Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar

Meslek Hastalıklarının Özellikleri,tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir. Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır.

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Meslek hastalıkları “nedeni belli” ve işyerinden kaynaklanan hastalıklardır. Nedeni bilindiğine göre, tamamen “önlenebilir” hastalıklardır. Tanınmaz ve önlenmezlerse, “ilerleyici” hastalıklardır. Tedavi edilmezlerse, “tekrarlanabilir” hastalıklardır. Aynı kişide farklı zamanlarda aynı hastalık tekrarlayabileceği gibi, bir işyerinde birden çok kişide aynı hastalık görülebilir. “Maluliyete neden olabilirler”. “Bildirimi zorunlu” hastalıklardır ve tazminat gerektirirler.

Meslek hastalıkları tanılarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.

Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıkları tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan bulunabilmektedir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
1/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
2/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
İş Kazalarının Nedenleri
5/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
6/36
İş Kazalarının Nedenleri!
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
10/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
14/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
15/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
16/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
Neden Güvenlik Kültürü?
21/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
22/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
28/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
29/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
30/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
31/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
32/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
34/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
35/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 1
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 2
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 3
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 5
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 6
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 7
26 23
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 10
25 24
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 11
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 12
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 14
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 15
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 16
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 17
25 24
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 21
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 22
21 28
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 23
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 26
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 28
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 29
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 30
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 31
16 33
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 32
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 34
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 35
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 36
24 25
İlginizi Çekebilir!  ILO Sözleşmeleri Nedir, Neden Gereklidir?

Meslek Hastalıklarının Özellikleri 1

Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir.

Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için yatırım” ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir.


İnşaat Sektöründe Meslek Hastalıkları


İşle ilgili meslek hastalıkları

Yapılan iş, meslek hastalıklarında olduğu gibi her zaman hastalığa doğrudan neden olmayabilir. Bundan daha çok, kişide var olan bir hastalığı ağırlaştırabilir, hızlandırabilir, alevlendirebilir, çalışma kapasitesini azaltabilir. Yani kişide var olan bir hastalık, doğrudan iş yerinden kaynaklanmasa bile, işyerindeki faktörlerden etkilenir ve hastalığın seyri değişir. Bu hastalık grubuna işle ilgili hastalıklar diyoruz. Sigara içimine bağlı olarak KOAH’ı olan bir hastanın yakınmalarının, çalıştığı tozlu bir ortamda artması buna örnek olarak gösterilebilir.

Bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir hastalık mı olduğunun ayrımını yapmak gerekli midir? Gerekliyse bunun önemi nedir? sorusu akla gelebilir. Öncelikle bilinmesi gereken şudur; meslek hastalıklarının tedavisinin birinci şartı, kişinin hastalığına neden olan mesleksel faktörlerden uzaklaştırılmasıdır. Yoksa, tedavide başarı sağlanamaz. Diğer yandan, kesin olarak meslek hastalığı tanısı alan durumlarda, bildirim, maluliyet, tazminat gibi yasal hak ve süreçler söz konusudur. İşle ilgili hastalıklarda ise, işyeri dışında daha birçok nedensel faktörler rol alabildiği için, bu yasal süreçler ne ülkemizde, ne de dünyada pek uygulanmaz.

Bir başka boyutu da; meslek hastalıklarında maruziyetin tamamen sonlandırılması, yani kişinin yapmakta olduğu işinden uzaklaştırılması gerekirken; işle ilgili hastalıklarda, maruziyet koşullarının gözden geçirilerek düzeltilmesi çoğu zaman yeterli olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından, birbirine benzeyen meslek hastalıkları listeleri yayınlanmaktadır. Bizim de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılmakta olan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Tesbit İşlemleri Yönetmeliği”mizde meslek hastalıkları listemiz mevcuttur. İnternetten kolaylıkla ulaşılabilecek olan bu yönetmeliğin bazı özelliklerini gözden geçirelim; Yönetmelikte meslek hastalıkları beş gruba ayrılmıştır;

  • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
  • Mesleki deri hastalıkları
  • Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
  • Mesleki bulaşıcı hastalıklar
  • Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
İlginizi Çekebilir!  Benzen Türevleri İle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetmeliğin Ek-2 bölümünde yukarıdaki beş başlığın altındaki hastalıklar ve belirtileri, yükümlülük süreleri ve hastalık tehlikesi olan başlıca işler sıralanmıştır. Yükümlülük süresi, bir hastalığın mesleki olarak kabul edilebilmesi için kişinin o işten uzaklaştıktan en geç ne kadar zaman sonra meslek hastası sayılabileceğini ifade eden bir süredir. Örneğin kurşunun erken etkileri için bu süre 1 ay, geç etkileri için 3 yıl olarak tanımlanmıştır. Pnömokonyozlar için ise 10 yıldır. Ancak, bu süreler bağlayıcı değildir. Yönetmelikte tanımlanan SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun, Hastane sağlık Kurulları tarafından düzenlenen raporla meslek hastalığı saptanmış olan olgularda bu süreleri uzatma yetkisi vardır. Aynı Yüksek Kurulun, listede yer almayan bir hastalığı meslek hastalığı olarak tanıma yetkisi de vardır.


Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları


Sonuç

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz. Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir.

Korumak, tazmin ve tedavi etmekten daha ucuz ve daha insancıldır”. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nine − six =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İlgili Yayınlar
Total
0
Share