Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı, kalp ve solunum sistemlerine zarar verilmesi ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet J Hayır L Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanıyor ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?          
Çalışanların yürüdüğü yerlerde küçük engellerin bulunması engelleniyor mu?          
Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemelerin bulunması engelleniyor mu?          
Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınıyor mu?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

 

Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Uygun yerlerde, yeterli sayıda atık kutuları bulunuyor mu?          
Bütün malzemeler çalışmayı ve geçişleri engellemeyecek şekilde düzenleniyor mu?          
Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi?          
Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Temizlik/yıkama vb. yapılırken “Dikkat Kaygan Zemin”  levhası konuluyor mu?          
Kaygan yüzeylerin sürekli kaygan kalmasını önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
İş yerinde her çalışanın ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu? İş bitiminde veya işyerini terk ederken uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
İş yerinde merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınıyor ya da sabitleniyor mu?          
Tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitlenmiş mi?          
  Raflar, duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş ve uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engellenmiş mi?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedarikinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin ediliyor ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Cihazların üreticiden temin edilen kullanım kılavuzları doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb. konularda bilgi edinmek için yeterli ve yeterli olmadığı düşünüldüğü durumlarda ek kullanma talimatları sağlanıyor mu?          
     
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Makinelerin ve panoların üzerlerinde bulunan düğmeler işlevleriyle ilgili Türkçe olarak okunabilir bir şekilde işaretlenmiş mi?          
Bütün makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Makinelerin uygun makine koruyucuları var mı?          
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri veya ışık ızgarası vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?          
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların makine koruyucularını açınca makineyi durduran sensörleri devre dışı bırakmaları konusunda gerekli kontrol yapılıyor mu?          
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?          
Makinalarda bulunan acil durum durdurma butonu çalışıyor ve acil durum durdurma butonu uygun periyotlarla deneniyor mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış ve yetkili çalışanlar tarafında, gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Kapalı makinelerin, tankların ya da siloların bakımı yapılırken bakımı yapan kişi için dışarıda bir gözlemci beklemesi sağlanıyor mu?          
Hata tespit edilen ekipmanların kullanılmaması ve bu konuda etiketlenmesi sağlanıyor mu?          
Bıçak kullanımında iş için doğru bıçağın seçimi, ergonomi, tutma çapı, keskinlik ve uzunluk gibi faktörlere dikkat ediliyor mu?          
Bıçak bileme teknikleri, bıçak kullanımı, güvenli çalışma ile ilgili kurallara riayet edilmekte mi?          
Makinelerin besleme tertibatlarında devrilmeyi önleyecek korumalar mevcut mu?          
Bıçakların temizlendiği an dışında, makinenin geri kalanı temizlenirken bıçaklara koruma konuluyor mu?          
Makinenin etrafındaki zemin temiz mi ve bu bölgede operatör dışında kimsenin olmaması sağlanmış mı?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Boşaltım, makinelere sabit olarak monte edilmiş veya kilitlenmiş bir konteynıra veya konveyöre yapılmakta ve bunlar yerinde olmadığında makinelerin çalışmaması sağlanıyor mu?          
Yabancı maddelerin bıçaklarla teması engellenmiş mi?          
KİMYASAL ETKENLER İşveren, Kimyasal Riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi?          
Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve bu formlar tüm personelin ulaşımına açık mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren mevzuata uygun etiketleri bulunmakta mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?          
KİMYASAL ETKENLER Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar ufak da olsa açık yaraları olduğunda çalışmamaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirilmiş mi?          
FİZİKSEL ETKENLER Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önleniyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma sağlanmış mı?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
İşyerinde hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi bulunuyor mu?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması gibi sorunlara karşı önlemler alınıyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
Gürültü maruziyet ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?          
ELEKTRİK Şalter, devre anahtarı, “AÇ/KAPA” düğmeleri gibi unsurlar yerinde ve çalışır vaziyette mi?          
Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu?          
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemesi sağlanıyor mu?          
Elektrikli donanım, ıslak/ nemli halde iken ve/veya ıslak/ nemli ellerle ve giysilerle kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Hasar görmüş fiş ve prizler bulunmaması sağlanıyor mu?          
Çalışanlar hasar görmüş fiş ve prizleri, yanlış bağlanmış soketleri hasarlı kabloları fark ettiğinde yetkili bir kişiye haber veriyorlar mı?          
ELEKTRİK Kabloların, fişlerin ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Elektrik iletim hatlarında yalıtım hasar görmemiş ve kabloların açığa çıktığı herhangi bir nokta bulunmaması sağlanıyor mu?          
Elektrikli donanımlar amacı dışında, uygunsuz olarak kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Elektrik sistemlerine tehlikeli bir yakınlıkta çalışılmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Elektrik tesisatında uygun topraklama yapılmış mı?          
Yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri bulunmuyor mu?          
ELEKTRİK Elektrikli ekipmanların temizlik, müdahale, bakım ve onarım işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?          
Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler bulundurulmaması sağlanıyor mu?          
Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmuş ve bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış mı?          
Bir grup prize(3’lü grup priz vb.) normalden fazla sayıda elektrikli alet bağlanmamakta ve grup prizler birbirine bağlanarak kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Elektrik panolarının altında su birikmesi engellenmiş ve yalıtkan paspas konulmuş mu?          
ELEKTRİK Tüm taşınabilir elektrikli ekipmanlar periyodik olarak test edilmiş ve test tarihleri etiketlerine yazılıyor mu?          
NAKLİYE

ve

İÇ ULAŞIM

Yaya ve araç yolları uygun işaretlerle ayrılıyor ve bu işaretlere uyuluyor mu?          
Araçlar, çalışanlar ve makineler için uyarıcı levhalar görünür yerlere ve yeterli sayıda asılmış mı?          
Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu?          
Uzun araçlar şoförlerine araç manevraları yaparken rehberlik etmek için bir kişi yardım ediyor mu?          
Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor mu?          
Araç ve gereçler(hortum, fırça, kasa vb.) kullanım sonrasında tehlike oluşturmayacak şekilde yerlerine konuluyor mu?          
NAKLİYE

ve

İÇ ULAŞIM

Tankerlerin üzerine tırmanırken düşmeyi önleyici sistemi olan merdivenler kullanılıyor mu?          
Su birikmesini önlemek için yeterli drenaj bulunuyor ve gerektiğinde drenajların bakım onarımı yapılıyor mu?          
Araçların geri vites uyarı sistemi çalışıyor mu?          
Forklift sürücülerinin, gerekli belgeleri bulunuyor ve kullandığı forklift modeline uygun olarak işe başlama eğitim almışlar mı?          
Forklift sürücüleri, forklifti emniyet kemeri bağlı şekilde kullanıyorlar mı?          
Forklift kullanılmadığı zaman park freni çekili, taşıyıcı aşağı indirilmiş ve motor durdurulmuş durumda bırakılıyor mu?          
Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılmakta ve meydana gelen bir arıza hemen yetkililere bildiriliyor mu?          
NAKLİYE

ve

İÇ ULAŞIM

Forklift sürücüsü, eğimli noktalarda dönüş manevrası yapmamak, hız limitlerine uymak, köşe noktalarda kornayı kullanmak gibi temel kurallara uyuyor mu?          
Forkliftin kapasitesinin üzerinde kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Forkliftte yolcu taşınmama kuralına uyuluyor mu?          
Forkliftle çalışanlar kaldırılması gerektiğinde uygun platform ve çalışanlar için emniyet kemeri kullanılıyor mu?          
Forklift ve diğer araçların girdiği alanlarda çalışanlar parlak kıyafet giyerek farkındalığı arttırmışlar mı?          
Forklift kullanılan alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?          
NAKLİYE

ve

İÇ ULAŞIM

Kapalı alanlarda, bu alanlara uygun forklift çeşitleri kullanılıyor mu?          
Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve bu talimatlara çalışanlar tarafından uyuluyor mu?          
Kamyon/tanker gibi yüklenen/boşaltılan araçların anahtarları işlem sonlanana kadar uygun bir yerde muhafaza ediliyor mu?          
HAYVAN BEKLEME ALANLARI VE HAYVANLAR Gerektiğinde çalışanların toplanabileceği ve sığınabileceği kaçış alanları var mı?          
Büyük hayvanlar için ağıllar ve yükleme rampaları ve yönlendirme yollarında yükseltilmiş iskeleler var mı?          
KESİM Zeminler ve ızgaralar hayvanların ve çalışanların kaymasını önleyecek şekilde iyi durumda mı?          
Alanın çevresi büyükbaş hayvanların yönlendirme yollarından ya da boşaltma alanından kaçmasını önleyecek şekilde güvenli bir şekilde çevrilmiş mi?          
KESİM Hayvanların kancaya geçirilmesi ve askılama işleminin (bel rahatsızlıklarını azaltmak için) düz bir zeminde yapılması sağlanıyor mu?          
Hayvanların iç organlarının çıkarılması işleminin tehlikeleri ve riskleri belirlenmiş, değerlendirilmiş ve gereken kontroller yapılmış mı?          
Hayvanların asılması ve transferinde kullanılan zincirler ve kancalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
ÜRETİM

(Kemik Ayırma,  Parçalama vb. İşleri)

Çalışanlar arasında birbirlerinin çalıştığı bıçaklar, şerit testereler ve karkas parçalayıcılar vb. kesici aletler ile temas etmelerini önleyecek kadar boşluk var mı?          
Çalışanlar arasında uygun durumlarda rotasyonlar yapılıyor mu?          
Sterilizatörlere erişim kolay mı ve yürüme/forklift yollarını kesmeden ulaşılabiliyor mu?          
ÜRETİM

(Kemik Ayırma,  Parçalama vb. İşleri)

Donuk et kesilmiyor veya kesilmesi gerekiyorsa uygun makine kullanılıyor mu?          
Bıçak ile yapılan tüm işlerin risk değerlendirmesi yapılmış mı?          
Omuz hizası üzerinde çalışmalar engellenmiş ya da minimuma indirilmiş mi?          
Çalışanların üzerinde çalıştığı tezgahlar elle çalışma için uygun yükseklikte mi?          
İleri işlemde kullanılan tüm makinelerinin risk değerlendirmesi ve kontrolleri yapılmış mı?          
Çalışanların temas edebileceği keskin, sert ve sivri cisimler tehlike oluşturmayacak şekilde muhafaza ediliyor mu?          
ÜRETİM

(Kemik Ayırma,  Parçalama vb. İşleri)

Hızlı ve kolay ulaşılabilir durumda el yıkama alanları mevcut mu?          
Tüm çalışanlar görevleri hakkında eğitim almış ve bıçak kullanımına hakim mi?          
El yıkama alanlarında sabun ve tek kullanımlık havlu mevcut mu?          
Gereken yerlerde göz duşu bulunuyor mu?          
Pişirme ve tütsüleme sırasında pişirme odalarının kapılarının açılması engellenmiş mi?          
Prosesler arasında taşıma kanca, zincir ve taşıyıcı bant ile mi sağlanıyor?          
PAKETLEME-DEPOLAMA- YÜKLEME Depo, paketleme ve yükleme alanlarının temizliği düzenli olarak yapılıyor mu?          
Mekanik yardımcılar (makaslı ve/veya vakumlu kaldıraçlar, döner platformlar) sağlanarak elle çalışma azaltılıyor mu?          
Paletler, palet ayakları ve raflar bel verme, çatlama vb. herhangi bir zarar olup olmadığına dair düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Paletlere konulan ürünler yukarıya doğru düz bir şekilde istiflenmiş mi?          
Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutuluyor mu?          
Soğuk hava depolarının kapıları arkadan açılabilmekte mi?          
Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmakta mı?          
PAKETLEME-DEPOLAMA- YÜKLEME

 

Güvenli istifleme yöntemleri uygulanıyor ve limit yüksekliklerin geçilmemesi sağlanıyor mu?          
Gaz tüpleri binanın dışında muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Gaz tüpleri bina içinde muhafaza ediliyorsa bu tüpler güvenli bağlantı parçaları ile sabitlenmiş mi?          
ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış mı?          
Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
ACİL DURUMLAR Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Amonyak sızıntısı tespiti için uygun dedektörler bulunuyor ve bu dedektörler uygun sayıda uygun yerlere yerleştiriliyor mu?          
Amonyak sızıntısı tespit edildiğinde gözetim ve tahliye prosedürleri uygulanıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışma ortamı çalışanların kolaylıkla hareket edebileceği alana sahip mi?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, aşırı uzanma gereksinimleri ortadan kaldırılmış ve tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?          
Günlük çalışma süresi boyunca yapılan işin gereği vücudun belli bir bölgesi sabitken diğer bölgesi ile çok sık ve uzun süreli tekrarlanan hareket yapılıyorsa veya uzun süreli aynı pozisyonda çalışılıyor ya da ayakta kalınıyorsa görev değişimi veya belli aralıklarla vücut dinlendirilmesi yapılıyor mu?          
ERGONOMİ Uzun süre ayakta çalışma durumlarının olmaması için ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmış mı?          
İşyerinde kullanılan sandalyeler ergonomik mi?          
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
Diz seviyesinin altı ile omuz seviyesinin üstünde hiçbir şeyin taşınmaması ve kaldırılmaması sağlanıyor mu?          
Aşırı sıcak ya da çok soğuk bölümlerde dönüşümlü olarak çalışılıyor ve maruziyet en aza indiriliyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA

 

Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Devamlı çalışılan yüksek bölümler kaymaz zemin ile kaplanmış mı?          
Yüksek bölümler sabit korkuluklar ve trabzanlar ile korunmuş mu?          
Yüksek bölümlerde zemin açıklığının olmaması sağlanmış mı?          
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış mı?          
Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?          
Çatı gibi yüksek yerlerde çalışanlar için güvenlik şeridi bulunuyor mu?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yüksek istifleme yapılan bölümlerde yüklerin çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmesi sağlanıyor mu?          
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

 

İş yerindeki tüm riskler göz önünde bulundurularak, uygun çeşitlilikte ve miktarda koruyucu donanımlar temin edilmiştir ve kullanıma hazır mı?          
Bütün çalışanlar çalışma esnasında uygun kişisel koruyucu donanımlarını kullanıyorlar mı?          
Gerekli kişisel koruyucu donanım kullanılması için uyarılar bulunuyor mu?          
Kişisel koruyucu donanımlar CE işaretine sahip ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar, ramak kalalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR İşyerinde bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilendiği düşünülen çalışanlar, işyeri hekimi tarafından derhal kontrol ediliyor mu?          
İşyerinde bulunan biyolojik etkenlerden etkilenebileceği düşünülen çalışanların aşıları yaptırılıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
3/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
4/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
5/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
8/36
1542 Kişinin Katili Kim?
9/36
İş Kazalarının Nedenleri
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
Neden Güvenlik Kültürü?
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
14/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
19/36
İş Güvenliği Kültürü
20/36
İş Kazalarının Nedenleri!
21/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
24/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
28/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
29/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
32/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
36/36

Sonuçlar

İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 1
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 3
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 4
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 5
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 6
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 8
20 29
1542 Kişinin Katili Kim? 9
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 10
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 12
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 14
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 15
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 16
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 19
21 28
İş Güvenliği Kültürü 20
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 21
26 23
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 22
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 24
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 25
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 28
16 33
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 29
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 30
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 32
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Mobbing Psikolojik Terör!
1/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
2/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
3/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
4/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
5/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
6/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
7/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
8/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
10/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
11/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
12/23
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi 1
13/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
14/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
15/23
Mobbingle Mücadele
16/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
17/23
Stresle Mücadele
18/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
19/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
20/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
21/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
22/23
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi 2
23/23

Sonuçlar

Mobbing Psikolojik Terör! 1
8 7
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 2
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 3
7 8
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 4
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 5
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 6
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 7
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 8
9 6
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 10
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 11
6 9
Doğum ve Ölüm İzinleri 12
4 11
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi 3 13
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 14
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 15
7 8
Mobbingle Mücadele 16
2 13
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 17
8 7
Stresle Mücadele 18
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 19
9 6
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 20
5 10
Yaşama Hakkınızı Koruyun 21
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 22
8 7
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi 4 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
1/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
2/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
6/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
Neden Meslek Hastalığı?
9/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
10/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
11/11

Sonuçlar

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 1
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 2
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 3
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 5
3 12
Ramazanda iş Güvenliği 6
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 7
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 9
5 10
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 10
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 2 =

Önceki Yayın
Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Hayvansal Üretim Yerleri Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

İlgili Yayınlar
Total
1
Share