Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bina ve Apartmanlar için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

 

Hayır

 

Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanma Tarih
GENEL Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı?          
Zemindeki çökme, engebe vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulup, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılıyor mu?          
TERTİP-DÜZEN Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar),  işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmuş mu?          
AYDINLATMA Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde mi?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol ediliyor mu?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNALAR Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcut mu?          
Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcut mu?          
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu?          
Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiş mi?          
Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmış mı?          
Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmış mı?          
ASANSÖRLER Asansörler düzenli olarak kontrol ediliyor ve periyodik bakımları yapılıyor mu?          
Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeyde mi?          
Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engelleniyor mu?          
Asansör içerisinde bulunan havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
YANGIN Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılıyor mu?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmış mı?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Yangın söndürücüleri mevcut ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor mu?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmış mı?          
YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından mı yapılıyor?          
Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılıyor mu?          
Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden mi yapılmış?          
Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılıyor mu?          
Seyyar merdivenler kullanılırken sabitleniyor mu?          
KİMYASAL MADDELER

(temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.)

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza ediliyor mu?          
Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanıyor mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
ÇÖP ODALARI Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?        
Yeterli havalandırma sağlanıyor mu?        
Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özellikte mi?        
Düzenli olarak temizliği yapılıyor ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale ediliyor mu?        
Çöp odasına görevli dışında girilmesi önleniyor mu?        
Çöp odası kapı kenarları izolasyonu yapılmış mı?        
Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getiriliyor mu?        
Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu?        
İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu?        
ELLE TAŞIMA

 

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükleri taşımaları önleniyor mu?          
Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi veriliyor mu?          
Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu?          
KAZAN DAİRELERİ Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesine sahip mi?    
Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılıyor mu?          
Kazanla ilgili talimatlar mevcut mu?    
Kazanın bakımı periyodik olarak yapılıyor mu?      
Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılıyor mu?    
Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?    
Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcut mu?    
Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcut mu?    
Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu?    
KAPALI OTOPARKLAR Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Yeterli aydınlatma sağlanıyor mu?          
Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmış mı?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?          
Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR VE

HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiş mi?          
Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele ediliyor mu?          
Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılıyor ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanıyor mu?          
Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılıyor mu?          
EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
5/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
6/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
7/36
İş Güvenliği Kültürü
8/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
12/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
15/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
16/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
18/36
1542 Kişinin Katili Kim?
19/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
İş Kazalarının Nedenleri
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İş Kazalarının Nedenleri!
28/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
31/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
32/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
35/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
36/36

Sonuçlar

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 1
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 3
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 5
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 6
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 7
25 24
İş Güvenliği Kültürü 8
19 30
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 9
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 10
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 12
25 24
Atık Yönetimi Yönetmeliği 13
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 15
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 16
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 18
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 19
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 20
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 22
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 25
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 26
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 28
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 29
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 31
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 32
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 33
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 35
20 29
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 36
22 27

 

Diğer Meslek Grupları

 

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

 

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

 

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
1/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
2/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
3/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
4/11
Neden Meslek Hastalığı?
5/11
Ramazanda iş Güvenliği
İş Güvenliği Karikatürleri 6/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
8/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
10/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
11/11

Sonuçlar

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 1
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 2
3 12
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 3
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 4
7 8
Neden Meslek Hastalığı? 5
5 10
Ramazanda iş Güvenliği 6
İş Güvenliği Karikatürleri
7 8
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
6 9
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 8
8 7
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 10
6 9
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 11
7 8

 

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla