Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4
Tamircin Burada

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek iş güvenliği kültürünün oluşturulması için hazırladığımız C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı. İsg uzmanları için hazırladığımız 5 kısımdan oluşan sınavların 2 bölümüne buradan ulaşabilirsiniz. Sınavlara daha rahat hazırlanmak isteyenler için bu alanı takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara artık Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-4 : Bölüm-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydalı sonuçlarından sayılamaz?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Cisimlerin parçalanması, kırılması ve ezilmesi sırasında oluşan tane büyüklüğü 100µ’dan daha küçük, hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıklara ne denir?

Tozların Tehlike Kaynakları
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) görev, yetki ve sorumlulukları için doğru değildir?

OSGB Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda verilen yönetmeliklerden hangisi Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerden birisi değildir?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada en çok kaç saattir

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Sağlık açısından zararlı olan “ince toz” veya “solunabilir toz” adı verilen 0,5 ila 5 mikron arasındaki tozların, solunum yoluyla hava keseciklerine ulaşarak, akciğer rahatsızlıklarına neden olan hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir

Tozlarda Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden biri değildir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Aşağıdakilerden hangisi solunum koruyucu maske standardıdır

Tozla Mücadele Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, Meslek hastalığı bildirimini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaç iş günü içerisinde bildirmek zorundadır?

Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin ankraj noktasına bağlanan parçasıdır?

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Nasıl Seçilir
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi RİSKİ tanımlar?

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Kimyasal madde ile çalışılan işlerde aşağıdakilerin hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler
Doğru! Yanlış!

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren ,1919 yılında kurulan , sözleşmeleri kanun hükmünde kabul edilen ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Örgütü’nün adı nedir?

ILO Sözleşmeleri Nedir, Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Asbest türüdür?

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi işyeri ortamından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir

Makina Emniyeti Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına sebep olan etkenlerden olamaz?

Meslek Hastalıkları Tanılama ve Bildirim Usülleri
Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir
İpucu göster
Doğru! Yanlış!

Herbiri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makina aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

Gürültü ve Gürültü Maruziyeti
Doğru! Yanlış!

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder

Tehlikeli Yerlerin Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde İş Güvenliği Uzmanları çalışan başına EN AZ kaç dakika görevlendirilmelidir?

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları oluşum teorileri arasında gösterilmez?

Neden İş Güvenliği
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler arasında yer almaz?

Biyolojik Etkenler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir

Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda elektrik kaynaklı tehlikelerden biri değildir

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Pestisidler aşağıdaki işyeri ortam faktörlerinden hangi gruba girer?

Mineraller ve Sebep Oldukları Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

C sınıfı isg uzmanı soruları-7
BU KEZ OLMADI

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:


İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Cemal Türk , Nisan 3, 2018 @ 5:05 pm

    Hediyeler için teşekkür ederiz. Özellikle eldiveninizi çok beğendim. Profesyonel bir eldiven. koruma kategorisi gayet güzel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir