Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Laboratuvarlar için Kontrol Listeleri

Laboratuvarlar için Kontrol Listeleri
Tamircin Burada

Laboratuvarlar için Kontrol Listeleri ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik iyileştirmeleri içeren kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvarlar için Kontrol Listeleri

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem         Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Tüm cam yüzeyler uygun şekilde monte ediliyor ve yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunması durumunda yenileri ile değiştiriliyor mu?          
Çalışanların yürüdüğü yerlerde küçük engellerin bulunması engelleniyor mu?          
Zemin yüzeylerinde ve kapı eşiklerinde düz olmayan, engebeli, pürüzlü bölgeler, delikler, döküntüler vb. bulunması halinde bunlara yönelik düzeltici çalışmalar yapılıyor mu?          
Zeminde takılıp düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemelerin bulunması engelleniyor mu?          
Keskin uçlu köşelere karşı önlem alınmış mı?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Çalışanların yeme-içme, barınma gibi temel ihtiyaçları için uygun donanımlı alanlar ayrılmış mı?          
Laboratuvar tezgahları su geçirmez ve dezenfektana karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir malzemelerle kaplanmış mı?          
Zemin yüzeyleri temiz ve düzenli mi?          
Çalışma ortamındaki aletler, malzemeler, atıklar, vb. düzenli mi?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Laboratuvarda çalışıldıktan sonra çalışma ortamı kontaminasyonu engellemek için temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Temizlik/yıkama vb. yapılırken “Dikkat Kaygan Zemin”  levhası konuluyor mu?          
Tozun yere çökmesi nedeniyle kaygan hale gelen yerler düzenli olarak temizleniyor mu?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Toz veya malzeme artıklarının yerlerde veya taban kenarlarında birikmesi önleniyor mu?          
Laboratuvardaki her çalışanın ellerini yıkayabileceği lavabolar mevcut ve bu lavabolarda gerekli hijyen şartları sağlanmakta mıdır? İş bitiminde veya laboratuvarı terk ederken uyulmak üzere el yıkama talimatı mevcut mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?          
Laboratuvarda merdiven bulunması halinde, tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mudur?          
GENEL &

İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN

Laboratuvarlara görevli personel dışında giriş-çıkış engellenmiş mi?          
Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınmış ya da sabitlenmiş mi?          
Tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitlenmiş mi?          
Raflar, duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş ve uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engellenmiş mi?          
Bütün laboratuvarlarda göz duşu ve güvenlik duşu bulunuyor mu?          
Güvenlik duşları ve göz duşları kullanılabilir durumda ve herkesin görebileceği şekilde işaretlenmiş mi?          
Güvenlik duşları ve göz duşlarının periyodik bakımları yapılıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makina, araç ve gereç tedariğinde CE işaretli olanların alınması sağlanıyor mu?          
Makineler için üretici firmadan, Türkçe kullanım kılavuzları temin edilmiş mi ve makineler bu kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?          
Cihazların üreticiden temin edilen kullanım kılavuzları doğru ve güvenli kullanım, bakım, vb. konularda bilgi edinmek için yeterli mi ve yeterli olmadığı düşünüldüğü durumlarda ek kullanma talimatları sağlanmış mı?          
Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanların açıkta bulundurulması engelleniyor ve koruyucu içerisinde muhafaza edilmesi sağlanıyor mu?          
Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu?          
Tüm alet veya ekipmanların tasarım amaçlarına uygun yönde kullanılması sağlanıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Bütün makinalarda gerekli uyarı işaretleri bulunuyor mu?          
Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan mevcut mu?          
Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor mu?          
Kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Makinelerin uygun makine koruyucuları var mı?          
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyor mu?          
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri veya ışık ızgarası vb. önlemler ile koruma altına alınmış mı?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

İçerisinde ve parçalarında dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların makine koruyucularını açınca makineyi durduran sensörleri devre dışı bırakmalarını önlemek amacıyla gerekli kontrol yapılıyor mu?          
Makinaların kazara/istemeden çalıştırılması engelleniyor ve makinaların acil durdurma mekanizmaları bulunuyor mu?          
Makinalarda bulunan acil durum durdurma butonu çalışıyor mu ve acil durum durdurma butonu uygun periyotlarla denenmekte mi?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Özel cihaz, el aletleri ya da teknik aparatların sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılması sağlanıyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından gerekli KKD kullanılarak, kendisinin ve diğer çalışanların ışınlara maruz kalmasından kaçınılarak gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?          
Hata tespit edilen ekipmanların kullanılmaması ve bu konuda etiketlenmesi sağlanıyor mu?          
Basınç ile çalışan laboratuvar cihazları güvenilir mi, malzeme sıçraması ya da sızdırması gözlenmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Gaz ile çalışan laboratuvar cihazları güvenilir mi, malzeme sızdırması gözlenmemesi için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Cihazların valfleri düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Çeker ocakların periyodik bakımları yapılıyor mu?          
Çeker ocakların performansları ölçümlerle kontrol ediliyor ve gerektiğinde filtreleri temizleniyor mu?          
Bakım veya kalibrasyon yapılması gibi çeker ocakların kullanılmadığı durumlarda, çeker ocakların kullanılmadığına dair etiket yapıştırılıyor mu?          
Çeker ocak üzerinde mevcut hava akış göstergesi bulunuyor mu?          
Civalı termometreler yerine civasız termometreler kullanılıyor mu?          
Tüm vakum pompaları ve cihaz boruları, emniyetli durumda ve güvenlik kemeri ile sabitlenmiş mi?          
  Pipetlerle kimyasal alımı puar gibi mekanik gereçler kullanılarak yapılıyor mu?          
  Tek kullanımlık pipetler kullanıldıktan sonra atılıyor mu?          
KİMYASAL ETKENLER İşveren, Kimyasal Riskler konusunda bilgi sahibi ve çalışanlarını bu risklerle ilgili bilgilendirmiş mi?          
Kimyasalların mevzuata uygun güvenlik bilgi formları bulunuyor ve tüm personelin ulaşımına açık mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerinde kimyasalların isimlerini, son kullanma tarihlerini ve ilgili tehlikelerini gösteren etiketleri bulunmakta mı?          
Bütün kimyasal kaplarının üzerindeki işaretlemeler ilgili mevzuata uygun mu?          
KİMYASAL ETKENLER

KİMYASAL ETKENLER

Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların kullanılması ve satın alma yapılırken daima tehl                                                                                                                                                                                      ikeli olmayan veya daha az tehlikeli kimyasalların satın alınması sağlanıyor mu?          
Çalışanların sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek fiziksel özelliklere (örn. sprey veya toz halindeki ) sahip kimyasallar yerine daha güvenli (örn. sıvı veya granül halindeki) kimyasalların kullanılması ve bu tercih her satın alma işleminde kontrol edilmesi sağlanıyor mu?          
Çalışanlar, laboratuvar koşullarına uygun kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyuluyor, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
Laboratuvarda uygun şekilde yerleştirilmiş  ve yeterli sayıda gaz dedektörleri bulunuyor mu?          
Oksit bileşeni içeren kimyasallar belirli zamanlarda yenilenmekte, raf ömrü bitenler kurallara göre bertaraf edilmekte mi?          
Tüm kimyasal kapları kapalı tutuluyor mu?          
Kimyasalların uzaklaştırılması ile ilgili mevzuata uygun özel prosedür uygulanıyor mu?          
Kimyasal ile çalışıldığında çeker ocak kullanılması sağlanıyor mu?          
İlgili mevzuatta maruziyet sınır değeri belirlenmiş olan maddelerin bu değerin altında olduğu periyodik olarak işyeri ortam ölçümleri ile kontrol ediliyor mu?          
KİMYASAL ETKENLER Bir kimyasalın dökülmesi ve yayılması durumunda tüm çalışanlar ne yapılması gerektiği hakkında bilgilendirilmiş mi?          
Çalışanların, kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER

 

Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün olan en az sayıda tutulması için gerekli organizasyonel düzenlemeler yapılıyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?          
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Tüm laboratuvar personeli doku/kan örneği/vücut sıvıları ile çalışma konusunda yeterli eğitime sahip mi?          
Tüm laboratuvar personeli olası enfeksiyon riskleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmiş mi?          
Olası bir bulaşıcı hastalık vakası yaşanması durumunda uygulanacak program mevcut mu?          
Çalışanların, biyolojik maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanması sağlanıyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Çalışanlar, iğne, şırınga, neşter gibi tıbbi ekipmanların doğru kullanımı, depolanması ve uzaklaştırılması hakkında gerekli eğitimleri almışlar mı?          
Tek kullanımlık, uçları kilitli iğne ve şırıngalar kullanılması sağlanıyor mu?          
Tek kullanımlık olmayan pipetler tekrar kullanılmadan önce otoklavda sterilize ediliyor mu?          
Santrifüjde numune tüpü kırılması halinde santrifüj tekrar kullanılmadan önce yıkanıp tamamen sterilize ediliyor mu?          
Enfeksiyonlu olduğu bilinen bir örnekle çalışıldıktan sonra çalışanın üzerindeki önlüğün ayrı olarak uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Alınan örneklerin, ayrı sızdırmaz poşetlere konulması için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER Bütün alanlar iyi aydınlatılılıyor, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önlenmiş mi?          
Çalışma alanında temiz hava akımı bulunuyor ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
Tüm alanlardaki mevcut iklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?          
Laboratuvar hava ortamına yayılmış gaz, parçacık gibi hava kirliliğini dışarı atarak çalışma ortamı havasını daima temiz tutacak düzeyde doğal havalandırma veya daima çalışır durumda cebri havalandırma sistemi var mı?          
Çalışma ortamı sıcaklığının çok soğuk ya da çok sıcak olması engelleniyor mu?          
FİZİKSEL ETKENLER İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?          
Tavandan, duvarlardan ya da zeminden su sızıntısı bulunmuyor mu?          
Duvarlarda, zeminde ya da tavanda daha önceden meydana gelmiş olan rutubetten kaynaklı renk bozulması bulunmuyor mu?          
İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültünün rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Gürültüden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Gürültü maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
FİZİKSEL ETKENLER Gürültü maruziyet ölçüm değerlerinin sonuçları Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
Makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek titreşimin rahatsız edici düzeyde olması engelleniyor mu?          
Titreşimden kaynaklanan maruziyet ölçümleri periyodik olarak yapılıyor mu?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin altında mı?          
Titreşim maruziyet ölçüm değerleri Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğindeki limit değerlerinin üstünde ise yönetmelikte belirtilen önlemler alınıyor mu?          
YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR İşyerinde, acil durum planı hazırlanmış ve laboratuvar için muhtemel tüm acil durumlar (yangın, patlama, tehlikeli kimyasal madde yayılımı, doğal afet, sabotaj ihtimali vb.) belirlenmiş mi?          
Laboratuvarın tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak, uygun sayıda yangınla mücadele, ilkyardım ile arama kurtarma ve tahliye konularında ekipler oluşturulmuş mu?          
Tüm çalışanlar acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmiş mi?          
Yangın söndürme ekipmanlarının ve ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler ile kaçış yollarını gösteren tahliye planı mevcut mu?          
Tahliye planı tüm çalışanlarca kolay görülebilir ve ulaşılabilir bir yerde asılı mı?          
Yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretlenmiş mi?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli olmayıp dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması engelleniyor mu?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Acil durum uyarı sisteminin (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda olması sağlanıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Çalışanlar, acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı mevcut mu?          
YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR Yangın ve duman algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmakta, periyodik kontrolleri yapılmakta ve çalışır durumda mı?          
İlkyardım gerektirecek durumlarda, bu konuda uygun donanıma sahip ve gerekli eğitimleri almış yeterli sayıda çalışan bulunmakta mı?          
İlkyardım dolabının bulunduğu yer uygun şekilde işaretlenmiştir ve ilk yardım dolabı tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir yerde bulunmakta mı?          
İlkyardım dolabı içerisindeki malzemeler uygun nitelikte ve sayıda mı?          
Ateş kaynağı ile yapılan işler ayrı bir bölümde sadece işi yapmakla yetkili, eğitimli çalışanlar tarafından yapılması sağlamak için gerekli tedbirler yönetim tarafından alınmış mı?          
Kimyasal içerikleri nedeniyle alevlenebilir ürünler;  ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta ve güvenlik bilgi formuna/ talimatlara uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          
YANGIN- PATLAMA- ACİL DURUMLAR Laboratuvar kapıları ısıyı ve alevleri iletmeyecek şekilde yalıtkan malzemeden yapılmış özel kapılar mı?          
Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik tesisatı ilgili yönetmeliklere ve ilgili standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve tesis edilmiş mi?          
Gaz silindirlerinin bulunduğu odalarda ve çalışıldığı cihazlarda herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, gaz silindirlerinin bulunduğu ve kullanıldığı ortamlar dışında kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmakta mı?          
ATIK YÖNETİMİ İşveren tehlikeli atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak için gerekli düzenlemeleri yapıyor mu?          
Laboratuvar personeli, atık yönetimi prosedürleri konusunda bilgilendirilmiş mi?          
ATIK YÖNETİMİ Kimyasal atıkların kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaması, evsel atıklarla karıştırılmaması için gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?          
Tehlikeli kimyasal atıklar ve tıbbi atıkların yalnızca geçici olarak depolanması sağlanıyor mu?          
Atık kapları; kimyasal atıklar, tıbbi/biyolojik atıklar, kesici atıklar gibi sınıflandırılmış mı?          
Kırık camlar için kullanılabilir durumda bir kap bulunmakta mı?          
Atık kapları; türlerine göre ilgili mevzuatlarda belirtildiği gibi etiketleniyorlar mı?          
Tüm atıklar sızdırmaz, delinmez kaplarda muhafaza ediliyor mu?          
Atık kapları seçilirken, içindeki atıklarla reaksiyon vermeyecek ya da erime göstermeyecek kapların seçilmesi sağlanıyor mu?          
ATIK YÖNETİMİ Atık kapları kapalı tutulması, yalnızca içine madde atılırken açılması sağlanıyor mu?          
Kullanılmış iğneler gibi kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak ilgili yönetmelikte belirtilen koşullarda toplanıyor mu?           
Tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı olarak ve saklanması, taşınması gibi durumlar için ilgili mevzuatda ayrı ayrı belirtilen koşullarda muhafaza ediliyor mu?          
Tıbbi atıklar ilgili mevzuatta belirtildiği gibi etiketleniyor mu?          
Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasında lisanslı tıbbi atık toplama firması ile çalışılıyor mu?          
Çeker ocakların içinde ya da kimyasal depo alanlarında atık maddelerin depolanmaması için gerekli önlemler alınmış mı?          
ATIK YÖNETİMİ Tehlikeli kimyasal atıklar ve boş gaz silindirleri uygun kap ve ortamlarda geçici olarak depolanmakta ve hemen bertaraf firmalarına teslim edilmekte mi?          
Özel taşıma ve imha prosedürü gerektiren çöpler, ayrı ayrı ve farklı renklerdeki atık poşetlerinde saklanıyor ve uzaklaştırılıyor mu?          
Kontamine atıkların atılmadan önce otoklavda sterilize edilmeksi veya yakılması sağlanıyor mu?          
DEPOLAMA

 

Depolama alanı ayrı bir yerde ve sürekli kontrol ediliyor mu?          
Depolama alanlarına görevli personel dışında giriş-çıkış engelleniyor mu?          
Tüm dolaplar duvarlara uygun şekilde sabitlenmiş mi?          
Raflar; duvarlara ve birbirlerine monte edilmiş, uygun bağlantı elemanlarıyla devrilmeleri engellenmiş mi?          
Ekipmanlar, ağır olanlar alt raflarda, hafifler üst raflarda yer alacak şekilde istiflenmiş mi?          
Kimyasal maddeler göz seviyesinin üzerindeki raflara yerleştirilmemekte mi?          
Aşındırıcı kimyasallar daha alçak raflarda tutulmakta mı?          
Yüksek yerlere yerleştirilmiş nesnelerin hepsi düşmelerini engelleyecek şekilde emniyete alınmış ya da sabitlenmiş mi?          
Cam malzemeler çarpılmayacak ve devrilmeyecek şekilde muhafaza ediliyor mu?          
Buzdolaplarının ve depolama raflarının üzerinde, bulunan kimyasalların listeleri ve tehlikeleri yazılmış mı?          
Kapılarda görünecek şekilde gerekli tehlike işaretleri bulunuyor mu?          
DEPOLAMA Depolama alanında kimyasalların güvenlik bilgi formları bulunuyor mu?          
Laboratuvarlarda maddeler depolanmadan önce tehlike sınıflarına göre gruplandırılmış mı?          
Dolaplar depolanacak kimyasal maddelerin özelliklerine göre alınmış ve düzenlenmiş mi?          
Kimyasal malzemeler raflara türlerine uygun olarak yerleştirilmiş mi?        
Depolama rafları, direk güneş ışığından ve açık alev kaynağından uzak tutuluyor mu?        
Gereksiz, kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş kimyasallar laboratuvarlardan ve depolama alanlarından kaldırılması sağlanıyor mu?        
Yanıcı kimyasalların depolandığı alanda depolama hacmi belirlenmiş ve limitlerin geçilmemesi sağlanıyor mu?        
DEPOLAMA Yanıcı malzemeler ateşleme kaynağından uzakta depolanıyor ve kullanılıyor mu?        
Yanıcı sıvıların toplu miktarlarda depolanmasının uygun dolaplarda yapılması sağlanıyor mu?        
Cam veya plastik kaplarda açık raflarda saklanan yanıcı malzemelerin izin verilen limit miktarda olması sağlanıyor mu?        
Kimyasal madde ya da gaz silindirleri depolama alanlarında kıvılcım oluşturacak kaynaklar bulunmaması sağlanıyor mu?        
Gaz silindirleri kullanılmadıkları ve taşınmadıkları zaman özel bir alanda standardına uygun olarak depolanıyor mu?        
Gaz silindirleri özel araç ile zincirlenerek taşınıyor mu?        
Gaz silindirleri depolama alanının sabit bir noktasına standartlarda belirtilen yüksekliğinden zincirlerle bağlanarak depolanıyor mu?        
DEPOLAMA Gaz silindirleri yüksek sıcaklıktan uzakta depolanıyor mu?        
Dolu ve boş gaz silindirleri ayrı ayrı depolanıyor mu?        
ELEKTRİK Ana elektrik panosunda sigorta bulunuyor mu?        
Tüm elektrik panoları ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak işaretlenmiş mi?        
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?        
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanıyor mu?        
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?        
Şalter, devre anahtarı, “AÇ/KAPA” düğmeleri gibi unsurlar yerinde ve çalışır vaziyette mi?        
Elektrikli alet/ekipmanlar, üreticilerce sağlanan Türkçe kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılmakta mı?        
Elektrikli donanımların ve elektrik sisteminin bakım ve onarımı belirli periyotlarla yapılıyor mu?        
ELEKTRİK Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas ettirilmemesi sağlanıyor mu?        
Elektrikli donanım, ıslak/ nemli halde iken ve/veya ıslak/ nemli ellerle ve giysilerle kullanılmaması sağlanıyor mu?        
Hasar görmüş fiş ve prizler bulunmaması sağlanıyor mu?        
Çalışanlar hasar görmüş prizleri, yanlış bağlanmış soketleri hasarlı kabloları fark ettiğinde yetkili bir kişiye haber veriyorlar mı?        
Açıkta kablo bulunmaması ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Elektrik iletim hatlarında yalıtımı hasar görmüş ve kabloların açığa çıktığı herhangi bir noktanın bulunmaması sağlanıyor mu?          
Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmamakta mı?          
ELEKTRİK Elektrikli donanımlar amacı dışında, uygunsuz olarak kullanılmıyor mu?          
Elektrik sistemlerine tehlikeli bir yakınlıkta çalışılmamakta mı?          
Elektrik sisteminde uygun topraklama yapılmış mı?          
Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlerde, yeterli sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri bulunmakta mı?          
Elektrikli ekipmanlara müdahale ve bakım onarım işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?          
Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler bulundurulmaması sağlanıyor mu?          
Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulmuş ve bunların tabanı, elektrik akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış mı          
ELEKTRİK Bir grup prize(3’lü grup priz vb.) normalden fazla sayıda elektrikli alet bağlanmamakta ve grup prizler birbirine bağlanarak kullanılmaması sağlanıyor mu?          
Tüm taşınabilir elektrikli ekipmanlar periyodik olarak test edilmiş ve test tarihleri etiketlerine yazılmakta mı?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanların, işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları engelleniyor mu?          
Çalışma ortamı çalışanların kolaylıkla hareket edebileceği alana sahip mi?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanmış mı?          
ERGONOMİ Günlük çalışma süresi boyunca yapılan işin gereği vücudun belli bir bölgesi sabitken diğer bölgesi ile çok sık ve uzun süreli tekrarlanan hareket yapılıyorsa veya uzun süreli aynı pozisyonda çalışılıyor ya da ayakta kalınıyorsa görev değişimi veya belli aralıklarla vücut dinlendirilmesi yapılıyor mu?        
Depo da dahil tüm alanların iç düzenlemesi yapılmış, aşırı uzanma gereksinimleri ortadan kaldırılmış ve tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış mı?        
Pipetle çekme, kapak açma gibi el, ön kol, başparmak ve parmakların yineleme hareketleri gibi aşırı zorlanmaya yol açan uygulamalar azaltılmış, rotasyon olması sağlanmış mı?        
Uzun süre ayakta çalışma durumlarının olmaması için ayaklık ya da sandalye takviyesi yapılmış mı?        
Laboratuvarlarda kullanılan sandalyeler ergonomik mi?  

 

 

 

 

 

 

 

ERGONOMİ Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?        
Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda çalışanlar bilgilendiriliyor mu?        
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?        
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

 

Laboratuvardaki tüm riskler göz önünde bulundurularak, uygun çeşitlilikte ve miktarda koruyucu donanımlar temin edilmiştir ve kullanıma hazır mı?        
Bütün çalışanlar çalışma esnasında uygun kişisel koruyucu donanımlarını kullanıyorlar mı?        
Gerekli kişisel koruyucu donanım kullanılması için uyarılar bulunuyor mu?        
Kişisel koruyucu donanımlar CE işaretine sahip mi ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor mu?        
Tüm kişisel koruyucular laboratuvardan çıkarken çıkarılıyor, gerektiğinde uygun yöntemlerle temizleniyor ve uygun bir ortamda muhafaza ediliyor mu?          
Tüm çalışanların laboratuvar önlükleri mevcut mu ve kullanılıyor mu?        
Tek kullanımlık KKD’ ler güvenli şekilde atılıyor mu?          
Tek kullanımlık olmayan koruyucular periyodik olarak kontrol ediliyor ve gerektiğinde yenileriyle değiştiriliyor mu?          
Radyoaktivite içeren işlemler bulunması durumda çalışanlar uygun kıyafetler ve kişisel koruyucu donanımları kullanıyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sürdürülüyor mu?          
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmesi engelleniyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınıyor, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kazalar ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Çalışanların sıcak yüzeyle ya da püsküren buharla temas edip yanması gibi tehlikelere karşı önlemler alınıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR

 

Laboratuvar ortamında bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilendiği düşünülen çalışanlar, işyeri hekimi tarafından derhal kontrol ediliyor mu?          
Laboratuvar ortamında bulunan biyolojik, kimyasal veya fiziksel etkenlerden etkilenebileceği düşünülen çalışanların aşıları yaptırılıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almışlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?          
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalınabilecek riskler ve kimyasallar ile güvenli çalışma konusunda bilgilendiriliyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar kesilme, batma, yanma vb. nedenler ile oluşan yaralara hangi durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları makine, araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda eğitiliyor mu?          
Çalışanlar güvenlik ve sağlık işaretlerinin anlamları konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?           

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
3/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
7/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
8/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
9/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
İş Güvenliği Kültürü
12/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
13/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
14/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
15/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
22/36
İş Kazalarının Nedenleri!
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
24/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
27/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
28/36
Neden Güvenlik Kültürü?
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
32/36
1542 Kişinin Katili Kim?
33/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
34/36
İş Kazalarının Nedenleri
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 1
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 3
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 4
20 29
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 6
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 7
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 8
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 9
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 10
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
İş Güvenliği Kültürü 12
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 13
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 14
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 15
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 16
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 19
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 22
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 23
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 24
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 25
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 27
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 28
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 29
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 32
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 33
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 34
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 35
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla