Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri
Tamircin Burada

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri, laboratuvarlar için genel olarak hazırlanan risk değerlendirme envanteri listesi aşağıdaki şekilde olabilir

Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple laboratuvarda çalışan kişilerin laboratuvar sorumluları tarafından yapılacak uyarılara uyuması gerekmektedir.

Laboratuvarlarda İş Güvenliği önlemleri için buraya bakabilirsiniz.

Laboratuvarlarda Risk Değerlendirme Envanteri

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Laboratuvar Kimyasallarla Çalışma Kuru buza temas Yanma
Laboratuvar Kimyasallarla Çalışma Argon gazıyla çalışılması sonucu maruziyet Solunum yolu rahatsızlıkları Bilinç kaybı + kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
Laboratuvar Kimyasallarla Çalışma Tehlikeli (zehirli, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı, korozif) kimyasalların depolanması Yangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
Laboratuvar Kimyasallarla Çalışma Kimyasal Yangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
Laboratuvar Kimyasallarla Çalışma Dikkatsizlik Yangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme
Laboratuvar Tezgahta çalışma Elektrik Elektrik çarpması
Laboratuvar Cihaz Temizliği Yorgunluk Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, kas iskelet sistemi hastalığı
Laboratuvar Genel Makro ve mikro malzeme hazırlanması ve dağlanması Solunum yolu rahatsızlıkları, Meslek hastalığı
Laboratuvar Genel Makro ve mikro malzeme hazırlanması ve dağlanması Solunum yolu rahatsızlıkları, mesleki bulaşıcı hastalık
Laboratuvar Genel Taşlama ve kesme işlemi yapılan yerin dar olması Parça fırlaması, Uzuv kesilmesi/kaybı/sıkışması
Laboratuvar Genel Taşlama ve kesme işlemleri esnasında KKD kullanılmaması Parça fırlaması, Uzuv kesilmesi/kaybı/sıkışması
Laboratuvar Genel Sıcak malzemeye temas Yanma
Kalite Kontrol Numune Hazırlama Mekanik öğütücüde numune hazırlanması sırasında talaş sıçraması Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, kas iskelet sistemi hastalığı
Kalite Kontrol Numune Hazırlama Metal havanda döverek numune hazırlanması sırasında talaş sıçraması Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite Kontrol Numune Hazırlama Numuneden talaş almak için matkap kullanılması sırasında talaş sıçraması Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite Kontrol Kesme Taşı Parlatma Kesme taşının patlaması Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması
Kalite Kontrol Numune Parlatma Numunenin taşlanarak parlatılması sırasında çapak oluşması Uzuv kesilmesi/kaybı/ sıkışması, fiziksel mesleki hastalıklar (vibrasyon)
Kalite Kontrol Numune Alma Toz
Mesleki solunum sistemi hastalığı (akciğer
rahatsızlıkları)
Kalite Kontrol Numune Alma Numune alma esnasında sıcak materyal sıçraması Yanma
Kalite Kontrol Numune Alma Numune alma esnasında malzeme sıçraması Yanma, cilt tahrişi
Kalite Kontrol XRF Cihazı Radyasyon işareti bulunan panel veya parçaya müdahale etme Radyoaktif maruziyet
Kalite Kontrol XRF Cihazı Elektrik kesilmeden bakım yapmak amaçlı yan kapakların açılması Elektrik çarpması
Kalite Kontrol Yaş Analiz Yaş analizde asit kullanılması Zehirlenme, Cilt tahrişi
Kalite Kontrol Yaş Analiz Tehlikeli (zehirli, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı, korozif) kimyasalların depolanması Zehirlenme, Cilt tahrişi
Kalite Kontrol Ölçü aletleri ile çalışma Güvensiz davranış Uzuv kesilmesi/sıkışması/ kaybı
Kalite Kontrol Kimyasallarla çalışma Kimyasal Yangın, patlama, cilt ve solunum yolu tahrişi, zehirlenme, kimyasallarla oluşan meslek hastalığı
Kalite Kontrol
Müşteri
kontrolleri
Güvensiz davranış
Uzuv kesilmesi/sıkışması/
kaybı
Kalite Kontrol
Reklam
mavisi ölçümü
Asitler , Yetersiz havalandırma Yanma, solunum yolu rahatsızlıkları


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
2/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
3/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
4/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 7/11
Neden Meslek Hastalığı?
8/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
9/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
10/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
11/11

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 2
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 3
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 4
3 12
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 5
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
Ramazanda iş Güvenliği 7
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 8
5 10
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 9
7 8
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 10
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 11
7 8


Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

OSGB Hizmetleri

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

  • Haluk Cep , Ekim 22, 2019 @ 9:46 am

    Faydalı oldu, teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla