Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanıyor ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi

hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?

Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?
Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemeler (kutu, kablo, hortum vb.) bulunması engelleniyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınıyor mu?
Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?
Uygun yerlerde, yeterli sayıda atık kutuları bulunuyor mu?
Bütün maddeler (makineler, hammaddeler, son ürünler, ambalajlar vb.) çalışmayı ve geçişleri engellemeyecek şekilde düzenleniyor mu?
Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi?
Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi?
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Çalışma ortamında temizlik/yıkama vb. yapılırken “Dikkat Kaygan Zemin” levhası konuluyor mu?
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?
Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?
İşyerinde çalışanların ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu? Gerekli hallerde uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu?
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?

Süt Ürünleri İmalat Tesisleri Kontrol Listesi

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL & İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN İşyerinde merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur?
Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınıyor ya da sabitleniyor mu?
Raflar; duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş, uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engelleniyor ve tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitleniyor mu?
SÜT KABUL BÖLÜMÜ Tanker şoförleri süt aktarımı yapacağı noktaya yanaşmak için kılavuz kullanıyor mu?
Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu?
Tankerlerin ilgili alana yaklaştıktan sonra yapılacak işlemlerden önce motorlarının durdurulduğuna ve frenlerinin çekildiğine ilişkin kontrol yapılıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
SÜT KABUL BÖLÜMÜ Numune alımı için tankerin üzerine çıkan çalışanlar gerekli KKD’ ye sahip mi ve bu KKD’ leri çalışma sırasında kullanıyor mu?
Numune almak gibi tankerlerin üzerinde çalışma gerektiren işleri sadece yetkili çalışanlar yapıyor ve diğer personelin çıkmaması sağlanıyor mu?
Tankerin işlemler bitmeden önce çalıştırılmasının engellenmesi için anahtarı yetkili personelde bulunuyor ve tankerin çalıştırılmaması için uyarı levhası konuluyor mu?
Tanker üzerinde yapılan işlemler, yüksekte güvenli çalışma prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriliyor mu?
Zeminde sıvı kalmaması için yeterli gider bulunuyor, zemin bakım ve temizliği düzenli yapılıyor mu?
ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ Çalışanlar, yaptıkları işlerin termal koşullarına uygun kıyafetlerle çalışıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ Üretim alanında bulunan borulardan çalışanların çarpabileceği alçaklıkta olanlar dikkat çekecek şekilde işaretlenmiş mi?
Boruların içindeki akışın hangi yöne olduğunu ve içindeki maddenin sıcaklığını belirten uyarıcı işaretler boruların üzerine görülebilecek ve okunabilecek şekilde yerleştirilmiş mi?
Üretim alanı çalışanların rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarlanmış mı?
Seyyar makinelerin kullanılması durumunda elektrik kablolarının yere temasını engelleyen teçhizat mevcut mu?
Süt veya süt ürünlerinin atık veya fireleri düzenli olarak temizleniyor mu?
Paketleme bölümünde çalışanlar ellerinin kesilmemesi için uygun KKD kullanıyorlar mı?
Bantlara yakın çalışanların köşe veya kenarlara sürekli temasını engelleyecek önlemler alınmış mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ÜRETİM ve PAKETLEME BÖLÜMÜ Koli veya paketleri taşıyan çalışanların eğilip kalkmalarını azaltmak için hidrolik sistemler, makaslı platform veya transpaletler, yüksekliği ayarlanabilir tezgahlar gibi önlemler alınmış mı?
Çalışanlar kullandıkları kesici veya delici aletleri işleri bitince daha önce belirlenmiş olan uygun yerlere koyuyorlar mı?
Üretim alanında kullanılan kimyasallar işlem sonunda belirlenen depolara konuluyor mu?
Makinelerin üzerine çıkmak için kullanılan merdivenlerde kaymayı önleyecek önlemler alınmış mı?
Peynir teknesinin konumlandırılması çalışanların sürekli eğilerek çalışmasını engelleyecek şekilde yapılmış mı?
Çalışanların iş kıyafetleri, forklift sürücüleri tarafından ayırt edilebilecek renk ve parlaklıkta mı?
Forkliftlerin makinelere çarpmasını engelleyecek önlemler alınmış mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
DEPOLAMA Deponun iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?
Soğuk hava depolarının kapıları her iki taraftan da açılabilmekte mi?
Depolarda elektrik kesintisinde devreye girebilecek ikincil aydınlatma sistemi mevcut mu?
Güvenli istifleme yöntemleri uygulanarak, limit yüksekliklerine dikkat ediliyor mu?
Depo alanı için yangın güvenlik önlemleri alınmış mı ve uygun sayıda ve aralıkta, düzenli olarak kontrol edilen ve depoda çıkabilecek yangının niteliğine uygun yangın söndürücü bulunuyor mu?
Depolama bölümlerinde bulunan malzemelerin listesi, güvenlik bilgi formları asılmış mı?
Soğuk hava depolarında sürekli çalışanlar için uygun iş kıyafeti sağlanmış mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
DEPOLAMA Soğuk hava depolarında çalışanlar belirli aralıklarla  ısınabilecekleri ve sıcak içecek tüketebilecekleri noktalarda mola veriyorlar mı?
Depo girişlerinde çalışanların düşmesine neden olabilecek yükselti farkı, eşik gibi tehlikelere karşı önlem alınmış mı?
Yüksek raflara çalışanların raf çıkıntılarına basarak çıkması engelleniyor ve yüksek noktalara ulaşılabilmesi için gerekli uygun teçhizat temin ediliyor mu?
Rafların üzerinde taşıyabilecekleri azami yük miktarı yazılmış ve bu miktara riayet ediliyor mu?
Rafların sağlamlığı belirli aralıklarla kontrol ediliyor mu?
Forkliftlerin raflara çarpmasını engelleyecek önlemler alınmış mı?
Depo alanı forkliftlerin rahat hareket edebileceği şekilde düzenlenmiş ve keskin noktalara özel önlemler (ayna konumlandırılması, yayalara özel koruma yapılması gibi) alınmış mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
DEPOLAMA Rafların ve üst üste istif yapılan ürünlerin düzenli şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol ediliyor mu?
Çalışanların sürekli olarak uzağa veya baş üstüne uzanmasını engellemek için uygun depolama talimatları hazırlanmış ve gerekli teçhizat sağlanmış mı?
Kasaların üst üste dizilmiş bir şekilde ve iteklenerek taşınması engelleniyor mu?
NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM Yaya ve araç yolları uygun işaretlerle ayrılıyor ve bu işaretlere uyuluyor mu?
Araçlar, çalışanlar ve makineler için uyarıcı levhalar görünür yerlere ve yeterli sayıda asılmış mı?
Araçların yanaştığı kısımlarda yayaların sıkışmasını önleyecek önlemler alınıyor mu?
Uzun araçlar şoförlerine, araç manevra yaparken rehberlik etmek için bir kişi yardım ediyor mu?
Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM Araç ve gereçler (hortum, fırça, kasa vb.) kullanım sonrasında tehlike oluşturmayacak şekilde yerlerine konuluyor mu?
Sıvı birikmesini önlemek için yeterli drenaj bulunuyor ve gerektiğinde drenajların bakım onarımı yapılıyor mu?
Araçların geri vites uyarı sistemi çalışıyor mu?
Forklift sürücüleri, eğitim almışlar ve gerekli belgeleri bulunuyor mu?
Forklift sürücüleri, forklifti emniyet kemeri bağlı şekilde kullanıyorlar mı?
Forklift kullanılmadığı zaman park freni çekili, taşıyıcı aşağı indirilmiş ve motor durdurulmuş durumda bırakılıyor mu?
Forkliftlerin bakımı düzenli olarak yapılıyor ve meydana gelen bir arıza hemen yetkililere bildiriliyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
NAKLİYE ve İÇ ULAŞIM Forklift sürücüsü, eğimli noktalarda dönüş manevrası yapmamak, hız limitlerine uymak, köşe noktalarda kornayı kullanmak, yüklüyken geri geri gitmemek gibi temel kurallara uyuyor mu?
Forklift yük kapasitesi aşılmadan kullanılıyor mu?
Forkliftte yolcu taşınmaması kuralına uyuluyor mu?
Forklift ve diğer araçların girdiği alanlarda çalışanlar parlak kıyafet giyerek farkındalığı arttırmışlar mı?
Forklift kullanılan alanlarda yeterli havalandırma sağlanıyor mu?
Kapalı alanlarda, bu alanlara uygun forklift çeşitleri kullanılıyor mu?
Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve bu talimatlara çalışanlar tarafından uyuluyor mu?
Kamyon/tanker gibi yüklenen/ boşaltılan araçların anahtarları işlem sonlanana kadar uygun bir yerde muhafaza ediliyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
YÜKLEME

-BOŞALTMA ALANI

Güvenli yükleme/boşaltma talimatları hazırlanmış ve çalışanlar tarafından uygulanıyor mu?
Araç geliş gidiş yönleri belirlenmiş ve araçların başka bir araca veya yayaya çarpmaması için gerekli önlemler alınmış mı?
İade ürünleri getiren araçlardan boşaltılan ürünler derhal ilgili depoya alınıyor ve çalışanların bu ürünlerle temas etmesi engelleniyor mu?
Araçların yükleme/boşaltma bölümüne yanaşırken kılavuz kullanması sağlanmış ve duvara çarpmadan durabilmeleri için sonlandırma bariyeri kullanılmış mı?
Çalışanların araçlar ve duvar arasında sıkışmasını önleyecek önlemler alınmış mı?
Araçların yükleme/boşaltma işlemleri bitene kadar anahtarları yetkili kişiler tarafından uygun bir noktada tutuluyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
YÜKLEME

-BOŞALTMA ALANI

Yükleme/boşaltma alanında çalışanların yüksekten düşebilecekleri noktalar belirlenmiş ve bu noktalarda gerekli önlemler alınmış mı?
Çalışanların doğru taşıma ve kaldırma yöntemlerine uygun olarak çalışması sağlanıyor mu?
MAKİNELER,  EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin ediliyor ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?
Cihazların üreticiden temin edilen kullanım kılavuzları doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb. konularda bilgi edinmek için yeterli ve yeterli olmadığı düşünüldüğü durumlarda ek kullanma talimatları sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
MAKİNELER,  EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?
Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?
Bütün makinelerin etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?
Makinelerin ve panoların üzerlerinde bulunan düğmeler işlevleriyle ilgili Türkçe olarak okunabilir bir şekilde işaretlenmiş mi?
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
İşveren uygun makine koruyucularını
sağlıyor mu?
İşveren makine koruyucularının
çalışanlar tarafından uygun olarak
kullanıp kullanılmadığını kontrol
ediyor mu?
Özellikle hareketli parçaları olan
makineler/aletler, üreticisinin
MAKİNELER,  EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR talimatları doğrultusunda koruma panelleri veya ışık ızgarası vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?
İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli
önlemler alınıyor mu?
Çalışanların makine koruyucularını
açınca makineyi durduran sensörleri
devre dışı bırakmaları konusunda
gerekli kontrol yapılıyor mu?
Makinaların kazara/istemeden
çalıştırılması engelleniyor ve
makinaların acil durdurma
mekanizmaları bulunuyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
Makinalarda bulunan acil durum
durdurma butonu çalışıyor ve acil
durum durdurma butonu uygun
periyotlarla deneniyor mu?
İmalatçının talimatları doğrultusunda
tüm makinelerin günlük bakımları ve
periyodik kontrolleri yapılıyor mu?
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik
aparatların sadece özel eğitim almış
MAKİNELER,  EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR ve yetkili çalışanlar tarafında, gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?
Kapalı makineler, tanklar ya da silolar gibi kapalı alanlarda çalışmalarda
güvenli çalışma sağlanmasına ilişkin
önlemler alınıyor mu?
Kapalı makinelerin, tankların ya da
siloların bakımı yapılırken bakımı
yapan kişi için dışarıda bir gözlemci
beklemesi sağlanıyor mu?
Hata tespit edilen ekipmanların
kullanılmaması ve bu konuda
etiketlenmesi sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
KİMYASAL ETKENLER İşveren, kimyasal riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi?
Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve bu formlar tüm personelin ulaşımına açık mı?
Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren mevzuata uygun etiketleri bulunmakta mı?
Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?
Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
KİMYASAL ETKENLER Çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek fiziksel özelliklere (örn. sprey veya toz halindeki ) sahip kimyasallar yerine daha güvenli (örn. sıvı veya granül halindeki) kimyasalların kullanılması

ve bu tercihin her satın alma işleminde kontrol edilmesi sağlanıyor mu?

Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?
Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu?
Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
BİYOLOJİK ETKENLER Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?
Çalışanların çiğ süte temas edebileceği noktalar belirlenmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?
Biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?
Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
FİZİKSEL ETKENLER Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önleniyor mu?
Gece çalışmaları için yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
İşyerinde hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi bulunuyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
FİZİKSEL ETKENLER Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?
Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması gibi sorunlara karşı önlemler alınıyor mu?
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?
Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?
Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
FİZİKSEL ETKENLER Kişisel gürültü maruziyeti ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?
Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?
El-kol ve tüm vücut titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?
El-kol ve tüm vücut titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?
Şalter, devre anahtarı, “AÇ/KAPA” düğmeleri gibi unsurlar yerinde ve çalışır vaziyette mi?
Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?
Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemesi sağlanıyor mu?
Elektrikli donanım, ıslak/ nemli halde iken ve/veya ıslak/ nemli ellerle ve giysilerle kullanılmaması sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ELEKTRİK Hasar görmüş fiş ve prizler bulunmaması sağlanıyor mu?
Çalışanlar hasar görmüş fiş ve prizleri, yanlış bağlanmış soketleri hasarlı kabloları fark ettiğinde yetkili bir kişiye haber veriyorlar mı?
Kabloların, fişlerin ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmaması sağlanıyor mu?
Elektrik iletim hatlarında yalıtım hasar görmemiş ve kabloların açığa çıktığı herhangi bir nokta bulunmaması sağlanıyor mu?
Elektrikli donanımlar amacı dışında, uygunsuz olarak kullanılmaması sağlanıyor mu?
Elektrik sis temlerine tehlikeli bir yakınlıkta çalışılmaması için gerekli önlemler alınıyor mu?

[/wps_table]

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ELEKTRİK Elektrik tesisatında uygun topraklama yapılmış mı?
Yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri bulunmuyor mu?
Elektrikli ekipmanların temizlik, müdahale, bakım ve onarım işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?
Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler

bulundurulmaması sağlanıyor mu?

Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmuş ve bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış mı?
Bir grup prize (3’lü grup priz vb.) normalden fazla sayıda elektrikli alet bağlanmamakta ve grup prizler birbirine bağlanarak kullanılmaması sağlanıyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ACİL DURUMLAR Yangın uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere

yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?

Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?
Çalışma ortamı çalışanların kolaylıkla hareket edebileceği alana sahip mi?
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ERGONOMİ Günlük çalışma süresi boyunca yapılan işin gereği vücudun belli bir bölgesi sabitken diğer bölgesi ile çok sık

ve uzun süreli tekrarlanan hareket yapılıyorsa veya uzun süreli aynı pozisyonda çalışılıyor ya da ayakta kalınıyorsa görev değişimi veya belli aralıklarla vücut dinlendirilmesi yapılıyor mu?

Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, aşırı uzanma gereksinimleri ortadan kaldırılmış ve tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?
Uzun süre ayakta çalışma durumlarının olmaması için ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmış mı?
İşyerinde kullanılan sandalyeler ergonomik mi?
Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
ERGONOMİ Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
KAZALAR VE HASTALIKLAR Daha önce meydana gelmiş kazalar, ramak kalalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?
İşyerinde bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilendiği düşünülen çalışanlar, işyeri hekimi tarafından derhal kontrol ediliyor mu?
İşyerinde bulunan biyolojik etkenlerden etkilenebileceği düşünülen çalışanların aşıları yaptırılıyor mu?
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Hammadde tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almaları sağlanmış mı?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar kullandıkları  makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?
Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
1/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
6/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
9/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
10/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
11/36
1542 Kişinin Katili Kim?
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
15/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
16/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
Neden Güvenlik Kültürü?
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
21/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
İş Kazalarının Nedenleri!
27/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
30/36
İş Güvenliği Kültürü
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
İş Kazalarının Nedenleri
35/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 1
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 2
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 4
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 7
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 9
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 10
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 11
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 12
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 15
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 16
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 17
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 19
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 21
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 22
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 27
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 28
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 30
24 25
İş Güvenliği Kültürü 31
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 35
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla