Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Denetimleri Örnek Sorular

İşyeri Denetimleri Örnek Sorular
Tamircin Burada

İşyeri Denetimleri Örnek Sorular, çalışma rehberinde örnek olarak hazırlanmış, güvenli olmayan durumlardan bir kısmını buradan paylaşmak istedik. Bu soru listesi işyerinde uygulanan yönetim modellerine göre kısmen veya tamamen değiştirilebilir. İnşallah faydalı olmuşuzdur;

İşyeri Denetimleri Örnek Sorular


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Sponsor

Çağrı Tasarım

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İşyeri Denetimleri Örnek Sorular 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


İşyeri Denetimi Formu

Denetim Yeri Aranan
Çalışma Alanları

Depolama Alanları

Ulaşım Yolları

1.       İş sahalarının veya ofislerinin çok sıcak veya soğuk olması. Hava akımının çok yüksek veya düşük olması.

2.       Etkisiz veya yetersiz havalandırma. Bazı donanımlar ayrı bir havalandırma sistemine ihtiyaç duyabilir

3.       Isıya, neme, titreşime, aleve, kıvılcıma veya kimyasal tepkimeye karşı korunmasız kalınmaya uygun ve güvenli olmayan depolama yerleri ya da saklama birimleri. İş sahalarında öngörülen asgari miktardan daha fazla depolanan malzemeler

4.       Çok gürültülü olan iş sahaları

5.       İş sahasındaki sıkışıklık veya yetersiz çalışma alanları.

6.       Çalışanların yürüdükleri alanlarda bir yandan bir yana uzanan elektrik kabloları ve teller

7.       Gevşek ya da bölünmüş zemin kaplamaları gibi işyerinde güvenli olmayan bir ulaşım ortamı oluşturan koşular. Zarar görmüş veya gevşemiş kiremitler/ tavan kaplamaları.

8.       Çalışma sahasında çıkıntı oluşturan nesneler, engeller örnek: Sıralanmış raflı dolaplar, fotokopi makineleri.

9.       Temiz/ hijyenik olmayan çalışma alanları

10.   İlk yardım, yangın söndürme aletleri veya acil durum araçlarının eksik/ yetersiz/arızalı olması.

11.   Kaygan, pürüzlü veya yürümeye engel çalışma veya yürüme zemin veya yüzeyleri.

Maddeler, Aletler ve Koruyucu Araçlar 1.       Yetersiz veya zarar görmüş donanımlar veya kişisel koruyucu donanımlar.

2.       Etiketlerin veya Malzeme Güvenliği Bilgi formlarının eksik olması

3.       Güvenli Çalışma Prosedürlerinin yapılan işler için yetersiz oluşu

4.       Malzemelerin ve/veya saklama birimlerinin çürümüş, bozulmuş, paslanmış, erimiş durumları.

5.       Malzemelerin güvenli olmayan bir şekilde yığılması ya da depolanması.

Işıklandırma 1.       Yapılan faaliyet için yetersiz ışıklandırma.

2.       Işık kaynağından gelen göz kamaştırıcı nitelikteki ışık.

3.       Ağaçların arasından geçen ışıktan, hareket halindeki araçlardan veya fanlardan ortaya çıkan göz yanıltıcı etki.

4.       Renk düzeltmesine duyulan ihtiyaç.

Araçlar 1.       Çökme, kırılma, eğilme, düşme, yuvarlanma, kaymalara karşı hassas ve dayanıksız olma

2.       Gaz, duman ve sıvı sızıntıları. Acil durum hat kesme kontrollerinin olmaması

3.       Aşırı derecede gürültü, ısı ve titreşim.

4.       Zarar görmüş, suyun altında bulunan veya insan ve araçlar için düşme, takılma vb. tehlikelere yol açan elektrik bağlantıları

5.       Periyodik bakım kayıt defterlerinin kullanımda olmaması veya doğru kullanılmaması

Koruyucular 1.       Hareketli parçalar ya da dışarı fırlayan, atılan cisimlerin çevredeki nesnelere çarpmasını/vurmasını engelleyecek koruyucuların yetersiz oluşu ya da yerlerinde bulunmaması.

2.       Çalışanların makinelerin ve makine parçalarının arasında, içinde sıkışıp kalmasını, üstüne düşmesini engelleyecek makine koruyucularının bulunmaması ya da yetersiz oluşu.

