Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Örneği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Örneği
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın hazırlanması için en iyi zaman tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi (RD) ve kontrol tedbirlerine karar verilmesinden sonradır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır

Politika şirketin açık hedefler belirleyip bir önleme kültürü oluşturarak İSG yönetimini iyileştirmeye yönelik taahhüdünü dile getirmelidir. Şirket bundan sonra, aşağıdakiler gibi politika içindeki diğer önemli taahhütler;

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak
 • Uygulanabilir yasal gereksinimler ile uyumlu olma yönünde taahhüt göstermek
 • Çalışanlara uygun bir şekilde eğitim vermek
 • Şirket çalışanları ile istişarelerde bulunmak ve çalışanları İSG-YS`nin geliştirmesi sürecine dâhil etmek
 • Sürekli iyileştirme sağlamak
 • Hedefler belirlemek ve bu hedefleri gözden geçirmek için bir sistem oluşturmak
 • Bilgi ihtiyacı olan herkes için bir iletişim yöntemi/kanalı oluşturmak, böylece bu kişilerin yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmek
 • Periyodik aralıklarla yönetimin gözden geçirmesini gerçekleştirmek

Politikada, şirket içerisinde İSG adına kimin geniş kapsamlı ve nihai sorumluluğa sahip olduğu (normalde bu İşletme Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı, İdari Müdür veya eş değerleri) ve kimin politikanın günlük uygulamalarının kontrol edilmesinden sorumlu olduğu (bu şirket yapılanmasına bağlı olarak değişebilir, fakat sıklıkla en kıdemli yöneticidir) belirlenmelidir. Politikada ayrıca çalışanlar arasından seçilen bir İSG temsilcisi de belirtilebilir.

Bunların yanında politikanız sizin İSG kapsamındaki hedeflerinizi veya isteklerinizi ifade etmelidir. Neye ulaşmak istiyorsunuz?

 • İşle ilgili tüm kazaları ve hastalıkları “yok etmek” mi istiyorsunuz?
 • Kazaları ve meslek hastalıklarını “önlemek” mi istiyorsunuz?
 • Kazaları ve hastalıkları “en aza” mı indirgemek istiyorsunuz?
 • Kaza, yaralanma ve hastalıklarda belli bir düşüş hedeflemek için mevcut durumunuz hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

Kapsamlı politika isteğinizi ifade etme şekliniz, diğer hedefleriniz doğrultusundaki şirket yapınız, İSG performansınız ile ilgili bilgi durumunuz ve bir değişiklik yaratabilmek için yöneticilik yeteneğinize olan güveniniz gibi bir takım faktörlere dayanacaktır. Hedefinizi ne şekilde ifade ederseniz edin, bunun gerçekçi fakat “esnek” bir yapıda olmasını sağlamanız gerekmektedir (bkz. aşağıda OHSAS 18001 tarafından istenilenler).

Sonrasında politika içerisinde aşağıdakiler gibi diğer önemli taahhütler;

 • Fabrika ve makinalar, çalışma sistemleri ile depolama ve tehlikeli madde kullanımını da içerecek güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları temin etmek
 • Çalışanlarınıza uygun eğitim vermek
 • Çalışanlarınızla görüş alışverişinde bulunmak ve onları İSG-YS`nin geliştirilmesine dâhil etmek
 • Politikanın hazırlanmasına profesyonel danışmanlarınızı dahil etmek
 • İşyerindeki acil durum prosedürleri ve bunlar hakkında detaylı rehberliğe nasıl ulaşılabileceği
 • İlkyardım düzenlemeleri
 • İş sağlığı hizmetleri
 • Kaza ve hastalık raporlama düzenlemeleri
 • İSG bilgi sisteminin konumu

Etkin bir İSG yönetimi işyerindeki herkesin taahhüdüyle gerçekleştirilebilir. İnsanlar İSG ile ilgili sorumluluklarının ve kendilerinden neler beklendiğinin bilincinde olmalıdır.

Bu taahhüt bir İSG politikası aracılığı ile gösterilmelidir. Tüm işverenler yazılı bir İSG politikası oluşturmalıdır.

Eğer OHSAS 18001 sertifikasına sahipseniz, İSG politikası ile ilgili gereksinimlere aşinasınız demektir; ancak henüz sertifika almadıysanız ve alabilmek için çalışmalar yapıyorsanız veya gelecekte bu sertifikayı almak isteyebileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman politikanızı şekillendirirken OHSAS 18001 gereksinimlerini de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Önemli

 • İşletme sahibi ile üst düzey yönetimi, işyerindeki İSG konusunda öncelikli olarak sorumlu kılınmalı
 • Yasal gereksinimler ve devamlı iyileştirme yönünde taahhüt göstermeli
 • Her çalışanın İSG sorumluluklarını belgelemeli
 • Periyodik olarak gözden geçirilmeli
 • Çalışanların, taşeronların ve kamunun erişimine açık olmalıdır

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Örneği

….. şirketi tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder. …… şirketi, bu kapsamdaki taahhütünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

…. şirketi içerisinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.

…. Şirketi ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır. …. şirketi şu taahhütlerde bulunmaktadır:

 • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak
 • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek
 • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak
 • Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak
 • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak
 • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak
 • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak
 • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
 • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak
 • Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak

… şirketi iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.

Genel Müdür

 

Web Tasarımı

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla