Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

WHO

who

WHO; (DSÖ) World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

WHO

DSÖ’nün Anayasasında yer alan temel amacı “Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları” olup, Örgüt bu amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümünü sağlamaktadır.


Çalışanın Sağlık Kayıtlarına İlişkin Veriler Eski İşverenden Alınabilir mi?


 

Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ Anayasasını onaylayarak, Örgüte resmen üye olmuştur.

Örgütün Tarihi

19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda Birleşmiş Milletler’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile FAO, ILO, UNESCO, OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı Temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını oluşturmuşlardır. Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz’un gayretleriyle Türkiye de DSÖ’nün kuruluş ve Anayasa oluşturma çalışmalarına fiilen katılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde ülkemizin de aralarında bulunduğu 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından imzalanmıştır.

DSÖ Anayasası’nın 26 üye ülke tarafından onaylanmasının ardından, 7 Nisan 1948 tarihinde DSÖ resmen kurulmuştur.


Çalışanın Sağlığının Uygun Olmaması Nedeniyle İşi Yürütemeyecek Olması Nasıl Belgelenir?


 

Dünya Sağlık Asamblesi, İcra Kurulu ve Sekretarya DSÖ’nün ana organlarını teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Asamblesi her yıl Mayıs ayında Cenevre’de BM Sarayı’nda düzenlenmektedir. Ülkemiz, Asambleye Sayın Sağlık Bakanımız veya yetkilendirdiği bir temsilci başkanlığında bir heyetle katılım sağlamaktadır.

 

Web Tasarımı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesinin Yıllık Toplantıları bir kez Kopenhag’daki merkezde, bir defa da üye ülkelerden birinin evsahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin Örgütle İlişkileri:

whoTürkiye, DSÖ’ye üyeliğinden sonra, DSÖ ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlarla sağlık alanındaki ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 Sayılı Kanunla onaylanan ‘’Teknik Yardım Anlaşması’’yla çeşitli sağlık projelerini başlatmıştır.

DSÖ’nün Ankara’da bir ülke ofisi, Gaziantep’te ise saha ofisi bulunmaktadır.

DSÖ ile ülkemiz arasındaki ilişkiler ve koordinasyon, İki Yıllık İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir.

İstanbul’da açılması öngörülen “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Teknik Uzmanlık Ofisi”nin Ev Sahibi Ülke Anlaşması, 2 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç 2016-2019 dönemi DSÖ İcra Kurulu üyesidir.

Kimler finanse ediyor?


İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

Dünya Sağlık Örgütü’nün bütçesi 2 yıllık dönemler halinde belirleniyor. 2020-2021 bütçesi 4.85 milyar dolar olarak belirlendi. Bu da bir önceki iki yıllık bütçeye oranla yüzde 9 daha fazla.

Her ülke DSÖ’ne bütçesine, nüfusuna göre katkıda bulunuyor. Bu üyelik ücreti olarak da geçiyor. Bunun dışında bazı ülkelerin Örgüt’e gönüllü katkısı ve toplanan bağışlar söz konusu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen + 15 =