Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalı?

İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu olup, işveren ile çalışanın etkin iletişimi, koordinasyonu ve katılımıyla yönetilebilecek bir yapıdır. İşyerinde bulunan herkesi kapsayan bir yaklaşım, kaza ve hastalıkları önleme çalışmalarında başarıyı doğrudan etkilemektedir. İşverenin kazaları önlemek için çalışanı gözetme yükümlülüğü olduğu kadar, çalışanın da işverene bu konuda destek olma yükümlülüğü vardır. İşverenin sağlık ve güvenlik risklerini etkili bir biçimde yönetme sorumluluğu bulunduğu gibi çalışanın da verilen eğitimleri alma, oluşturulan talimatları ve tedbirleri uygulama, işyerlerinde gördüğü tehlikeleri bildirerek sürekli iyileşmeye katılım sağlama görevi vardır.

Sağlıklı ve güvenli işyeri oluşturmada her iki tarafın karşılıklı iletişim sağlayabileceği, değerlendirmede bulunabileceği, faaliyetleri programlayabileceği, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabileceği ve başarı seviyelerini gözden geçirebileceği bir ortamın oluşturulması gerekir ki bu ortama en uygun zemin işyerlerinde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kuruludur. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının mevzuata uygun olarak verdiği kararları uygulamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetimine çalışanları da dahil ederek işbirliğini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin denetimini sağlamak ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.

İşyerlerinde çalışanların temsil edildiği kurullar, 89/391 sayılı Avrupa Birliği Çerçeve Direktifinin “Danışma ve İşçilerin Katılımı” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan “işverenler, işçiler ya da temsilcileri ile işçi sağlığı ve güvenliği konularında istişarede bulunacaklar ve bu konularda onların görüşlerini alacaklardır” hükmü ile düzenlenmiştir. Bununla birlikte, ILO sözleşmelerinden 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi ve 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmede de bu hususa vurgu yapılmaktadır. Ülkemizde, yukarıda bahsi geçen istişarenin sağlanmasına yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulmasına ilişkin düzenleme ilk kez 1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile çalışma hayatına girmiştir.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin düzenleme, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” ile yapılmıştır.

Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması için; 50 ve daha fazla çalışanın bulunması, Altı aydan daha fazla süreli işlerin yapılması gerekmektedir.

 

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 2 Average: 5]

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

Bir yorum

  1. Haşim Deniz Eylül 16, 2019

Soru Sorun / Cevap Yazın