Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?
Tamircin Burada

Kazalardaki “ ne oldu?” sorusu yerine, kaza tehlike ve riski taşıyan yukarıdaki koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha insancıl ve güvenlidir.

Kazalar durduk yerde olmaz, mutlaka nedenleri vardır. Kazalara neden olabilecek bütün tehlikelerden korunmak mümkündür. Ve bütün kazalar önlenebilir. Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin esası güvensiz durum ve davranışların giderilmesine dayanır. Yönetim, çalışanların güvenliğinden sorumludur. Güvenlik, işin bir parçasıdır. Herkese güvenlik eğitimi verilmelidir. İşyerinde de, iş dışında da kazalar mutlaka önlenmelidir.

1962-67 arasında Hindistan cumhurbaşkanı olan Hintli bilim ve devlet adamı Sarvepalli Radhakrishnan(1888-1975)’ın şu ifadesi, vicdanlarda mutlaka yerini bulmalıdır;

UNUTMAYALIM; “Önlenebilir kazalar bizim ihmalimiz nedeniyle önlenmezse, cinayetten farkı yoktur”.

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?

Bir iş kazası gerçekleştiği zaman, dikkatlerimizi ne olduğuna ve kimin neden olduğuna yoğunlaştırır, sorumlusuna ulaştıktan sonra da dosyayı tamamlanmış sayarız. Oysa, önleyici yaklaşım henüz kazaya dönüşmemiş olan olayların, hatta “ramak kala” dediğimiz durumların, bunların da gerisindeki güvensiz durum ve davranışların özenle incelenmesini gerektirir.

Kazalardaki “ ne oldu?” sorusu yerine, kaza tehlike ve riski taşıyan yukarıdaki koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha insancıl ve güvenlidir.

İş Kazalarından Korunma Önlemleri

İş kazalarından korunmak için alınması gereken önlemler bütünü şöyle sıralanabilir;

 • İşe Giriş Muayeneleri, Periyodik Muayeneler
 • Eğitim
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu
 • Risk Analizi
 • Temiz ve Düzenli Çalışma
 • İlk ve Acil Yardım Organizasyonları, Acil Eylem Planları
 • Denetim
 • Mühendislik ve Yenileştirme
 • Ergonomi Kurallarından Yararlanma
 • Teşvik Tedbirleri (Ödül) Uygulama
 • Disiplin Tedbirleri

İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
1/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
2/36
İş Kazalarının Nedenleri
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
5/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
6/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
7/36
1542 Kişinin Katili Kim?
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
İş Güvenliği Kültürü
11/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
17/36
Neden Güvenlik Kültürü?
18/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
21/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
22/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
23/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
25/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
26/36
İş Kazalarının Nedenleri!
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
28/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
31/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
32/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
33/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
34/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
35/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
36/36

Sonuçlar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 1
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 2
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 3
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 5
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 6
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 7
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 8
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
İş Güvenliği Kültürü 11
19 30
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 12
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 14
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 17
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 18
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 19
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 21
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 22
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 23
20 29
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 24
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 25
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 27
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 28
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 29
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 31
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 32
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 33
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 34
16 33
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 35
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 36
22 27


Mühendislik

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?
Yüksekten düşen metal parça

Mühendislik çalışmaları daha bir işyerini kurarken yapılması gereken, sağlıklı ve güvenli işyeri kurma çalışmalarıdır. Sadece çalışanları değil, çevreyi, havayı, suyu, toprağı, çevrede yaşayan insanları, hatta hayvanları, bitkileri bile koruyucu bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Dolayısıyla, Çevre Etki Değerlendirmelerinin titizlikle yapılması gerekir. Yapılacak olan üretimin, hammadde girdilerinin, emisyonların, olası tehlikelerin önceden tahmin edilmesi; işyerinin ve bileşenlerinin zarar vermeyecek ya da tehlikelerinin en az ya da hiç olmayacağı şekilde kurgulanması gerekir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Sponsor

Çağrı Tasarım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir? 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Elbette üretim aşamasında da sürekli gözetim ve iyileştirmeyle sürdürülmelidir. Ayrıca; yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek şeklinde ergonomi biliminin gerekleri yerine getirilmelidir

Çalışanların eğitim ve öğretimine eklenecek olan ikna ve teşvik çalışmalarının, işyerinde bu düzenlenecek olan çeşitli yarışmaların, uyarı levhaları ve afişlerin, ödüllendirme ve özendirme çalışmalarının etkisi, kesinlikle ceza uygulamalarından çok daha etkilidir. İş güvenliğini sağlamada en son çözüm yolu disiplin tedbirlerine başvurulmasıdır. İşe uygun kişisel koruyucuların kullanımı, bakımı, değiştirilme sıklığı özenle anlatılmalı, uygulanmalı ve sağlanmalıdır.


Neden İş Güvenliği

 

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

OSGB Hizmetleri
Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla