Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?
Tamircin Burada

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir çok tanımlar yapılmaktadır. Ancak hepsinde ortak payda sağlık ve güvenlik kriterleri olmaktadır.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “İş Sağlığı ve Güvenliği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek” olarak geçmektedir.

Bu doğrultularda biz de İş Sağlığı ve Güvenliğini şu şekilde tanımlayabiliriz;


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları


İşyerlerinde işin yapılması sırasında çalışma ortamında oluşacak etmenler nedeniyle çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan sistematik çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği” diyebiliriz.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İş Güvenliği Kültürü
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
10/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
11/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
14/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
17/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
19/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
20/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24/36
1542 Kişinin Katili Kim?
25/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
27/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
28/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
29/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
32/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
36/36

Sonuçlar

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 1
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 2
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 4
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 5
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 6
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İş Güvenliği Kültürü 8
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 10
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 11
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 12
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 14
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 15
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 17
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 18
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 19
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 20
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 21
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 24
26 23
1542 Kişinin Katili Kim? 25
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 26
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 27
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 28
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 29
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 30
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 32
20 29
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 33
16 33
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 36
25 24


 

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


 

Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde bu konuda gözlenen olumlu gelişmeler iş kazalarının azaltılabileceğini göstermektedir. Bunun sağlanabilmesi ve iş kazalarının neden olduğu maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalara gereken önemin verilmesi zorunludur. İş güvenliğini sağlama amacına, bilimsel araştırmaya dayalı planlı çalışmalar sonucunda geliştirilen güvenlik önlemleri ile ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

Web Tasarımı

 

Hiç bir gerekçe iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınması ertelemez!

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği?

İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan her türlü harcamanın, sürekli yararlar sağlayan bir yatırım olarak görülmesi gerekir. Uzun yıllar boyunca yapılan bilimsel çalışmalar, iş kazaları sonucu oluşan kayıpların, iş güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri için yapılacak harcamalardan çok daha fazla olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Elbette, iş kazaları sonucu yitirilen insan yaşamlarının değerini ölçmek ve hiç bir maddi değerle karşılaştırmak olanaklı değildir. Üretimin de tüm çabaların da amacı, insanın mutluluğu olmalıdır.

 

İş Kazaları Neden Yaşanıyor?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirmektedir. İş güvenliği konusunda yapılan bilimsel çalışmalar, iş kazalarının nedenlerini oluşturan güvensiz durumlar ve güvensiz davranışların üretim sürecindeki hangi aksaklıklardan kaynaklandığının saptanmasının büyük önem taşıdığını göstermektedir. İş kazalarına neden olan tehlikelerin saptanarak çözümlemelerinin yapılmasından sonra, iş güvenliği önlemlerinin belirlenerek uygulanması gereklidir.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


 

İş Kazalarını Önleme Yöntemleri

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında ilk sırayı üretim sürecinden ve işyeri ortamından kaynaklanan tehlikelerin saptanması oluşturmaktadır. Böylece oluşabilecek herhangi bir iş kazasını önceden saptamak olanaklıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar, toplam iş kazalarının yüzde 50’sini oluşturan tehlikelerin kolayca saptanabileceğini göstermektedir. Geriye kalan tehlikelerin saptanması için ise, kapsamlı ve sistemli çalışmaların yapılması gereklidir.
İş kazalarının oluşmasına neden olan tehlikeli durumların saptanması için işyerinin, üretim teknolojisinin, üretim araçlarının, kullanılan ekipmanların, elektrik tesisatı ve el aletlerinin yapısı, niteliği ve özellikleri incelenmelidir. Üretim sürecinden ve yapılan işin niteliğinden kaynaklanan tehlikeler belirlenmeli, yoğunluğuna ve önemine göre sıralanmalıdır.

Tehlikelerin saptanması amacıyla kaza istatistikleri değerlendirilmeli ve kaza analizları yapılmalıdır. Önceki yıllara ait kaza istatistikleri incelenerek kazaların nerede, nasıl ve hangi nedenden meydana geldiği saptanmalıdır. Her iş kazasından sonra güvensiz koşul ve güvensiz eylem saptanmalı, değerlendirilmeli ve sonuçları kayıtlara geçirilmelidir. Bu şekilde görülemeyen tehlikeleri ortaya çıkarmak mümkün olabilecektir.

 

Her küçük hasarla, yaralanmasız geçiştirilen kaza, daha sonra oluşabilecek tehlikeli veya büyük kazaların habercisidir. Bu nedenle bütün kazaların istatistiklere ve kayıtlara geçirilmesi, ayrıntılı olarak analizlerinin yapılması gereklidir. Bu analizler, işyerini ve üretim sürecini iyi bilen, yansız olabilecek bir uzman eleman tarafından, kazanın oluşunu izleyen zaman içinde hemen yapılmalıdır. Doğru kanılara varabilmek ve iş kazasının oluşmasına neden olan tehlikeyi tüm yönleri ile saptayabilmek için kaza analizinin erken yapılması büyük önem kazanmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı


 

Tehlikelerin Belirlenmesi

Belirlenen tehlikeler ayrıntılı bir şekilde sıralanmalıdır.  Tehlikelerin analizi işyerinde oluşan kazaların soruşturulması, daha sonra oluşabilecek kazaların önlenmesine yönelik olmalıdır. İş kazalarına neden olan tehlikeli durumların ve davranışların niteliği ve nedenleri belirlenmelidir. Bu nedenle kaza soruşturmalarında doğru bilgi almak amacıyla sorulacak soruların içeriği ve soru sorma biçimi çok etkilidir. Sorular görgü tanığının kanılarını değil, kaza ile ilgili görgü ve bilgisini saptamaya yönelik olmalıdır. Görgü tanığı ile yalnız görüşülmeli, kazadan önceki durum ile ilgili ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Kaza oluşuncaya kadar geçen her türlü olay öğrenilmelidir.

İş kazasına uğrayan ve zarar gören kişilerin iş geçmişleri, yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, aldıkları ücretler ve aile yapıları incelenmelidir. Ayrıca, kaza geçiren işçinin psikolojik yapısı, yorgunluk ve sağlık durumu araştırılmalıdır.

Kaza soruşturmaları ile iş kazalarına neden olan tehlikelerin çözümlenmesinin yapılması amaçlanmalıdır. İşyerinde üretim süreci, yapılan işin niteliği ve kullanılan üretim araçları incelenerek, kaza soruşturmaları ve istatistiklerden yararlanılarak tehlikeli durumların nedenleri ve oluş biçimleri çözümlenmeli, önem ve önceliklerine göre sıralanmalıdır. Saptanan tehlikelerin niteliğine göre kaza olasılıkları hesaplanmalıdır. Buna göre öncelik sıralaması yapılmalı ve güvenlik önlemleri geliştirilmelidir.


İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Neden Önemli?


 

Son Adım: Güvenlik Önlemleri

Belirlenen ve çözümlemesi yapılan tehlikeleri gidermek amacıyla geliştirilen güvenlik önlemleri projelendirilerek uygulamaya konmalıdır. Alınan güvenlik önlemleri ve geliştirilen koruyucular tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmalı, çalışmayı zorlaştırmamalı, kendisi tehlike oluşturmamalı, bakım ve kullanımı kolay olmalıdır. Alınan önlemler uygulamaya konulan güvenlik kuralları sürekli olarak denetlenmeli, herhangi bir aksaklık oluşumunda hemen giderilmeli ve yeniden düzenlenmelidir.

Uygulamaya konulacak güvenlik önlemleri işyerlerinin çalışma ortamına uygun olmalıdır. İş güvenliği önlemlerinin alınmasından sonra da zamanla yeni tehlikeli durumlar oluşabilmektedir. Bu nedenle üretimin her aşamasında kontrol ve denetim aksamadan sürdürülmelidir. Oluşan yada oluşma olasılığı bulunan tehlikeli durumlar saptanmalı, iş tehlike analizleri yapılarak giderilme yöntemleri araştırılmalı ve geliştirilen güvenlik önlemleri uygulamaya konulmalıdır.


Baret bizi nasıl korur?


 

SON SÖZ

Yukarıdaki prosesler uygulanıp, sürekli bir çalışma yöntemi ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabileceği ve iş kazalarının önlenebileceği unutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki;  Hiç bir gerekçe iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınması ertelemez!


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Sponsor

Çağrı Tasarım

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği? 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

 

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

10Yorumlar

 • Canan K. , Şubat 15, 2018 @ 10:26 am

  Türkiye, 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sırada. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre El Salvador ve Cezayir’in ardından işçi ölümlerinde üçüncü sırada olan Türkiye’de her yıl ölen işçi sayısı bin kişinin üzerinde… İş Güvenliği Uzmanı olarak maalesef ülkemizde çok üzücüdür ki denetimler yetersiz. Bununla beraber İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin ilk okul düzeyinden başlatılması gerekmektedir. Bir çok çalışanımız bana bir şey olmaz mantığı ile çalışmaktadır. Ben bu işi 20 yıldır yapıyorum şimdimi birşey olacak şeklinde cahillikleri acı sonuçlar doğurmaktadır. Devletin bu işi ciddiye alıp diğer Avrupa ülkeleri gibi ilk okuldan eğitimlere başlayıp yetiştirmelidir.

 • BerenN , Şubat 15, 2018 @ 10:31 am

  Önceden grizu patlamalarında ölen işçiler nedeniyle gündeme gelen iş kazaları son yıllarda TUZLA adıyla birlikte anılmaya başladı. Tuzla tersanelerinde gün geçmiyor ki ölümlü bir iş kazası olmasın..Tuzla tersanelerinde yaşanan iş kazalarının altında yatan bir başka gerçek ise; Alt işverenlerin sağlık ve güvenlik önlemlerini almakta yapısal ve amaçsal zorluklarının bulunduğu gözlense de, Tuzla tersanelerinde ölümlü iş kazalarının özellikle neden son iki yılda yoğunlaştığına da açıklık getirmek gerekmektedir. Tuzla tersanelerinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi bir şekilde tamamen önlense, tersanelerdeki iş kazaları önlenebilir diye düşünüyorum.

 • Sevilay Yapı , Şubat 15, 2018 @ 9:09 pm

  Kesinlikle katiliyorum. Hicbir gerekce is guvenligi onlenlerinin alinmasina engel olamaz.

 • Harun Karakaya , Şubat 16, 2018 @ 11:16 am

  İş Cinayetleri, maalesef, kapitalist düzen işleyişinde yer alan kodamanların ”Daha fazla kâr” ilkesini benimseyerek ucuz emek gücünü sonuna kadar sömürüp,işçi güvenliğini hiçe sayarak ”İş Kazaları” şeklinde nitelendirilmiş halidir!

 • rNadir Y. , Şubat 17, 2018 @ 8:22 pm

  Bizi o kadar kötü göstermek hiç doğru değil diye düşünüyorum. İş güvenliği alanında dünya çapında oldukça ileride olduğumuzu istatistikler soyluyor. Yaşanan kazaları tabiki de göz ardı etmiyorum. Çalışan işçiler biraz dikkat erse iş güvenliği uzmanı arkadaşlar da görevlerini layığıyla yerine getirirse inanın iş kazalarında çok düşük ülkeler arasında yer alırız

 • İş Güvenliği Uzmanı , Şubat 22, 2018 @ 5:44 pm

  katılımızın için teşekkür ediyorum. yorumlar gerçekten olumlu. iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu tüm çalışanlarımıza anlatmamız gerekiyor ki, iş kazalarının önüne geçebilelim.

 • Elif Aydınlı , Şubat 25, 2018 @ 4:35 pm

  Çalışma hayatında olumlu etkilerini her geçen gün daha fazla gösterecek böyle bir kanunun hayata geçirilmiş olması geç kalınmış olsa bile önemlidir. Ancak kanun ne kadar iyi olursa olsun, kanunun amacına ulaşması ancak ilgili bütün paydaşlarca benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olacaktır.

 • Kadir Bilen , Mart 12, 2018 @ 8:37 pm

  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 1,3 milyarı kadın olmak üzere 3,5 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık 1,5 milyon iş kazası, dünya genelindeki toplam gayrisafi hâsılanın yüzde 5’ini alıp götürüyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,5 milyon insan, maalesef hayatını kaybediyor, çok daha fazla insan ise iş göremez hale geliyor. Aslında tüm bunlar NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ sorunuza çok güzel bir örnek olur diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlara da katılıyorum ayrıca. Tedbirsiz iş kazalarına İŞ CİNAYETİ tabirini yazan arkadaşın yorumu bir harika….

 • Sibelssss , Nisan 18, 2018 @ 2:35 pm

  Bir iş güvenliği uzmanı olarak incelediğim yüzlerce sitelerden hicbir menfaat beklemeden hizmet veren tek site olarak sizi gördüm. Hemen hemen tüm yazılarınızı okudum ve takip ediyorum. Güncel bilgilerden an ve an haberdar oluyoruz. Teşekkür ediyoruz.

 • Hüseyin Karaca , Mayıs 29, 2019 @ 9:52 am

  Neden İş Sağlığı ve Güvenliği sorusunun cevabını arayanlar için ideal bir yazı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla