Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

İSG Bloğu

İşyerlerinde İş Hijyeni Ölçümleri Nasıl Yapılır?

İşyerlerinde yapılan iş hijyeni ölçüm test ve analizleri, mevzuat gereği zorunlu kılınan risk değerlendirmesi çalışmalarının bir parçasıdır. (daha&helliip;)

Read More

Öteleme süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?

Öteleme yalnızca İSG profesyoneli görevlendirilmesine dair olup risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele, sağlık gözetimi gibi işveren yükümlülükleri yürürlüktedir. (daha&helliip;)

Read More

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kamu sektörüne ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak…

Read More

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri, 3. kez değiştirilerek, 31.12.2023 tarihine ötelendi. (daha&helliip;)

Read More

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir?

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar; (daha&helliip;)

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası hazırlanması için en iyi zaman tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi (RD) ve kontrol tedbirlerine karar verilmesinden sonradır. (daha&helliip;)

Read More

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kamu sektörüne ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve…

Read More

En Çok Okunan İş Güvenliği Makaleleri

En Çok Okunan İş Güvenliği Makaleleri En çok okunan İş Güvenliği makaleler içerisinden seçtiğimiz liste… Yüksekte Çalışma Eğitimi Verebilmek İçin Sertifika Gerekli mi? İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular Laboratuvarlarda Güvenlik…

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi!

İş Sağlığı ve Güvenliği ile “EYT” İlişkisi için çalışanlar üzerinde psikososyal risk etmenlerini görmekteyiz. Vermiş olduğumuz İSG eğitimlerinde çalışan arkadaşlar üzerinde nedenlerini sorguladığımızda ilginç sonuçlara ulaştık (daha&helliip;)

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  bazı temel gerekliliklere ihtiyaç duyar. Öncelikle bu hizmetlerin kapsayıcı olması gerekir. Kapsayıcılığı hem ülke genelinde, hem de işyeri özelinde düşünmeliyiz. (daha&helliip;)

Read More

İş Güvenliği ve İş Hijyeni

İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan) değerlendiren…

Read More

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği? Meslek hastalıkları ve iş kazası oranı düşük olan ülkeler, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını tam olarak sağlayabilen ve çağdaşlık seviyesine ulaşmış olan ülkelerdir. (daha&helliip;)

Read More

İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı İş Sağlığı ve Güvenliği Algısını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler çeşitli boyutlar altında sınıflandırılmıştır; (daha&helliip;)

Read More

Diğer Hizmet Faaliyetleri Tehlikeli İşler

Diğer hizmet faaliyetleri tehlikeli işlere ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre…

Read More

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşlere, ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne…

Read More

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Faaliyetleri Tehlikeli İşler

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Faaliyetleri Tehlikeli İşlere ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri…

Read More

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Faaliyetleri Az Tehlikeli İşlere ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin…

Read More

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri…

Read More
Araç çubuğuna atla