Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Ayakkabı Tamirhaneleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış/kaymaz hale getirilmiş ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar veya eşik veya benzeri seviye değişiklikleri bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler yapılıyor mu?          
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizleniyor mu?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda bunlar için düzeltici işlemler uygulanıyor mu?          
Çalışma alanında yerlerde, nesnelerin/cisimlerin bırakılması nedeniyle engeller oluşması veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
İşyeri içerisinde temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Var ise iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Çalışanların yeme-içme gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte ve çalışma ortamı çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış mı?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?      
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?      
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?      
El aletlerinin saplarında çatlak veya kırık olmayacak şekilde sağlam ve kullanılabilir olmasına, sapların yerinden kolayca çıkmamasına, saplarda yağ buluşması veya kayganlaşmayı kolaylaştıracak kirlenme görüldüğü durumlarda temizliğinin yapılmasına özen gösteriliyor mu?      
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?      
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?      
Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol ediliyor, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engelleniyor mu?      
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?  
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?  
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?      
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?  
Makine ve iş ekipmanlarının üzerinde bulunan acil durdurma butonları ulaşılabilir ve çalışır durumda mı?  
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları ek risk oluşturmayacak şekilde tasarlanmış mı?  
Makine ve iş ekipmanlarının koruyucusu devre dışı kaldığında makine/ekipmanın çalıştırılması engelleniyor mu?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?  
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Tüm prizlere topraklama yapılmış mı?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Kaçak akım rölelerinin kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılıyor mu?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Çalışma ortamındaki hasarlı fiş ve prizlerin yenileri ile değiştirilmesi sağlanıyor mu?          
Kabloların ekleme yapılarak (kesilip bantlanarak vb.) uzatılması engelleniyor mu?          
Açık uçlu, hasarlı, yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması engelleniyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlarda elektrik enerjisi kolayca kesilebilmekte mi?          
Açıkta kablo bulunmamasına dikkat edilmekte ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
Elektrik kontrol panosuna ulaşımı engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı?          
Kontrol panosunun önündeki alanın zeminine uygun yalıtım yapılmış mı?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmesi engelleniyor mu?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışma tezgahları ve makinaların kullanımı; çalışanlarda duruş bozukluğu, kas-iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklara neden olmayacak şekilde uygun yükseklikte kurulmuş mu?          
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Çalışanların, çalışma alanlarını kendilerine göre ayarlama ve düzenleme imkânları var mı?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması sağlanıyor mu?          
Özellikle yapıştırıcıların içerdikleri benzen ve tolüen gibi tehlikeli kimyasallar ile sağlıklı ve güvenli çalışma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Kimyasal maddelerin kullanım amaçları dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Birbirleri ile tepkimeye girerek tehlikeli salımlar oluşturabilecek kimyasal maddelerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kimyasalların kullanıldığı ve bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?          
Maddelerin izin verilen azami konsantrasyon miktarları (işyeri havasında) ölçülüyor mu?          
Kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum teması engelleniyor mu?          
Çalışmalar sırasında parlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması engelleniyor veya kullanımın zorunlu olduğu yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin önlemler alınıyor mu?          
Yakıcı veya aşındırıcı maddeler veya yanıcı gazlarla yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınıyor mu?          
Yapıştırıcı kaplarının kapaklarının bulunması ve kapalı tutulması sağlanıyor mu?          
Yapıştırıcıların, fırça kullanılmaksızın elle sürülmesi engelleniyor mu?          
Kimyasal madde üzerindeki güvenlik bilgi formu kaybolacak şekilde, kimyasal maddelerin başka bir kap/kutu/şişelere aktarılması engelleniyor ve maddelerin orijinal kutuları içerisinde tutulması sağlanıyor mu?          
YANGIN VE ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların (açık alev vb.) bulunması engelleniyor mu?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut mu ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
Çalışanlar; herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
KKD Tüm çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar temin edilmiş mi?          
Kaba cisimlerin kavranması sırasında çalışanların kullanımı için uygun el koruyucular/iş eldivenleri bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Dikim işlerinin yapıldığı bölümlerde çalışanların kullanımı için el ve/veya parmak koruyucular temin ediliyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Yapıştırıcılar, boyalar gibi solunduğu zaman ciddi rahatsızlıklara neden olabilen kimyasallar ile yapılan çalışmalarda, çalışanların zararlı kimyasalları teneffüs etmelerini önleyen solunum koruyucular, çalışanların kullanımı için bulunduruluyor ve çalışanlarca kullanımı sağlanıyor mu?          
Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmasına,

temizlik ve bakımının yapılmasına ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmesine dikkat ediliyor mu?

         
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların tetanoz aşıları tamamlanmış mı?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
  Kimyasal maddeler ile uzun süreli çalışma nedeniyle çalışanlarda gözlenebilecek rahatsızlıklar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Çalışanlar, işverence sağlanan kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
2/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/36
İş Kazalarının Nedenleri
4/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
5/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
11/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
12/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
Neden Güvenlik Kültürü?
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
1542 Kişinin Katili Kim?
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
30/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
31/36
İş Kazalarının Nedenleri!
32/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
35/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 4
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 5
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 6
23 26
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 9
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 11
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 12
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 13
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 15
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
Neden Güvenlik Kültürü? 17
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 18
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 20
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 24
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 27
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 30
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 31
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 32
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 33
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 35
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla