Meslek Hastalıkları Analizi

Meslek Hastalıkları

Tanım

İş yerinde mevcut insan sağlığına zararlı kimyasal ve fiziksel etkenlerin meydana getirdiği hastalıklar meslek hastalıkları tanımına girmektedir.

SGK’nın tanımında ise; sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğra­dığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

 

İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler ara­sında önemli faktör olduğu hastalıklardır.

 

TÜİK Meslek Hastalıkları Analizi

 

TÜİK’in İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştır­ma Sonuçları ile son 12 ay içerisinde herhangi bir iş kazası geçirip geçirmedikleri veya yine bu süre zarfında işe dayalı bir sağlık probleminin etkilerine maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin bilgilere göre;

 

 • Son 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 3,7’si çalıştığı işe bağ­lı bir rahatsızlık geçirmiştir. Bu oran erkeklerde % 3.9 iken, ka­dınlarda % 3’tür.
 • Son 12 ay içinde istihdam edilen fertlerden, işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kaldığını belirtenlerin % 63’ü 35 ve daha yu­karı yaştadır. 15-24 yaş grubundaki fertlerde işe bağlı bir sağlık sorunu yaşayanların oranı % 1,6 iken, 35-54 yaş grubunda bu oran % 4,7, 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise % 4,5’tir
 • Son 12 ay içinde istihdam edilen fertlerden okuma-yazma bilme­yenlerin, işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranı % 4.8 olup, diğer eğitim seviyesindeki fertlere kıyasla oldukça yüksektir
 • İşteki durumu yevmiyeli olanların işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranı % 4.9 olup, diğer gruplara göre oldukça yük­sektir.
 • Son 12 ay içinde işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektör % 8.1 ile madencilik ve taşo­cakçılığıdır.
 • Meslek grupları açısından, Zanaatkârlar ve ilgili işlerde çalışan­ların işe bağlı bir sağlık sorununa maruz kalma oranları % 4,7 ile ortalamanın üzerindedir.
 • Referans süresi içinde çalışmış olup, işe bağlı bir sağlık sorunu yaşamış olanların % 61,8’ i on kişiden az çalışanı olan işyerlerin­de çalışmaktadır.
 • Son 12 ay içinde işe bağlı bir sağlık sorunu yaşayanların % 52,4’ünün geçirmiş olduğu kaza nedeniyle işten uzak kalmaları gerekmemiş veya bir günden az süreyle uzak kalmıştır.

 

Mesleklere Göre Meslek Hastalıkları Çizelgesi

 

Meslek Kodları ve Meslekler Meslek Hastalığı

Toplam

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler

10

Profesyonel meslek mensupları

1

Yardımcı profesyonel meslek mensupları

2

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar

Hizmet ve satış elemanları

1

Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

1

Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar

307

Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları

38

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

337

Silahlı (askeri) kuvvetler (özellikle belirtilmeyen)

GENEL TOPLAM

697

SGK İstatistikleri-2015

 

 

Meslek Hastalıkları Sınıflandırmaları

 

Meslek hastalıklarının etkilediği organlara göre; Meslek hastalığına sebep olan etkene göre;
 

                Solunum sistemi

                Sindirim sistemi

                Hematopoetik sistemi

                Kas iskelet sistemi

                Boşaltım sistemi

                İşitme organı ve sistemi

                Çoklu organ etkilenimi

 

 

                Kimyasal nedenler

                Fiziksel nedenler

                Biyolojik nedenler

                Psiko-Sosyal nedenler

                Tozlar

 

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Mes­lek hastalıklarının tipleri ve sınıflandırılması nedensellik bağının kurulma­sına ve hastalığın işin yürütüm şartlarından kaynaklı olup olmadığının an­laşılmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır.

Türkiye’de meslek hastalıkları listesi “Sosyal Sigortalar Kanunu Sağ­lık İşlemleri Tüzüğü” ekinde yer almaktadır.

Meslek hastalıkları listesi; hastalıklar ve belirtileri, yükümlülük süresi hastalık tehlikesi olan başlıca işler olmak üzere üç bölümden oluşmak­tadır.

İlgili mevzuatta meslek hastalıkları ile ilgili sınıflandırmalar etkene göre yapılan sınıflandırmalara göre 5 ana grupta toplanmıştır.

 

 

Türkiye’de Meslek Hastalıkları Sınıflandırması

 

Gruplar Alt Grup ve Hastalıklar
A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları25 alt grupta 67 hastalık
B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları2 alt grupta Deri Kanseri & Kanser dışı deri hastalıkları
C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları6 alt grupta 9 hastalık
D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları4 alt grupta 30 hastalık
E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları7 alt grupta 12 hastalık

 

 

En Çok Görülen Meslek Hastalıkları

 

SGK istatistiklerine göre en çok görünen meslek hastalıkları;

 

 • Kurşun zehirlenmeleri
 • Toz zehirlenmeleri
 • Akciğer hastalıklarıdır.
5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 6 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

Soru Sorun / Cevap Yazın