3.       Hatalı/ Eksik destekler veya destekleme.

4.       Arızalı uyarı, sinyal verme, güvenlik veya otomatik kontrol aletleri.

Giyim 1.       Kişisel koruyucu donanımların hasarlı bir şekilde kullanımı.

2.       Tehlikeli malzemelerle temas halindeyken ya da hareketli makine parçaları ve cisimlerin çarpmasına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan giysilerin yetersiz oluşu.

3.       Donanım ve makinelerin içinde, üstünde, arasında takılıp kalmaya veya düşme/tökezleme gibi olaylara yol açma olasılığı bulunan giysiler.

4.       Dışarıda çalışan işçilere kendilerini güneşten, sıcaktan veya soğuktan koruması için verilen giysilerin yetersizliği

Yetki almadan çalışma ve diğerlerini uyarmadaki eksiklik 1.       Gerekli sinyal veya uyarıyı vermeden başlama, durma, kullanma, hareket etme.

2.       Gerektiği zaman ve gerektiği yerlerde uyarı veya tehlike işaretlerini yerleştirmeme veya bunu ihmal etme.

3.       Uyarı işaretlerini uygun olmayan bir şekilde yerleştirme.

4.       Etkilenecek kişilere ilgili uyarıları yapmadan ve tavsiyelerde bulunmadan işe başlama, örnek: Püskürtme.

Güvenliği yerine getirememe 1.       Malzeme ve donanımları beklenmedik bir harekete karşı kilitleyememe, sabitleyememe veya bağlayamama

2.       Hatalı donanımlara uyarı işaretlerini koymama ya da onları çalıştırılamayacak bir hale getirmeme.

Güvenli olmayan durum oluşturma veya güvenli olmayan bir çalışma şekli benimseme 1.       Uygun kişisel koruyucu donanımı giymeksizin işe başlama.

2.       Personelin kayan, yuvarlanan, düşen veya bir şeyler sıçratan nesnelere karşı korunmasız kalması. Kontrollü olamayan atık ve sızıntılar.

3.       Beden için yanlış ve zararlı duruş şekillerini benimseyerek çalışma

4.       Parçaları vücuttan uzaktayken veya omuzlardan çok yukarı kaldırma

5.       Yük taşırken eklemleri veya vücudu bükme veya döndürme

6.       Hazırlık egzersizlerini yapmama veya uygun dinlenme aralarını kullanmama.

Güvenli olmayan oranda işlem yapma veya çalışma 1.       Koşma

2.       Araçtan, platformlardan, merdivenlerden vb. atlama

3.       Tehlikeli bir şekilde çok hızlı araç sürme veya çok uzun bir süre, sürekli araç kullanma

4.       Taşıma, indirme, kaldırma yerine fırlatma, atma ya da aşağı bırakıverme

5.       Güvenli çalışma prosedürlerini göz önünde bulundurmadan işleri bitirmek bitirme tarihlerine kadar tamamlayabilmek için acele etme.

6.       Veri giriş işlemlerini yetersiz dinlenme araları ve egzersizlerle yerine getirmeyi sürdürme.

Güvenli olmayan şekilde yükleme, yerleştirme, depolama, karıştırma 1.       Araçları ve personeli aşırı şekilde yükleme. Çok fazla gerilim, baskı ve stres oluşturma.

2.       Çalışma sahalarına çeşitli malzemeyi yerleştirerek kalabalık ve sıkışık bir konuma sokma.

3.       Yükleri ağırlık miktarı ile ilgili bir değerlendirme yapmadan kaldırma veya taşıma. Diğer çalışanların da katılımıyla takım halinde yapılacak bir kaldırma/ taşıma işlemi için beklememe

4.       Alet ve maddeleri güvenli olmayan bir şekilde düzenleme veya yerleştirme

5.       Maddeleri karıştırarak veya birleştirerek tehlikeli bir ortam oluşturmak

6.       Nesneleri ve malzemeleri belirli bazı alanların içinde bulundurarak tehlike oluşturmak, örnek: Boya atölyelerindeki çıplak ışıklar.

7.       Birbiriyle birarada durmaması gereken maddeleri aynı yerde depolama.


Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla