Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Tamirhaneler için Kontrol Listesi

Tamirhaneler için Kontrol Listesi
Tamirhaneler için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Tasarım Kampanya

Tamirhaneler için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanma Tarihi
GENEL

 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol edilmektedir.          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.          
Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşan zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir.          
Forklift vb. araçların kullanıldığı çalışma alanlarında zemin bu araçlarla çalışmaya uygundur.          
Müşteriler için önceden yer ayırtmaksızın güvenli şekilde park edebilecekleri alanlar sağlanmıştır.          
Tesis çevresinde araçların uygun hızda seyretmesini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmıştır.          
Tesiste içme suyu bulunmaktadır.          
Çalışanlar için soyunma odası mevcuttur.          
Çalışanların için yemek yeme yeri mevcuttur.        
TERTİP – DÜZEN Çalışma alanları temiz ve herhangi bir kazaya mahal vermeyecek şekilde düzenlidir.        
Çalışma ortamında, hastalıklara sebebiyet vererek işe devamsızlığa neden olabilecek koşullar yoktur.          
Depolama alanları araçların güvenli yükleme ve boşaltma yapabileceği ve yayaların güvenli geçişini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.          
Tuvalet ve lavabolar günlük olarak temizlenmektedir.          
AYDINLATMA

 

Çalışma alanlarında ışık yeterlidir.          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltıların oluşturduğu riskler önlenmiştir.          
Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.          
 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK

 

Kaçak akım rölesi elektrik hattına bağlanmıştır.          
Elektrik tesisatının periyodik bakımları yetkin kişilerce bakım programına uygun şekilde yapılmaktadır.          
Çalışanlar hasar görmüş herhangi bir elektrik aksamı ile karşılaşmaları durumda ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirilmiştir.          
Acil durumlar oluşması durumunda çalışanlar elektrik tesisatının ne şekilde kapatılacağı ile ilgili bilgilendirilmiştir.        
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.        
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.        
Sigorta kutusu kolayca erişilebilir durumdadır.        
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı kontrol edilmektedir.        
Çalışmalar sırasında güvenlik ve sağlık işaretleri veya levhaları kullanılmaktadır.        
Aküler şarj edilirken yetkin bir elektrikçi tarafından kurulan tescilli şarj cihazı kullanılmaktadır.        
El feneri vb. cihazlar düşük voltajda çalışmaktadır (24V).          
380 V ile çalışan cihazların hepsinde endüstriyel fiş ve priz bulunmaktadır.          
380 V ile çalışan cihazların bakımları yapılmakta ve çalışanlar arızaları bildirmektedir.          
Kurulu ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE DİĞER TEKNİK ARAÇLAR-GEREÇLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm makinelerin acil durdurma tertibatı bulunmaktadır.          
Tüm makineler için, makinelerin kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur.        
Makinelerin bakımı imalatçının talimatları doğrultusunda yapılmıştır.        
Çalışanlar kompresör gibi cihazların güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş ve bu cihazların kullanımı sırasında şakalaşılmaması gerektiği hususunda tembihlenmiştir.          
Basınçlı hava hattında kullanıcının bilincini kaybetmesi durumunda sistemi kapatacak bir hata koruma sistemi bulunmaktadır. (deadman’s switch)          
Forklift vb. araçlar bu konuda eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmaktadır.          
Forkliflerin periyodik bakımları yapılmaktadır.          
Tüm el aletleri ve teknik araç-gereçler için, bunların kullanımı ve bakımı hususunda Türkçe olarak hazırlanmış kullanım kılavuzu mevcuttur.          
Ekipmanlar düzgün çalışmaktadır ve bakımları yapılmıştır.          
Bütün cihazlar kullanılmadan önce kontrol edilmektedir.          
Çalışanlar kullandıkları teçhizatları çalışır halde bırakmamaktadır.          
HAVA YASTIKLARI Hava yastıkları uygun depolama alanlarında bulundurulur.          
Çalışanlar hava yastıklarının doğru taşınması ve yerleştirilmesi konusunda eğitilmiştir.          
Kusurlu hava yastıkları imha edilmesi amacıyla üreticisine iade edilmektedir.        
YANGIN

 

Yangın ile ilgili yapılan risk değerlendirmesi sonucunda alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.          
Binada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca tüm önlemler alınmıştır.          
Yangın merdiveni kullanılabilir durumdadır.          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışlar kilitli değildir ve her an açılabilir durumdadır.          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur.          
Yangın merdiveni kapıları/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır.          
Acil durum ışıklandırması tesis edilmiştir.          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır.          
Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmektedir.          
Çalışanlar yangın tüplerinin kullanımı konusunda eğitim almıştır.          
Yangın, doğal afetler vb. hallerde görev paylaşımları yapılmış ve ilan edilmiştir.          
Acil durum planı hazırlanmış ve görünür bir yere asılmıştır.          
Sigara içilmesi bütün çalışma alanlarında yasaklanmıştır.          
Yangın alarmlarının bakımı ve kontrolü üretici tarafından gerçekleştirilmiştir.          
Dökülen ya da sıçrayan yakıt derhal temizlenmektedir          
LPG yakıtlı araçlar güvenli ortamlarda bulundurulmaktadır.          
Çalışanlar yakıtlar ve LPG ile çalışma konusunda bilgilendirilmiştir.          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Seyyar merdivenler yapısal olarak sağlamdır, düzenli olarak kontrol edilmektedir ve sadece uygun donanım ile eğitimli çalışanlar tarafından kısa süreler için kullanılmaktadır.          
Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmektedir.          
KİMYASAL MADDELER Çalışanlar kullanılan kimyasallar ve etkileri konusunda bilgilendirilmiştir.          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu donanım ve bu maddelerin zararlarını açıklayan etiketler bulunmaktadır.          
Araba motorunun kapalı alanlarda çalıştırılması durumunda arabanın egzozu aspiratör sistemine bağlanmaktadır.          
Aspiratör sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmakta ve kaydı tutulmaktadır.          
Çalışanlar, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaktadır.          
İş tulumları düzenli olarak temizlenmektedir.          
Aküler şarj edilirken aside dayanıklı gözlük ve eldivenler kullanılmaktadır.          
SICAKLIK Atölyede kış boyunca kullanılacak taşınabilir ısıtıcılar mevcuttur.          
GÜRÜLTÜ Gürültünün yüksek olduğu ortamlarda işitme koruyucu kullanılmaktadır.          
KAYMA, DÜŞME Merdivenlerin açıkta kalan bölümlerinde yeterli sağlamlık ve yükseklikte ve korkuluğun üst ve orta kısımlarında birer tutunma yeri ve gerekli ise eteklik bulunan korkuluk mevcuttur.          
1,8 m. ‘den geniş olan merdivenlerin her iki yanında korkuluk bulunmaktadır.          
Elektrik kabloları takılıp düşmeye mahal vermeyecek şekilde konumlandırılmıştır.          
DÜŞEN CİSİMLER Krikoların bakım ve onarımı yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.          
El krikoları sadece sağlam ve düz zeminlerde kullanılmaktadır.          
Güvenli çalışma için konulan yük limitleri aşılmamaktadır.          
Araç kaldırma ekipmanının bakım ve onarımı düzenli şekilde yapılmaktadır.          
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir.          
Çalışanların, örneğin kısa devre nedeniyle, elektrik şokuna neden olabilecek kadar tehlikeli akımlarla karşılaşma ihtimali bulunmamaktadır.          
Çalışanların işlerini kazaya mahal verecek derecede hızlı yapması gereken durumlar bulunmamaktadır.          
Çalışanların sıcak yüzeylerle ya da püsküren buharlarla temas ederek yanma ya da haşlanma tehlikesi bulunmamaktadır.          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak genel anlamda yeterince bilgiye sahiptir.          

Tamirhaneler için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
2/36
İş Kazalarının Nedenleri!
3/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
4/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
7/36
İş Kazalarının Nedenleri
8/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
9/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
İş Güvenliği Kültürü
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
15/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
16/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
22/36
1542 Kişinin Katili Kim?
23/36
Neden Güvenlik Kültürü?
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
26/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
28/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
29/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
32/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
35/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 2
20 29
İş Kazalarının Nedenleri! 3
26 23
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 4
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 5
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 7
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 8
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 9
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 10
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
İş Güvenliği Kültürü 13
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 15
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 16
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 19
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 22
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 23
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 24
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 26
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 28
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 29
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 30
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 32
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 33
19 30
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 35
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Tamirhaneler için Kontrol Listesi 1
1/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
2/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
3/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
4/23
Mobbingle Mücadele
5/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
6/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
7/23
Tamirhaneler için Kontrol Listesi 2
8/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
9/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
10/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
11/23
Mobbing Psikolojik Terör!
12/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
13/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
14/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
15/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
16/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
17/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
19/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
20/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
21/23
Stresle Mücadele
22/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
23/23

Sonuçlar

Tamirhaneler için Kontrol Listesi 3 1
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 2
5 10
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 3
8 7
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 4
7 8
Mobbingle Mücadele 5
2 13
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 6
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 7
8 7
Tamirhaneler için Kontrol Listesi 4 8
8 7
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 9
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 10
9 6
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 11
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 12
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 13
4 11
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 14
8 7
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 15
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 16
7 8
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 17
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
7 8
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 19
6 9
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 20
6 9
Yaşama Hakkınızı Koruyun 21
9 6
Stresle Mücadele 22
7 8
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 23
8 7

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
1/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
2/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
3/11
Ramazanda iş Güvenliği
4/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
5/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/11
Neden Meslek Hastalığı?
7/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
8/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
9/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
10/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/11

Sonuçlar

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 1
3 12
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 2
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 3
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 4
7 8
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 5
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 7
5 10
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 8
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 9
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 10
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
6 9

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
1
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 10 =

Önceki Yayın
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

İSG Hizmet Talep Formu

Sonraki Yayın
İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

İlgili Yayınlar
Total
1
Share