Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Alkil Kurşun, özellikle santral sinir sisteminde irritatif ve dejeneratif etkilere neden olmaktadır. Aşağıda sıralanan semptomlar ilk maruziyet sonrasında bir saat içinde ya da günler sonra ortaya çıkabilir

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Alkil kurşun bileşiklerine maruziyetin beklendiği süreçler, işyerleri veya temizleme ve tamir işi dahil işler:

 • Üretim
 • Uçak yakıtı ile uğraşma (pistonlu motorlar ve pervaneli uçaklar)
 • Özellikle hortum takılıp çıkartılırken tankerlere ya da tank vagonlarına tetrametil kurşun ya da tetraetil kurşun doldurulması ve boşaltılması
 • Tetrametil kurşun ya da tetraetil kurşun veya kurşunlu akaryakıt içeren tank vagonlarının, tankların ve boruların temizlenmesi
 • Eski arabalara otopark hizmeti verme
 • Deri temasının olası olduğu yerlerde petrol istasyonlarının yenilenmesi

Alkil Kurşunun Özellikleri ve Sınıflandırılması


Maluliyet Tespit İşlemleri


Alkil kurşun bileşikleri renksiz, yoğun, tatlımsı eter benzeri koku yayan yağlı sıvılar olup organik solventlerle beraber çözünüp su içerisinde çözünmez. Çoğu inorganik asitlerle ve çok sayıda organik asitle rahat biçimde tepkimeye girmektedir. Sıkı reaksiyon koşulları altında Pb (II) tuzlar oluşmaktadır. Işık altında fotolitik olarak dekompoze olup yüksek sıcaklıklarda (>100°C) termolitik olarak kurşun, hidrokarbon ya da oksidasyon ürünlerine yol açarlar. Bu bileşen grubunun en önemli elemanları tetrametil kurşun ve tetra etil kurşundur.

Tetrametil Kurşun

Formül Pb(CH3) 4

CAS numarası 75-74-1

MAK değeri 0,05 mg/m3

Tetraetil Kurşun

Formül Pb(C2H5) 4

CAS numarası 78-00-2

MAK değeri 0,05 mg/m3

Madde Parametre BAT 2 Ölçüm Örnekleme
Tetraetil Kurşun Dietil Kurşun 25 µg/l,Pb İdrar Maruziyet Durum Sonu
(Toplam Kurşun) Tetrametil kurşunlu karışımlara 50 µg/l İdrar Maruziyet durumu sonu ya da vardiya sonu
Tetrametil Kurşun Tetraetil Kurşun

Alkil Kurşunun Sağlık Üzerine Etkileri

Tetra alkil kurşun bileşikleri trialkil kurşun bileşiklerine ve kurşuna dönüşmek üzere karaciğerde metabolize edilmektedir. Trialkil kurşun bileşikleri akut toksik etkilerden sorumludur. İdrar ile yavaş atılıma uğrar, böylece organizmada birikebilirler.

 


Flor ve Hidroflorik Asite Bağlı Hastalıklar


Vücuda Giriş ve Etkisi

Alkil kurşun bileşikleri solunum yolu ve deri ile vücuda girer (yüksek absorbsiyon riski). Tetrametil kurşun, tetraetil kurşuna göre daha zor biçimde deri ile penetre olur fakat yüksek uçuculuğundan dolayı akciğerler tarafından daha rahat biçimde alımı gerçekleşir.

Akut ve Subakut Etkileri


Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Alkil kurşun bileşikleri sistemik olarak bir hayli toksiktir. Özellikle santral sinir sisteminde irritatif ve dejeneratif etkilere neden olmaktadır. Aşağıda sıralanan semptomlar ilk maruziyet sonrasında bir saat içinde ya da günler sonra ortaya çıkabilir:

 • İştahsızlık, bulantı ve kusma
 • Uykusuzluk, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Anksiyete, konfüzyon, huzursuzluk, heyecanlanma, tremor, halüsinasyon
 • Kardiyovasküler bozukluklar (hipotansiyon, bradikardi)
 • Bazı şiddetli olgularda: Latent dönemin ardından akut psikoz, spazm, deliryum, yüksek ateş, koma.
 • Akut fazın atlatılmasını takiben iyileşme genellikle birkaç ay içerisinde görülür.

Sağlık Üzerine Kronik Etkileri

Kronik intoksikasyon olgularında başlıca etki alanı sinir sistemidir. Nörolojik bozukluklara artmış kan kurşun düzeyleri eşlik eder Semptomlar ise aşağıdaki şekildedir:

 • Heyecanlanma, depresyon, halüsinasyon
 • Baş ağrıları
 • Düşük kan basıncı
 • Tremor, ataksi, nevrasteni Anemi, eritrositlerde artmış bazofilik noktalanma sayısı, radiyal paralizili motor sinir harabiyeti, düşük el ve Burton işareti (kök etrafında mavi hat) gibi inorganik kurşun zehirlenmesinin benzer belirtileri alkil kurşun zehirlenmesi olgularında görülmez.

Bakır ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar


Tıbbi Değerlendirme ve Öneri

Değerlendirme ancak işyerinin durumu ve kişinin maruziyeti bilindiğinde olanaklıdır. Bu amaçla bir risk değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Aşağıdaki durumlarda ağır hastalığı olan bireyler çalıştırılmamalıdır:

 • Kan
 • Kalp ve dolaşım sistemi
 • Akciğerler (astım, tüberküloz vb)
 • Nazofarengial açıklık
 • Karaciğer
 • Böbrekler
 • Metabolizma (diyabet, gut vb)
 • Periferik ve santral sinir sistemi
 • Deri (allerjik ve dejeneratif egzema)
 • Mental bozukluklar
 • Alkol, ilaç, madde bağımlılığı
 • Tedavisi yapılmamış veya tam iyileşmemiş sifilis hastaları

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Kaynaklar;

Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work

GESTIS-database on hazardous substances, BGIA at: www.dguv.de/bgia/gestis-database

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) (ed) List of MAK and BAT Values 2007. Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the workplace. Wiley-VCH, Weinheim

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla