Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek Hastalıkları Hakkında

Meslek Hastalıkları Hakkında
Tamircin Burada

Meslek Hastalıkları Hakkında işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir.

Meslek Hastalıkları Hakkında

Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir. Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır.

Meslek hastalıkları tanılarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.

Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıkları tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan bulunabilmektedir.

Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir.

Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için yatırım” ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir.

 

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Özellikle ülkemizde bu alanda yayınlanan istatistikler göstermektedir ki, meslek hastalıklarının bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden sıralanabilir.

Meslek Hastalığı Neden Önemli?
Meslek hastalıklarının sayısı, şiddeti ve nedenleri gibi bilgilere sahip olmak önleme stratejisinin temelidir. Her ülke bu bilgilere; iyi işleyen ve etkili veri analizleri gerçekleştirebilen meslek hastalığı bildirimleri ile ulaşabilir. İşleyen bir bildirim sistemi ve güvenli veriler ile meslek hastalıkları açısından özel önleme stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması sağlanabilir.

Meslek Hastalıkları Yasal Yükümlülükler

Uluslararası Yasal Yükümlülükler

Her işverenin mevzuatın kendilerine getirdiği yükümlülükleri bilmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek HastalığıMeslek hastalığı verilerinin toplanması için gerekli olan uluslararası bilgiler, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (World Healthy Organization, WHO) gibi küresel ajanslardan ve Avrupa Komisyonu’ndan gelen tavsiyeleri içermelidir.

Meslek Hastalıkları ile ilgili veri toplama ile ilgilenen öncü küresel ajanslar Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’dür. Her iki ajans, meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarından korunma konularını ana gündem maddelerinden birisi haline getirmişlerdir

Türk edebiyatında göstergebilimin Türkiye’deki öncülerinden olan, 1933/2016 yılları arasında yaşamış, akademisyen, öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen. Haney Yaşamalı adlı kitabıyla Sait Faik Hikâye ödülü, Düşlerin Ölümü’yle 959 Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü’nü kazandı.

Meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin küresel boyutu göz önüne alındığında, bunları azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak çok önemlidir. İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin verimlilik, ekonomik ve sosyal gelişme üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve işten kaynaklanan meslek hastalıkları ile iş kazalarına karşı korunulması Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca, çalışanların tüm meslek dallarında sağlıklarının yeterli bir şekilde korunması hususunda dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan özgün programların daha da geliştirilmesine ilişkin olarak standardizasyon ve tavsiyelerde bulunmak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yükümlülüğü kapsamındadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu/Md.14

İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

  • İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
  • Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Sonuç

Ülkemiz için bir sorun olduğu ilgili bütün taraflarca kabul edilen meslek hastalıklarının gerçek sayılarına ulaşmak için sıkıntılı olan mevcut tanı sürecinin iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla