Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika Gerekli mi?

Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika Gerekli mi?
Tamircin Burada

Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika gerekli değildir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika Gerekli mi?

Yüksekte çalışma eğitimi mesleki eğitim kapsamında verilmesi gereken bir eğitim olmayıp işin gereği olarak yüksekte çalışılması gereken inşaat, depoculuk vb. işlerde fiili olarak çalışanlara özel olarak verilmesi gereken bir eğitimdir.

05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Ek-4 bölümünün “Yüksekte Çalışma” Başlığı altındaki 2 nci maddesinin (g) bendinde “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanların özellikle yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini hüküm altına almakta ve işle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından olumlu değişikliğe neden olacak bir eğitim almasını hedeflemektedir.

Ayrıca söz konusu Yönetmelikte bu eğitimlerin kimler tarafından verilebileceği de belirtilmekte olup eğitim vereceği konulara göre uzmanlık alanları da dikkate alınmak koşuluyla işyerinde görevlendirilmiş iş güvenliği uzmanlarının da bu eğitimi verebileceği yer almaktadır.

Bu doğrultuda, yüksekte çalışma eğitimi verilebilmesi için “yüksekte çalışma eğitici sertifikası” ve benzeri sertifikaya sahip olma şartı yoktur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile mevzuatımıza kazandırılan proaktif yaklaşım gereği bu eğitimi verebilecek kişilerin belirli nitelikler belirlenerek kısıtlanmasına gidilmemiş olup yeterli bilgi düzeyine sahip kişilerin bu eğitimi verebilmeleri ve neticesinde çıkabilecek sorumlulukları üstlenebilmeleri yönünde düzenlemeye gidilmiştir.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
2/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
4/36
1542 Kişinin Katili Kim?
5/36
Neden Güvenlik Kültürü?
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
9/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
11/36
İş Kazalarının Nedenleri
12/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
13/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
14/36
İş Kazalarının Nedenleri!
15/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
17/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
18/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
21/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
22/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
23/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
24/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
İş Güvenliği Kültürü
27/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
28/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
29/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
30/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
31/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 2
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 4
20 29
1542 Kişinin Katili Kim? 5
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 6
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 9
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 10
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 11
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 12
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 13
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 14
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 15
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 16
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 17
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 18
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 19
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 21
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 22
19 30
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 23
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 24
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 25
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
24 25
İş Güvenliği Kültürü 27
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 28
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 29
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 30
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 31
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 32
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27


Sonuç olarak bu konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda bu eğitimlerin işyerinde görevli olan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilebilmesi mümkün görülmektedir. Ayrıca yeterli uzmanlık ve yetkinliğe sahip olan kişi, kurum veya kuruluşlardan da bu eğitimin çalışanlara sağlanabileceği düşünülmektedir. Mevzuatta eğitimlerin tekrarlanma sıklığı ile ilgili bir hüküm olmayıp çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile uygun aralıklarla tekrarlanması uygun olacaktır.

 


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla