Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Minerallerin sebep olduğu hastalıklar

Meslek Hastalıklarının Özellikleri,tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir. Meslek hastalıklarının ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır.

Çağrı Tasarım Kampanya

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Meslek hastalıkları “nedeni belli” ve işyerinden kaynaklanan hastalıklardır. Nedeni bilindiğine göre, tamamen “önlenebilir” hastalıklardır. Tanınmaz ve önlenmezlerse, “ilerleyici” hastalıklardır. Tedavi edilmezlerse, “tekrarlanabilir” hastalıklardır. Aynı kişide farklı zamanlarda aynı hastalık tekrarlayabileceği gibi, bir işyerinde birden çok kişide aynı hastalık görülebilir. “Maluliyete neden olabilirler”. “Bildirimi zorunlu” hastalıklardır ve tazminat gerektirirler.

Meslek hastalıkları tanılarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının, diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.

Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şikayeti ortaya çıkmadan meslek hastalıkları tespit edilebilmekte ve gerekli önlemler alınmasına imkan bulunabilmektedir.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
Neden Güvenlik Kültürü?
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
4/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
6/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
İş Güvenliği Kültürü
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
10/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
11/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
12/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
13/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
14/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
17/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
1542 Kişinin Katili Kim?
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
26/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
27/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
28/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
29/36
İş Kazalarının Nedenleri!
30/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
31/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
32/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
35/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 2
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 4
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 5
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 6
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 7
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
İş Güvenliği Kültürü 9
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 10
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 11
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 12
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 13
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 14
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 15
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 18
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 20
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
16 33
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 26
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 27
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 28
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 29
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 30
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 31
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 32
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 33
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 35
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 36
24 25
İlginizi Çekebilir!  Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıklarının Özellikleri 1

Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir.

Meslek hastalığı tanısı, beraberinde “tazminat”, “yüksek iş göremezlik ödentisi”, “çalışma ortamının geliştirilmesi için yatırım” ve “cezai sorumluluk” getirdiği için, bir yanılgı ile saklanmaya çalışılabilmektedir.


İnşaat Sektöründe Meslek Hastalıkları


İşle ilgili meslek hastalıkları

Yapılan iş, meslek hastalıklarında olduğu gibi her zaman hastalığa doğrudan neden olmayabilir. Bundan daha çok, kişide var olan bir hastalığı ağırlaştırabilir, hızlandırabilir, alevlendirebilir, çalışma kapasitesini azaltabilir. Yani kişide var olan bir hastalık, doğrudan iş yerinden kaynaklanmasa bile, işyerindeki faktörlerden etkilenir ve hastalığın seyri değişir. Bu hastalık grubuna işle ilgili hastalıklar diyoruz. Sigara içimine bağlı olarak KOAH’ı olan bir hastanın yakınmalarının, çalıştığı tozlu bir ortamda artması buna örnek olarak gösterilebilir.

Bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir hastalık mı olduğunun ayrımını yapmak gerekli midir? Gerekliyse bunun önemi nedir? sorusu akla gelebilir. Öncelikle bilinmesi gereken şudur; meslek hastalıklarının tedavisinin birinci şartı, kişinin hastalığına neden olan mesleksel faktörlerden uzaklaştırılmasıdır. Yoksa, tedavide başarı sağlanamaz. Diğer yandan, kesin olarak meslek hastalığı tanısı alan durumlarda, bildirim, maluliyet, tazminat gibi yasal hak ve süreçler söz konusudur. İşle ilgili hastalıklarda ise, işyeri dışında daha birçok nedensel faktörler rol alabildiği için, bu yasal süreçler ne ülkemizde, ne de dünyada pek uygulanmaz.

Bir başka boyutu da; meslek hastalıklarında maruziyetin tamamen sonlandırılması, yani kişinin yapmakta olduğu işinden uzaklaştırılması gerekirken; işle ilgili hastalıklarda, maruziyet koşullarının gözden geçirilerek düzeltilmesi çoğu zaman yeterli olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından, birbirine benzeyen meslek hastalıkları listeleri yayınlanmaktadır. Bizim de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılmakta olan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Tesbit İşlemleri Yönetmeliği”mizde meslek hastalıkları listemiz mevcuttur. İnternetten kolaylıkla ulaşılabilecek olan bu yönetmeliğin bazı özelliklerini gözden geçirelim; Yönetmelikte meslek hastalıkları beş gruba ayrılmıştır;

  • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
  • Mesleki deri hastalıkları
  • Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
  • Mesleki bulaşıcı hastalıklar
  • Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
İlginizi Çekebilir!  Ergonomi Bilimi!

Yönetmeliğin Ek-2 bölümünde yukarıdaki beş başlığın altındaki hastalıklar ve belirtileri, yükümlülük süreleri ve hastalık tehlikesi olan başlıca işler sıralanmıştır. Yükümlülük süresi, bir hastalığın mesleki olarak kabul edilebilmesi için kişinin o işten uzaklaştıktan en geç ne kadar zaman sonra meslek hastası sayılabileceğini ifade eden bir süredir. Örneğin kurşunun erken etkileri için bu süre 1 ay, geç etkileri için 3 yıl olarak tanımlanmıştır. Pnömokonyozlar için ise 10 yıldır. Ancak, bu süreler bağlayıcı değildir. Yönetmelikte tanımlanan SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun, Hastane sağlık Kurulları tarafından düzenlenen raporla meslek hastalığı saptanmış olan olgularda bu süreleri uzatma yetkisi vardır. Aynı Yüksek Kurulun, listede yer almayan bir hastalığı meslek hastalığı olarak tanıma yetkisi de vardır.


Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları


Sonuç

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz. Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir.

Korumak, tazmin ve tedavi etmekten daha ucuz ve daha insancıldır”. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − 2 =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Sonraki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

İlgili Yayınlar
Total
0
Share