
32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı
32.50.03 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)
32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)
32.50.08 Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)
32.50.09 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı
32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı
32.50.11 Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı
32.50.12 Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dâhil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı
32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. Diğer araç ve gereçlerin imalatı
32.99.02 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dâhil)
32.99.07 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dâhil)
32.99.09 Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç)
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12 Makinelerin onarımı
33.13 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
33.14 Elektrikli ekipmanların onarımı
(Ek satır:RG-26/7/2013-28719)133.16   Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.17.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dâhil)
33.20 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dâhil kurulum işleri
43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dâhil)
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri
71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri
95.29.05 Bisiklet onarımı
13
İNŞAAT
Sınıf Alt Sınıf Tanım
    (Ek satır:RG-26/3/2014-28953) İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler
38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.20 İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.21.01 Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
42.21.03 Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dâhil)
42.21.05 Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı
42.22.02 Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)
42.91.01 Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)
42.91.03 Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)
42.91.04 Baraj ve bentlerin inşaatı
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
43.11 Yıkım
43.12 Şantiyenin hazırlanması
43.21 Elektrik tesisatı
43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dâhil)
43.31 Sıva işleri
43.32 Doğrama tesisatı
43.33 Yer ve duvar kaplama
43.34 Boya ve cam işleri
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.91 Çatı işleri
43.99.01 Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri
43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri
43.99.08 Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)
43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dâhil)
43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dâhil)
43.99.12 Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri
43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)
43.99.14 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.)
43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dâhil)
71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.12.06 Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)
71.12.11 Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
71.12.12 Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
71.12.13 Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)
14
ENERJİ
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Devlet Su İşleri
(Mülga ibare:RG-26/3/2014-28953) (…)
35.11 Elektrik enerjisi üretimi
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
35.22 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtlarının dağıtımı
35.23 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
35.30 Buhar ve iklimlendirme temini
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.03 Su sayaçlarının bakım onarımı
42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.01 Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 42.22.04 Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)
43.13 Test sondajı ve delme
71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)
71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri
15
TAŞIMACILIK
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Ray açıklığı ne olursa olsun, ray üzerinde çalışan araçlarla yapılan şehir içi ve şehir dışı yolcu, yük taşımacılığı işleri (belediyeler veya bağlı şirketleri ve bağlı şirketler tarafından kurulan şirketler eliyle yapılan hafif ve ağır raylı taşımacılık işleri dahil) ile bu sistemlerin inşaat dışında yol imali, çeken- çekilen araç imalatı, bakımı ve onarımı işleri ile travers imalatı işleri ve bu sistemlerin işletildiği istasyon, gar, ambar duraklarında yapılan işler ile bakımlarının yapıldığı işyerleri işleri
49.10 Demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.20 Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.)
49.41.07 Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı)
49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
49.41.90 Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç)
49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar)
51.10.02 Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dâhil)
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı
52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri
52.21.05 Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dâhil, emanetçilik hariç)
52.21.06 Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dâhil)
52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dâhil)
52.21.08 Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği
52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri
52.21.10 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)
52.21.13 Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dâhil)
52.23 Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)
52.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayrılması, vb. dâhil)
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
71.20.05 Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)
96.09.05 Hamallık hizmetleri
16
GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK
Sınıf Alt Sınıf Tanım
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
33.15 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dâhil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç)
50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç)
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dâhil)
50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç)
50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç)
50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç)
50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması
50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç)
50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç)
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç)
50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç)
50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dâhil)
50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.)
50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.)
52.10 Depolama ve ambarlama
52.22 Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dâhil)
17
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
Sınıf Alt Sınıf Tanım
32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
75.00 Veterinerlik hizmetleri
86.10 Hastane hizmetleri
86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.20 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)
18
KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ
Sınıf Alt Sınıf Tanım
55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri
55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.30 Kamp alanlarının motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri
55.90 Diğer konaklama yerleri
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
56.30 İçecek sunum hizmetleri
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
79.12 Tur operatörü faaliyetleri
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
90.01 Gösteri sanatları
90.02 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi
93.11 Spor tesislerinin işletilmesi
93.12 Spor kulüplerinin faaliyetleri
93.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.19 Diğer spor faaliyetleri
93.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
96.09.02 Nikâh salonlarının hizmetleri
96.09.03 Fal, astroloji ve spiritualist hizmetleri
96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç)
96.09.10 Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri
19
SAVUNMA VE GÜVENLİK
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dâhil) subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
20
GENEL İŞLER
Sınıf Alt Sınıf Tanım
Belediye hizmetleri
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) Belediyelerden, İl Özel İdareleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler
37.00 Kanalizasyon
38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
49.31.05 Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü dâhil)
81.10 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
81.21 Binaların genel temizliği
81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
84.25.01 İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
(Ek satır:RG-26/3/2014-28953) 97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla