Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO;  yüksekte yapılan çalışmalar sonucunda oluşan kazaların sebep-sonuç ilişkileri analiz edildiğinde her bir kazada  ihmal olduğu görülmüştür. Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

Online İSG Eğitimi

Aşağıdaki sorular olumlu cevaplanmadan yüksekte çalışılmamalıdır;

 • Yüksekte yapılacak çalışma için iş talimatı yapılmış mı?
 • Yüksekte yapılacak çalışma için risk analizi yapılmış mı?
 • Yüksekte çalışacak personel yüksekte çalışma eğitimi almış mı?
 • Eğitim sonrası sınav yapılmış mı, başarı puanı %80 üzerinde mi?

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma yüksekte çalışmadır. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1,8 m, Amerika’da 1,2 m olarak belirlenmiştir.


Bina, Apartman ve Sitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Güvenliği Samimiyet Testi

This is a timed quiz. You will be given 60 seconds per question. Are you ready?

60
0%

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Correct! Wrong!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

Correct! Wrong!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular
Correct! Wrong!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Correct! Wrong!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Correct! Wrong!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

İş Güvenliği İşaretleri
Correct! Wrong!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Correct! Wrong!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Correct! Wrong!

Doğru

Sponsor

Online İSG Eğitimi

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Correct! Wrong!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Correct! Wrong!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Correct! Wrong!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Correct! Wrong!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Share your Results:

Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği – VİDEO


İşitmeye Bağlı Risk Değerlendirme Parametreleri


HANGİ YÜKSEKLİKTEN SONRA KKD ZORUNLUDUR?

Her ne sebeple olursa olsun 1,2 m üzerine çıkıldığında koruyucu donanım kullanılması gerekir. Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KAZALI İSTATİSTİKLERİ;

 • Yüksekte çalışma için tecrübesiz personel
 • 5 günden daha az süredir yeni işyerinde çalışan personel
 • 30 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük personel
 • Öğleden sonra 15:00 – 16:00 saatleri arasında çalışma
 • 5 m’den daha düşük mevkide çalışan personel

YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ

Web Tasarımı

Yüksekte yapılan çalışmalar sonucunda oluşan kazaların sebep-sonuç ilişkileri analiz edildiğinde her bir kazada  ihmal olduğu görülmüştür. Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.


Risk Değerlendirme Standartları


Yüksekte Çalışmada Güvenlik Önlemleri

Yüksekte çalışma güvenliğini etkili bir şekilde yürütebilmek için bu konulara eğilmek gerekir;

 • Yüksekte Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği - VİDEOYüksekte çalışmayı gerektiren bütün noktaları belirlemek,
 • İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak,
 • İşe başlamadan güvenli bir çalışma planı yapmak,
 • Güvenli çalışma metotlarını ve önlemleri belirlemek,
 • Mümkün ise yüksekte çalışmaktan kaçınmak,
 • Kaçamıyorsanız, korkuluklar, iskeleler, platformlar yada mobil araçlar ile çalışmak,
 • Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKD ile çalışmak,
 • Yüksekte çalışmaya başlamadan önce, Doğru bir seçim yapılmalı ve Düşme riskini ortadan kaldırmak için neyin, nasıl kullanılacağı belirlenmeli,
 • Yüksekte çalışma yapılacak mesafe uzun ise, çalışılacak mesafe boyunca emniyet kemeri bağlanabilmesi için çelik gezinme halatı çekilmelidir.
 • Çalışma yapılacak mesafenin her iki ucuna ikaz için ışıldak konulmalı veya vinç yoluna emniyet tamponu konulmalıdır.
 • Yüksekte malzeme manipülasyonu gerekiyorsa enerji hatlarının durumu göz önüne alınarak gerekli ise enerji kestirilmelidir.
 • Yükseğe verilecek uzun ve geniş malzemelere kesinlikle kumanda halatı bağlanmalıdır.
 • Eğimi fazla olan yerlerde, çalışma yeri uygun ise mobil vinçlerden yararlanılmalı, sepet içinde çalışılmalıdır.
 • Sökülen malzemeler aşağıya hemen alınmayacaksa düşmeye ve uçmaya karşı önlem alınmalıdır.
 • Mobil vincin kullanılmadığı yan duvar kaplama, temizlik işlerinde, çalışma sepetinin bağlandığı çelik konstrüksiyon halat mekanizmaları kontrol edildikten sonra işe başlanmalıdır. Ayrıca çalışma sepetinin bağlı olduğu İKİNCİ EMNİYET SAPANI bulunmalıdır.

İstifleme ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği!


 • Mobil vinç operatörleri çok sakin ve dikkatli olmalıdır. Yüksekte çalışma var iken başka herhangi bir işle uğraşmamalıdır.
 • Vince yalnızca BİR KİŞİ, vinç operatörünün en iyi göreceği yerden işaret vermelidir
 • Vinç operatörü bom çıkarken sepeti tutan kanca ile bom arasındaki halatların mesafesini kontrol etmelidir (Bom çıkarken kanca mayna edilecektir).
 • Sürekli temizlik gereken yüksek yerlerde yağmurluk oluk ve mahya kenarlarına sabit korkuluklar yapılmalıdır.
 • Gece görüş azaldığından kesinlikle çalışma yapılmamalıdır
 • Vinç olmadan sepet ile çalışma yapılması durumunda, iskele içinde çalışan kişi emniyet kemerini sepete değil çatıda güvenli bir noktaya bağlamalıdır.
 • Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki  merdiven ile asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılmalıdır
 • İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.
 • Aşırı soğuk, rüzgar, yağmur gibi hava şartları dikkate alınmalıdır
 • Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava şartlarında sürdürülmelidir
 • Asla yalnız çalışmaya izin verilmemeli; gözlemci, her aşamayı izlemeli, yardımcı olmalıdır.
 • Yüksekte çalışmaya başlamadan önce ayakkabılarda biriken çamur, yağ, gres vs. gibi kaymaya neden olabilecek atıklar temizlenmelidir
 • Emniyet kemerinin bağlandığı yer vücut ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı, emniyet kemeri halatı yeterince kısa tutulmalıdır
 • Yüksekte çıkıntılı uçlara basılmamalı, esnek ve yaylanan parçalar üzerinde yürünmemelidir.
 • Yüksekte çalışırken en tehlikesiz şekilde hareket edilmeli, mümkün olan yerlerde portatif merdivenler kullanılmalıdır.
 • Yüksekte istiflenecek malzemelerin istif yüksekliği istif genişliğinin iki katından fazla olmamalıdır.
 • Montaj sırasında montajı yapılacak malzeme yerine sıkıca bağlanmadan halat veya sapan çözülmemelidir.
 • Montaj için kaldırılan malzeme askıda bekletilmemelidir. Montaj yeri hazır hale geldikten sonra kaldırılmalıdır.
 • Herhangi bir iş başlangıcında eğer normal olarak temin edilmesi gereken giriş çıkışlar yoksa, yüksekte çalışma kuralları hakkında her bir çalışana ToolBox yapılması gerekmektedir.
 • Tüm ekipmanların yönetici tarafından ilgili kontrol formu ile her çalışma günü öncesi kontrol edilmesi şarttır.

İnşaat Sektöründe Sağlık Tehlikeleri ve Riskler


İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla