Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları
Tamircin Burada

İş Makineleri ve İş Ekipmanları kontrol tabloları hazırlayarak ve uygulayarak, olası yaralanma, iş kazası, uzuv kaybı ve can kayıpları gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

İş Makineleri ve İş Ekipmanları

İçindekiler

İş Makineleri, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma vb. devlet kurumlarının ve özel sektörün kullanıldığı iş makinaları; iş ve hizmet üreten, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımayan ve işe uygun özel ekipmanlarla donatılmış motorlu araçlardır. Üstyapı, altyapı, karayolu yapım, bakım ve onarım, su yapıları inşaatı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb. inşaat işlerinde de kullanılan çok amaçlı iş makinaları mevcuttur.

İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun harici kullanıldıkları alanlara göre de iş makinalarını sınıflara ayırmak mümkündür.Özel işler için geliştirilmiş çok özel iş makinaları bulunmaktadır

İş ekipmanları periyodik kontrollerini yapacak yetkili kişiler; mühendis, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmen unvanına sahip kişilerdir. Örneğin; basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri; makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri dışında makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler tarafından da yapılabilir. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri ise elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İş Makineleri ve İş Ekipmanları Kontrol Tabloları

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde, ekipmanlarda ya da iş mekinelerinde RİSK ANALİZLERİNİN ve KONTROL TABLOLARININ yapılmamış ya da eksik yapılmış yahut uygulanmamış olmasıdır.

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış iş makineleri ve iş ekipmanları kontrol tablolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte her bir ekipman ya da iş makinesi için word dosyası ile indirme bağlantısı veriyoruz.Bu bağlantıyı tıklayrak ilgili dosyayı indirip, kullanılmasını sağlayabilirsiniz.


Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?


 

Ağır Taşıyıcı için Kontrol Tablosu

Ağır Taşıyıcı için Kontrol Tablosu
Ağır Taşıyıcı Kontrol Tablosu

 

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Araç kabini iyi ve sağlam durumda mı?
2. Kasa iyi ve sağlam durumda mı?
3. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
6. Silecek çalışır durumda mı?
7. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
8. Emniyet kemeri mevcut ve çalışır durumda mı?
9. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
10. Plaka numarası var mı?
11. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
12. Araç içinde yangın söndürücü var mı?
13. Araç içinde ilk yardım kutusu var mı?
14. Şoför geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
15. Normal fren ve acil (el) freni çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 

Ambulans için Kontrol Tablosu

Ambulans için Kontrol Tablosu
Ambulans Kontrol Tablosu

 

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Araç fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Siren sistemi iyi ve çalışır durumda mı?
6. İletişim numarası var mı?
7. Sedye mevcut ve çalışır durumda mı?
8. Araç içinde acil müdahale kutusu var mı?
9. Araç içinde yangın söndürücü var mı?
10. Oksijen tüpü mevcut ve çalışır durumda mı?
11. Yönetmeliğe göre gerekli ilaçlar var mı?
12. Yönetmeliğe göre gerekli teçhizatlar var mı?
13. Şoför geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
14. Normal fren ve acil (el) freni çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 


Atölyeler İçin Örnek Risk Değerlendirmeleri


 

Beton Mikseri Kamyon için Kontrol Tablosu

Beton Mikseri Kamyon için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
2. Palet çerçevesi iyi ve çalışır durumda mı?
3. Palet zinciri iyi durumda mı?
4. Bom ve kolu iyi durumda mı?
5. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
6. Kova, kesici pimler iyi durumda mı?
7. Dişler iyi durumda mı?
8. Yan ayna iyi durumda mı?
9. Ön ve arka, far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
10. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
11. Silecek çalışır durumda mı?
12. Dönüş sinyali çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Beton Mikseri için Kontrol Tablosu

Beton Mikseri için Kontrol Tablosu
Beton Mikseri Kontrol Tablosu

 

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Yan-ayaklar hasarsız ve çalışır durumda mı?
4. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
5. Operasyon düğmeleri iyi ve çalışır durumda mı?
6. Acil durdurma düğmesi iyi ve çalışır durumda mı?
7. Beton hunisi iyi ve sağlam durumda mı?
8. Beton hunisi üzerinde koruyucu var mı?
9. Boru hattı ve bağlantıları iyi ve sağlam durumda mı?
10. Kancalar taşımak için iyi ve sağlam durumda mı?
11. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
12. Topraklama yapılmış mı?
13. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
14. Güncel periyodik kontrolü var mı?
15. Boru hattı düzgün ve iyi durumda mı?

İndirme Linki

 

 

Bileme Makinesi için Kontrol Tablosu

Bileme Makinesi için Kontrol Tablosu
Bileme Makinesi Kontrol Tablosu

 

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
3. Koruyucu var mı?
4. Ayarlanabilir iş desteği var mı?
5. Siperlik var mı?
6. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
7. Disk iyi ve sağlam durumda mı?
8. Disk RPM değeri uygun mu?
9. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Damperli Kamyon için Kontrol Tablosu

Damperli Kamyon için Kontrol Tablosu
Damperli Kamyon Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
2. Palet çerçevesi iyi ve çalışır durumda mı?
3. Palet zinciri iyi durumda mı?
4. Bom ve kolu iyi durumda mı?
5. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
6. Kova, kesici pimler iyi durumda mı?
7. Dişler iyi durumda mı?
8. Yan ayna iyi durumda mı?
9. Ön ve arka, far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
10. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
11. Silecek çalışır durumda mı?
12. Dönüş sinyali çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Ekskavatör için Kontrol Tablosu

Ekskavatör için Kontrol Tablosu
Ekskavatör Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
2. Palet çerçevesi iyi ve çalışır durumda mı?
3. Palet zinciri iyi durumda mı?
4. Bom ve kolu iyi durumda mı?
5. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
6. Kova, kesici pimler iyi durumda mı?
7. Dişler iyi durumda mı?
8. Yan ayna iyi durumda mı?
9. Ön ve arka, far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
10. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
11. Silecek çalışır durumda mı?
12. Dönüş sinyali çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 


İş Kazaları Oluşum Teorileri


 

Elektrik Panosu için Kontrol Tablosu

Elektrik Panosu için Kontrol Tablosu
Elektrik Panosu Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Pano fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Pano sağlam bir zemine sabitlenmiş mi?
3. Bağlantı kutuları iyi ve sağlam durumda mı?
4. Güç kaynağı panelinde kaçak akım rölesi var mı?
5. Bağlantı soketi kapağı var mı?
6. Varsa sayaç ekran düzgün ve çalışır durumda mı?
7. Uyarı ikaz levhaları var mı?
8. Topraklama yapılmış mı?
9. Erkek-dişi konektör bağlantıları iyi durumda mı?
10. CO2 tipte yangın söndürücü var mı?
11. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?
12. Yalıtımlı kauçuk paspas var mı?
13. Acil iletişim telefonu asılmış mı?
14. Suya / Toza karşı koruma var mı?
15. Ölçüm raporu var mı?

İndirme Linki

 

 

Forklift – KAZIYICI için Kontrol Tablosu

Forklift - KAZIYICI için Kontrol Tablosu
Forklift – KAZIYICI Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
6. Silecek çalışır durumda mı?
7. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
8. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
9. Basamak kayma veya devrilme tehlikesi var mı?
10. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
11. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Forklift için Kontrol Tablosu

Forklift için Kontrol Tablosu
Forklift Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Freneler çalışır durumda mı?
4. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
5. Çatallar iyi ve sağlam durumda mı?
6. Taşıma kafesi iyi ve sağlam durumda mı?
7. Taşıma zincirleri iyi ve sağlam durumda mı?
8. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
9. Direksiyon iyi ve çalışır durumda mı?
10. Emniyet kemeri mevcut ve çalışır durumda mı?
11. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
12. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
13. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
14. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
15. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
16. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
17. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Forklift için Kontrol Tablosu

Forklift için Kontrol Tablosu
Forklift Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Çatallar iyi ve sağlam durumda mı?
4. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
5. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
6. Direksiyon iyi ve çalışır durumda mı?
7. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
8. Göstergeleri çalışır durumda mı?
9. Akü / Yakıt iyi ve sağlam durumda mı?
10. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
11. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
15. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

 

Greyder için Kontrol Tablosu

Greyder için Kontrol Tablosu
Greyder Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
6. Silecek çalışır durumda mı?
7. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
8. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
9. Bıçaklar iyi ve sağlam durumda mı?
10. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
11. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Jeneratör için Kontrol Tablosu

Jeneratör için Kontrol Tablosu
Jeneratör Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
3. Operasyon düğmeleri iyi ve çalışır durumda mı?
4. Acil durdurma düğmesi iyi ve çalışır durumda mı?
5. Topraklama yapılmış mı?
6. Güç kaynağı panelinde kaçak akım rölesi var mı?
7. Yanıcı atmosferse Ex-proof kıvılcım önleyici var mı?
8. Dizel tankı iyi ve sağlam durumda mı?
9. Makine sağlam bir zemine sabitlenmiş mi?
10. CO2 tipte yangın söndürücü var mı?
11. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?
12. Dökülme kiti veya damlama tavası var mı?
13. Yalıtımlı kauçuk paspas var mı?
14. Acil iletişim telefonu asılmış mı?
15. Uyarı ikaz levhaları var mı?
16. Ölçüm raporu var mı?

İndirme Linki

 

Kaldırma Platformu için Kontrol Tablosu

Kaldırma Platformu için Kontrol Tablosu
Kaldırma Platformu Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Operasyon kumandası çalışır durumda mı?
4. Korkuluklar iyi ve sağlam durumda mı?
5. Platform iyi ve sağlam durumda mı?
6. Makas sistemi iyi ve sağlam durumda mı?
7. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
8. Akü / Yakıt iyi ve sağlam durumda mı?
9. Acil durdurma düğmesi iyi ve çalışır durumda mı?
10. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
11. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
15. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 


İş Kazası Sıklık Hızı ve İş Kazası Ağırlık Oranı Nasıl Hesaplanır?


 

Kaldırma Platformu için Kontrol Tablosu

Kaldırma Platformu için Kontrol Tablosu
Kaldırma Platformu Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Acil durdurma düğmesi iyi ve çalışır durumda mı?
3. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
4. Bom sistemi iyi ve sağlam durumda mı?
5. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
6. Korkuluklar iyi ve sağlam durumda mı?
7. Akü / Yakıt iyi ve sağlam durumda mı?
8. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
9. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
10. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
11. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
12. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
13. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Kaynak Makinesi için Kontrol Tablosu

Kaynak Makinesi için Kontrol Tablosu
Kaynak Makinesi Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
4. Kaynak rotları uygun şekilde bağlanmış mı?
5. Kaynak kablolar iyi ve sağlam durumda mı?
6. Kaynak penseleri iyi ve sağlam durumda mı?
7. Topraklama pensesi iyi ve sağlam durumda mı?
8. Topraklama yapılmış mı?
9. KKT tipte yangın söndürücü var mı?
10. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Kesme Makinesi için Kontrol Tablosu

Kesme Makinesi için Kontrol Tablosu
Kesme Makinesi Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
3. Disk koruyucu var mı?
4. Ayarlanabilir koruyucu çalışır durumda mı?
5. Disk RPM değeri uygun mu?
6. Bağlantılar uygun şekilde bağlanmış mı?
7. Topraklama yapılmış mı?
8. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Kompresör için Kontrol Tablosu

Kompresör için Kontrol Tablosu
Kompresör Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Pistonlar iyi ve sağlam durumda mı?
3. Motor iyi ve sağlam durumda mı?
4. Periyodik kontrolü var mı?
5. Basınç göstergesi iyi ve çalışır durumda mı?
6. Emniyet valfi iyi ve çalışır durumda mı?
7. Diğer valfler iyi ve çalışır durumda mı?
8. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
9. Bütün bağlantılar iyi ve sağlam durumda mı?
10. Topraklama yapılmış mı?
11. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
12. Whip check iyi ve sağlam durumda mı?
13. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Loder & Yükleyici için Kontrol Tablosu

 

Loder & Yükleyici için Kontrol Tablosu
Loder için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT AÇIKLAMA
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
6. Silecekler çalışır durumda mı?
7. Operatör kabini ve sürücü koltuğu sağlam mı?
8. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
9. Yan-ayaklar hasarsız ve çalışır durumda mı?
10. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
11. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Loder & Yükleyici için Kontrol Tablosu

Loder için Kontrol Tablosu
Loder için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT AÇIKLAMA
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
6. Silecekler çalışır durumda mı?
7. Operatör kabini ve sürücü koltuğu sağlam mı?
8. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
9. Yan-ayaklar hasarsız ve çalışır durumda mı?
10. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
11. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
12. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
13. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
14. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

Matkap – Darbeli için Kontrol Tablosu

Matkap - Darbeli için Kontrol Tablosu
Matkap – Darbeli Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Bağlantılar uygun şekilde bağlanmış mı?
4. Ölü adam düğmesi iyi ve sağlam durumda mı?
5. Tutaç iyi ve sağlam durumda mı?
6. Matkap ucu iyi ve sağlam durumda mı?
7. Mandren iyi ve sağlam durumda mı?
8. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
9. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

 


Ofislerde Risk Değerlendirme Nasıl Yapılır?


 

 

Matkap – Hilti için Kontrol Tablosu

Matkap - Hilti için Kontrol Tablosu
Matkap – Hilti için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Ölü adam düğmesi iyi ve sağlam durumda mı?
3. Devir ayarı düğmesi çalışır durumda mı?
4. Emniyet tetiği çalışır durumda mı?
5. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
6. Tutaç iyi ve sağlam durumda mı?
7. Gövde fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
8. Başlık fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
9. Ön Tutaç iyi ve sağlam durumda mı?
10. Ayar yeri iyi ve sağlam durumda mı?
11. Koruyucu var mı?
12. Kullanılan uç iyi ve sağlam durumda mı?
13. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Matkap – Hilti için Kontrol Tablosu

Matkap - Hilti için Kontrol Tablosu
Matkap – Hilti için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Bağlantılar uygun şekilde bağlanmış mı?
4. Tutaç iyi ve sağlam durumda mı?
5. Kırıcı ucu iyi ve sağlam durumda mı?
6. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
7. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Motor için Kontrol Tablosu

Motor için Kontrol Tablosu
Motor Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Kablo bağlantısı iyi ve sağlam durumda mı?
4. Motorun bağlantı kutusu iyi ve sağlam durumda mı?
5. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
6. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
7. Topraklama yapılmış mı?
8. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

 

Oksijen Kesme Makinesi için Kontrol Tablosu

Oksijen Kesme Makinesi için Kontrol Tablosu
Oksijen Kesme Makinesi Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Tüpler uygun arabada tutuluyor mu?
2. Tüpler daima dik konumda duruyor mu?
3. Uygun şekilde zincirle emniyete alınmış mı?
4. Valf koruma kapağı var mı?
5. Regülatör iyi ve çalışır durumda mı?
6. Basınç göstergesi iyi ve çalışır durumda mı?
7. Alev tutucular var mı?
8. Kelepçeler uygun mu?
9. Hortumlar iyi ve sağlam durumda mı?
10. Bütün bağlantılar iyi ve sağlam durumda mı?
11. Şaloma iyi ve sağlam durumda mı?
12. Uygun KKD kullanılıyor mu?
13. KKT tipte yangın söndürücü var mı?
14. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Otomobil için Kontrol Tablosu

Otomobil için Kontrol Tablosu
Otomobil Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Araç fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Yan aynalar iyi durumda mı?
4. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
5. Silecek çalışır durumda mı?
6. Ön camı sağlam ve temiz mi?
7. Emniyet kemeri mevcut ve çalışır durumda mı?
8. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
9. Plaka numarası var mı?
10. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
11. Araç içinde yangın söndürücü var mı?
12. Araç içinde ilk yardım kutusu var mı?
13. Şoför geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
14. Normal fren ve acil (el) freni çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 

Pompa için Kontrol Tablosu

Pompa için Kontrol Tablosu
Pompa Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Motorun bağlantı kutusu iyi ve sağlam durumda mı?
4. Operasyon düğmesi çalışır durumda mı?
5. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
6. Bağlantılar uygun şekilde bağlanmış mı?
7. Hortum hattı iyi ve sağlam durumda mı?
8. Topraklama yapılmış mı?
9. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

 

Tehlikeli Madde Taşıyıcı için Kontrol Tablosu

Tehlikeli Madde Taşıyıcı için Kontrol Tablosu
Tehlikeli Madde Taşıyıcı Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Yan aynalar iyi durumda mı?
4. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
5. Silecek çalışır durumda mı?
6. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
7. Emniyet kemeri mevcut ve çalışır durumda mı?
8. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
9. Plaka numarası var mı?
10. Tehlikeli madde kodu görünür şekilde asılmış mı?
11. NFPA işareti görünür şekilde asılmış mı?
12. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
16. Sızıntı / Dökülme seti/damlama tepsisi mevcut mu?
17. Taşınan maddeye ait MGBF/MSDS mevcut mu?
18. Acil irtibat numarası mevcut mu?
19. Normal fren ve acil (el) freni çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 

Vinç Tekerlekli için Kontrol Tablosu

Vinç Tekerlekli için Kontrol Tablosu
Vinç Tekerlekli Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
6. Kaldırma limiti çalışır durumda mı?
7. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
8. Kancada emniyet mandalı var mı?
9. Yan-ayaklar hasarsız ve çalışır durumda mı?
10. Denge seviyesi çalışır durumda mı?
11. Bom ve kolu iyi durumda mı?
12. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
13. Güvenli yük göstergesi çalışır durumda mı?
14. Ön korna, dönüş ve arka sinyal çalışır durumda mı?
15. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
16. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
17. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
18. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Vinç için Kontrol Tablosu

Vinç için Kontrol Tablosu
Vinç Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Palet zinciri iyi durumda mı?
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
6. Kaldırma limiti çalışır durumda mı?
7. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
8. Kancalarda emniyet mandalı var mı?
9. Gerdirme halatı iyi ve sağlam durumda mı?
10. Denge seviyesi çalışır durumda mı?
11. Bom ve kolu iyi durumda mı?
12. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
13. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
14. Ön korna, dönüş ve arka sinyal çalışır durumda mı?
15. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
16. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
17. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
18. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Vinç için Kontrol Tablosu

Vinç için Kontrol Tablosu
Vinç için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
4. Yan aynalar iyi durumda mı?
5. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
6. Kaldırma limiti çalışır durumda mı?
7. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
8. Kancada emniyet mandalı var mı?
9. Yan-ayaklar hasarsız ve çalışır durumda mı?
10. Denge seviyesi çalışır durumda mı?
11. Bom ve kolu iyi durumda mı?
12. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
13. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
14. Ön korna, dönüş ve arka sinyal çalışır durumda mı?
15. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
16. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
17. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
18. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Vinç için Kontrol Tablosu

Vinç için Kontrol Tablosu
Vinç için Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
3. Operasyon kolu çalışır durumda mı?
4. Halat tambur yeri kapalı mı?
5. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
6. Kancada emniyet mandalı var mı?
7. Halat Kancaya doğru bağlanmış mı?
8. Topraklama yapılmış mı?
9. Makine sağlam bir zemine sabitlenmiş mi?
10. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
11. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
12. Sesli ikaz sinyal çalışır durumda mı?
13. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
14. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

Vinç Gırgır için Kontrol Tablosu

Vinç Gırgır için Kontrol Tablosu
Vinç Gırgır Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Zincirler iyi ve sağlam durumda mı?
3. Kancalar iyi ve sağlam durumda mı?
4. Kancada emniyet mandalı var mı?
5. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
6. Halat tambur yeri kapalı mı?
7. Güncel periyodik kontrolü var mı?
8. Ekipman sağlam bir ankraja sabitlenmiş mi?

İndirme Linki

 


Elle Taşıma İşlerinde Risk Değerlendirme


 

Kule Vinci için Kontrol Tablosu

Kule Vinci için Kontrol Tablosu
Kule Vinci Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Temel, tasarıma göre yapılmış ve sağlam durumda mı?
3. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
4. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
5. Arka ağırlık uygun şekilde sabitlenmiş mi?
6. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
7. Vinç arabası iyi ve sağlam durumda mı?
8. Üst kanca limiti çalışır durumda mı?
9. Kaldırma limiti çalışır durumda mı?
10. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
11. Kancada emniyet mandalı var mı?
12. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
13. Kule vinç topraklaması var mı?
14. Güvenli yük göstergesi çalışır durumda mı?
15. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
16. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
17. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
18. Güncel periyodik kontrolü var mı?
19. Anemometre / rüzgârölçer çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 

 

Monoray Vinci için Kontrol Tablosu

Monoray Vinci için Kontrol Tablosu
Monoray Vinci Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
3. Yürüme platformu iyi ve sağlam durumda mı?
4. Gemici merdiveni kapalı, iyi ve sağlam durumda mı?
5. Yaklaşma uyarı sensörü çalışır durumda mı?
6. Operatör kabini iyi ve sağlam durumda mı?
7. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
8. Kancada emniyet mandalı var mı?
9. Korkuluklar iyi ve sağlam durumda mı?
10. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
11. Halat tambur yeri kapalı mı?
12. Sesli ikaz sinyal çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
16. Güncel periyodik kontrolü var mı?

İndirme Linki

 

 

Tavan Vinci için Kontrol Tablosu

Tavan Vinci için Kontrol Tablosu
Tavan Vinci Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Makine fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. SWL – Yük Kapasitesi üzerinde yazılımı?
3. Ana Halat iyi ve sağlam durumda mı?
4. Kancada emniyet mandalı var mı?
5. Güç kablosu iyi ve sağlam durumda mı?
6. Uzaktan kumanda çalışır durumda mı?
7. Sesli ikaz sinyal çalışır durumda mı?
8. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
9. Güncel periyodik kontrolü var mı?
10. Çalışma bölgesinde uygun erişim var mı?

İndirme Linki

 

 

Yol Silindiri için Kontrol Tablosu

Yol Silindiri için Kontrol Tablosu
Yol Silindiri Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Motor aksamı ve dönen kısımlar kapalı mı?
2. Palet çerçevesi iyi ve çalışır durumda mı?
3. Palet zinciri iyi durumda mı?
4. Bom ve kolu iyi durumda mı?
5. Hidrolik silindirler ve hortumlar iyi durumda mı?
6. Kova, kesici pimler iyi durumda mı?
7. Dişler iyi durumda mı?
8. Yan ayna iyi durumda mı?
9. Ön ve arka, far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
10. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
11. Silecek çalışır durumda mı?
12. Dönüş sinyali çalışır durumda mı?
13. Operatör kabininde yangın söndürücü var mı?
14. Operatör kabininde ilk yardım kutusu var mı?
15. Operatör geçerli ve uygun lisansa sahip mi?

İndirme Linki

 

 

Yol Temizleme Aracı için Kontrol Tablosu

Yol Temizleme Aracı için Kontrol Tablosu
Yol Temizleme Aracı Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Araç fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Lastikte hasar var mı? (Cıvata, kesik ve hava basıncı)
3. Yan aynalar iyi durumda mı?
4. Ön ve arka far ve göstergeleri çalışır durumda mı?
5. Silecek çalışır durumda mı?
6. Kabin camı sağlam ve temiz mi?
7. Emniyet kemeri mevcut ve çalışır durumda mı?
8. Aracın önüne ve arkasında reflektif bant var mı?
9. Plaka numarası var mı?
10. Ön korna ve arka sinyal çalışır durumda mı?
11. Araç içinde yangın söndürücü var mı?
12. Araç içinde ilk yardım kutusu var mı?
13. Şoför geçerli ve uygun lisansa sahip mi?
14. Normal fren ve acil (el) freni çalışır durumda mı?

İndirme Linki

 

 

Zımpara Taşı için Kontrol Tablosu

Zımpara Taşı için Kontrol Tablosu
Zımpara Taşı Kontrol Tablosu

NO KONTROL EDİLEN NOKTALAR NOT YORUMLAR
1. Ekipman fiziksel durumu iyi ve sağlam durumda mı?
2. Güç kablosu uygun şekilde bağlanmış mı?
3. Bağlantılar uygun şekilde bağlanmış mı?
4. RPM değeri yazılımı?
5. Ölü adam düğmesi iyi ve sağlam durumda mı?
6. Tutaç iyi ve sağlam durumda mı?
7. Disk koruyucu var mı?
8. Disk iyi ve sağlam durumda mı?
9. Disk RPM değeri uygun mu?
10. Yetkili kişi tarafından kontrol ediliyor mu?

İndirme Linki

Online İSG Eğitimi konu özetlerinden kaynak alnıtısı yapılmıştır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla