Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki Enfeksiyonlar

Mesleki Enfeksiyonlar
Tamircin Burada

Mesleki Enfeksiyonlar, iş hayatı sırasında ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok meslekte mikroorganizmalar ve parazitlerle bunların toksik ürünlerine maruziyet söz konusudur

Mesleki Enfeksiyonlar

İş hayatı sırasında ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok meslekte mikroorganizmalar ve parazitlerle bunların toksik ürünlerine maruziyet söz konusudur. En önemli etkenler şunlardır;

  • Virüsler: Viral hepatitler, kuduz
  • Klamidya ve riketsiyalar: Ornitozis, Q humması, kene ısırığı hastalıkları
  • Bakteriler: Şarbon, brusella, erisipeloid, leptospira, tetanoz, tüberküloz, tularemi, yara sepsisi
  • Mantarlar: Kandida, aspergillus, cild ve mukoza dermatozları, koksidiomikozis, histoplazmozis
  • Parazitler: Kancalı kurtlar, şistozoma

 

Bu patojen ajanların yaşam süresi ve patojeniteleri çeşitli faktörlerin etkisi altındadır; ısı, nem, oksijen, toprağın durumu, beslenme ve üreme ihtiyaçları, parazitler için rezervuar ve vektör hayvanların bulunması gibi.

Bazı mesleklerde bazı enfeksiyonların riski yüksektir. Bazen yaşam biçimi bu enfeksiyonlara duyarlılığı artırır. Enfeksiyonla meslek ilişkisi hekim tarafından sıkça ihmal edilir. Bazen ileri tetkikler yapmadan tanı koymak zordur. Sonuçta, meslekle ilişkili enfeksiyonlar, aslında tanı alabilenlerden daha fazladır. Oysa, koruyucu önlemlerin alınması açısından tanı önemlidir. Aşağıda bazı enfeksiyonlar ve ilişkili meslekler gösterilmektedir;

 

Enfeksiyon riski taşıyan meslekler

Meslek Grubu Mesleki Enfeksiyon
Sağlık Çalışanları HIV, Hepatit B, tüberkiloz, SARS
Veterinerler ve tarım işçileri
Zoonozlar; kriptosporidiozis, leptospirozis, salmonellozis, Q humması, kuduz, şarbon, şistozomiazis
Mezbaha işçileri Trişinozis, Q humması, streptokoküs suis, Nipah virüsü
Kanalizasyon işçileri Leptospirozis, Hantavirüs enfeksiyonları, Hepatit A, gastrointestinal patojenler
Orman işçileri Lyme hatalığı, kuduz, plak
Madenciler, kum püskürtücüler, değirmenciler, taş ustaları, taşocağı işçileri, dökümcüler Silikotüberküloz
Pirinç tarımı yapanlar Melioidozis, “sawah kaşıntısı”
Askeri personel Biyolojik savaş ajanları; çiçek, şarbon, plak

Mesleki enfeksiyonları kaynağına göre üç ana gruba ayırabiliriz; zoonozlar, insandan bulaşanlar ve çevreden kaynaklananlar;

Grup Hastalıklar Riskli meslekler
Zoonotik enfeksiyonlar •         Şarbon

•         Leptospirozis

•         Q humması

•         Lyme hastalığı

•         Orf

•         Psittakozis

•         Çiftçiler

•         Veterinerler

•         Kümes besiciliği

•        Kasaplar, balık satıcıları

•         Mezbaha ve kesim işçileri

•        Ormancılar

•        Hayvan laboratuarı çalışanları

•         Kanalizasyon işçileri

•        Dericiler

•        Askeri personel

•        Denizaşırı gemi mürettebatı

İnsandan insana geçen enfeksiyonlar •         Tbc

•         Eritema infektozum Uyuz

•         Kanla bulaşan virüsler

•         Kızamıkçık

•         Sağlık çalışanları

•         Sosyal çalışmacılar

•         Kanalizasyon işçileri

•         Laboratuvar çalışanları

•         Denizaşırı gemi mürettebatı

•         Arkeologlar(mezar açma sırasında)

Çevresel kaynaklardan alınan enfeksiyonlar •         Lejyonellozis

•         Tetanoz

•        İnşaat işçileri

•         Arkeologlar

•         Sanayi çalışanları

•        Askeri personel

•        Denizaşırı gemi mürettebatı

Enfeksiyon hastalıklarının gelişimini etkileyen mesleki risk faktörleri ise; kapalı alanda çalışma, havalandırma yetersizliği, havalandırma sistemlerinin kontaminasyonu, ıslak zeminde çalışma, toprak, su ve havanın bakteriyel, fungal ve diğer enfeksiyöz etkenlerle kontaminasyonu, kemirgenler ve keneler gibi taşıyıcı ve bulaştırıcı hayvanların varlığı gibi etkenlerdir.

Mesleki enfeksiyon etkileri

Bağışıklığı veya direnci olmayan biri enfeksiyöz bir etkenle karşılaştığı zaman enfeksiyon görülür. Etkenlerin vücuda giriş yolları ve patofizyolojileri değişiktir;

Cilt: İnsan veya hayvanların enfekte materyaline temasla olan bulaşlardır.  Bazıları sağlam ciltten geçebilirler. Şarbon, brusella, leptospira, şistozoma, tularemi bunlara örnektir. Bazılarının cilt yoluyla etkili olabilmesi için cildin hasarlı olması gerekir; erisipeloid, kuduz, tetanoz, sepsis, B hepatiti bunlara örnektir. Fungal enfeksiyonlar, masere olmuş deride etkilidirler. Bazı protozoonlar böcek ısırıklarıyla alınırlar. Leişmanya, sıtma, kene ısırığı riketsiyozları, tripanozomiazis böyledir. Hepatit B ve HIV, sağlık çalışanlarına iğne ve diğer sivri uçlu cisim batmalarıyla bulaşabilir.

Solunum: Bazı enfeksiyonlar damlacık, spor veya kontamine tozların solunmasıyla alınırlar. Koksidiomikozis, histoplazmozis, ornitozis, Q humması, tüberküloz gibi.

Sindirim: Viral hepatit etkenleri, gastroenterit etkenleri, poliomyelit etkeni gibi enterovirüsler ise kontamine su ve gıdaların ağızdan alınması ile etkili olurlar.

Klinik Değerlendirme

Enfeksiyonların erken bulguları çoğu zaman nonspesifiktir. Ancak uygun mesleki faktörler ve coğrafi dağılımla birlikte düşünüldüğünde, tanısal yaklaşım kolaylaşır. Aşağıda bazı mesleki enfeksiyon hastalıkları örneklerinden söz edilmektedir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Mesleki Enfeksiyonlar 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Tüberküloz (Tbc)

Etkeni aside dirençli bir basil olan Mikobakterium tüberkülozisdir. Havadan damlacık çekirdekleriyle alınır. Sağlık çalışanları en önemli risk grubudur. Çok ilaca dirençli tbc insidansı da bu grupta yüksektir. Mesleki tbc’un önlenmesi ve kontrolü için risk yönetim programı, etkili gözetim, çevresel kontrol, kişisel koruyucu kullanımı ve BCG aşılamalarının yapılması gibi önlemlerin bütünüyle alınması gerekir.

Silika maruziyeti olanlar da tbc açısından yüksek riskli gruptur (Siliko-tüberküloz). Tbc ilaçları bulunmadan önceki dönemde silikozislilerin en önemli ölüm nedeni Tbc idi.

Lejyonellozis

Gram negatif bir basil olan lejyonella türlerine bağlıdır. 43’den fazla türü vardır ve 20’den fazlası insanda hastalık yapar. Suda bulunur; göllerde, akarsularda, çamur birikintilerinde, havuzlarda görülür. Ancak doğal kaynaklardaki miktarı insanda hastalık oluşturacak kadar yüksek değildir. Havalandırma sistemleri ve tesisatlarda yüksek yoğunluklara ulaşır. Kontamine aerosol, sprey ve buharların inhalasyonuyla alınır. Olguların çoğu L. Pneumophila’ya bağlıdır. İki klinik görünüme neden olur; Lejyonella hastalığı ve Pontiac ateşi. Her ikisi de grip benzeri semptomlarla başlar. Pontiac ateşi 4-66 saatlik bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkan, kendini sınırlayan, pnömoninin görülmediği tablodur. Lejyonella hastalığında ise kuluçka dönemi 2-10 gündür. Başlangıç semptomları ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrılarıdır. Bunu atipik pnömoni ve sistemik tutulum bulguları izler; ishal, bulantı, bilinç bulanıklığı ve böbrek yetmezliği gelişir. Ölüm oranı %5-15 arasındadır. Salgınlarda daha da artar. Yaşlılar, sigara içenler ve altta yatan akciğer hastalığı olanlar, kapalı binalarda çalışanlar daha çok etkilenir. Hasta bina sendromu nedenlerinden biridir. Kontamine aerosollere maruz kalınan iş ortamlarında salgınlar bildirilmiştir. Bunlar otomobil fabrikası, ısıtılan plastiklerin suyla soğutulduğu fabrikalar ve atık su arıtma tesisleridir.

Tedavide eritromisin, bazen rifampisin kullanılır. Korunmanın temeli sistemlerin olabildiğince temiz tutulması ve düzenli dezenfeksiyonudur. Mümkünse su ısısı 20 0C’nin altında ya da 50 0C’nin üstünde tutulmalıdır. Bakteri üremesini engellemek için suya biyosidler eklenebilir.

Hepatit B

Etken Hepadnaviridae ailesinden bir DNA virüsü olan Hepatit B virüsüdür(HBV). Tek kaynağı enfekte insanlardır. Primer hastalık genellikle kendini sınırlar. Bazı olgular direnç kazanır ve yaşam boyu sürer. Taze enfeksiyon sıklıkla asemptomatiktir. Bazen değişik şiddetlerde hepatit görülebilir. Kronik enfeksiyonlar siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilir.

Sağlık çalışanları için mesleki bir risktir. Maruziyetten sonra enfeksiyon riski % 6-30 arasında değişir. Aşılama ile risk çok azalır. Tüm sağlık çalışanları aşılanmalıdır. İğne ve diğer sivri uçlu cisim batmalarına karşı etkili koruyucu önlemler alınmalıdır.

Hepatit C

Etken bir RNA virüsü olan Hepatit C virüsü (HCV)dür. Karaciğerde kronik fibrozise ve sonuçta siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilir. Enfekte kişilerin kan ve diğer vücut sıvılarına temasla alınır. Maruziyetten sonra enfeksiyon riski % 0.4 –1.8 arasında değişir. Olguların çoğu virüsü IV enjeksiyon veya cinsel temasla alır. Aşısı yoktur. Standart korunma önlemlerine dikkat edilmelidir.

Tifo

Sadece insanda görülür. Etkeni Salmonella typhi fekal-oral yolla bulaşır. Kanalizasyon işçileri yüksek riskli gruptur. Endemik alanlara seyahatle alınabilir. Taşıyıcılar gıda sektöründe çalıştırılmamalıdır. Aşılama, kişisel hijyen önlemleri ve gıda hijyeni önlemleri ile korunulabilir.

Hepatit A

Tıbbi teknisyenler, laboratuar personeli, doktorlar, diş hekimleri, fizyoterapistler, kreş ve ana okulu çalışanları, gıda sektörü çalışanları riskli gruptur. Aşılamayla önlenebilir.

Leptospirozis (Weil hastalığı, Hemorajik sarılık)

Tüm dünyada yaygın olan bir zoonozdur. Etkeni bir spiroket olan Leptospira interrogans’tır. 24 serogrubu ve dış zarfının lipopolisakkarid yapısına göre 200’den fazla alt grubu vardır. Tropikal bölgelerde ve erkeklerde daha çok görülür. Yabani ve evcil hayvanlarda bulunur. Kemirgenler, kedi, köpek ve domuz başlıca konakçılarıdır. Icterohaemorrhagiae serogrubu en yaygın olanıdır. Epidemiyolojisi insan, hayvan ve çevre arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtır. Sosyoekonomik durum, meslek, hayvanlarla ilişki, açık alan aktiviteleri, iklim ve yağış durumu hastalığın görülmesini etkiler. Hayvanlarla direkt temas ya da idrarlarıyla kontamine gıda, su ve toprakla temas, maruziyet kaynaklarıdır. 5-14 günlük inkubasyon süresini takiben tipik ateş, grip benzeri semptomlar, başağrısı, kas ağrısı, fotofobi ve konjunktivit görülür. Semptomlar serotipe özgü değildir. Ciddi olgularda (genellikle L.Icterohaemorrhagia’ya bağlı) cild ve müköz membranlarda kanama, bulantı, sarılık ve hepato-renal yetmezlik görülür. Ilımlı enfeksiyon kendiliğinden iyileşir. Penisilin, eritromisin ve doksisiklin etkilidir. Ciddi olgularda yoğun ve özel tedavi gerekir. Çiftçiler, pirinç tarımı yapanlar, balıkçılar, mezbaha işçileri, veterinerler, madenciler, kanalizasyon işçileri, askerler, sıçan avcıları yüksek riskli gruptur. Korunma önlemleri; genel hijyen kuralları, kontamine su ve toprakla temasın önlenmesi, kişisel koruyucu giysiler, kemirgenlerle etkin mücadele ve çiftlik hayvanlarının aşılanmasıdır. Kemoproflakside Doksisiklin 200 mg haftada bir verilmesi yeterlidir. İnsan için yaygın kullanılan bir aşısı yoktur.

Şarbon

Bacillus anthracis’in sporlarının oluşturduğu bir zoonozdur. Sporları son derece dayanıklıdır, toprakta uzun süre kalır. Rezervuarı koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlardır. İnsan enfeksiyonlarının %95’den fazlası yaralı ve hasarlı cildden alınır. Ağızdan ve solunumla alınması nadirdir. Teröristler tarafından biyolojik savaş aracı olarak kullanılmıştır. Mesleki maruziyet; enfekte hayvanların deri, yün, kemikleriyle uğraşanlarda cilt şarbonu şeklinde görülür. İnkubasyondan 1-7 gün sonra lokal küçük bir papül gelişir. 1-2 gün içinde büyüyerek karekteristik siyah ülser oluşur. Tedavi edilmezse bakteriyemi, menenjit ve ölüme kadar ilerler. Çiftçiler, veterinerler, deri ve yün işçileri risk altındadır. Kontamine yünle uğraşan ve sporlarını solunum yoluyla alanlarda pulmoner şarbon bildirilmiştir (yün eğirici hastalığı).

İnkubasyondan 1-6 gün sonra nonspesifik üst solunum yolları semptomlarıyla başlar. Tedavi edilmezse solunum yetmezliğine kadar ilerleyip ölümle sonlanabilir. Bugün çok nadirdir. Gastrointestinal şarbonda şiddetli karın ağrısı, kanlı ve sulu ishal ve kusma vardır. İki üç günde bakteriyemi olur. Şarbonun bu iki formunda ölüm oranları yüksektir.

Tedavi ve proflakside antibiyotikler başarıyla kullanılır. Çoğu zaman penisiline duyarlıdır. Doksisiklin ve siprofloksasin de kullanılabilir. Aşı koruyucudur. Maruz kalan assemptomatik bireylerde antibiyotik proflaksisi önerilir.

İnkubasyondan 1-6 gün sonra nonspesifik üst solunum yolları semptomlarıyla başlar. Tedavi edilmezse solunum yetmezliğine kadar ilerleyip ölümle sonlanabilir. Bugün çok nadirdir. Gastrointestinal şarbonda şiddetli karın ağrısı, kanlı ve sulu ishal ve kusma vardır. İki üç günde bakteriyemi olur. Şarbonun bu iki formunda ölüm oranları yüksektir.

Tedavi ve proflakside antibiyotikler başarıyla kullanılır. Çoğu zaman penisiline duyarlıdır. Doksisiklin ve siprofloksasin de kullanılabilir. Aşı koruyucudur. Maruz kalan assemptomatik bireylerde antibiyotik proflaksisi önerilir.

Şistozomazis

Paraziter bir hastalıktır. Ara konakçısı su salyangozudur. Kontamine suyla temasta, larvaları ciltten penetrasyonla alınır. Dünya çapında yaygındır. İnsanları enfekte ettiği bilinen 5 çeşidi vardır; S. japonicum, S. mekongi, S. mansoni, ve S.intercalatum portal ve mezenterik damarlara yerleşirler. S. Haematobium vezikal pleksusta bulunmuştur. Parazit, çeşidine göre portal, intestinal veya üriner sistemde granülomatöz lezyonlar oluşturur. Çiftçiler risk altındadır. Cilde alınan parazit larvaları yaşam siklusunu tamamlayamazsa ölür ve allerjik dermatite neden olurlar.

Tetanoz

Etkeni Clostridium tetani’dir. Sporları nedeniyle toprakta uzun süre canlı kalır. Bakteri ve sporlarının bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozalara teması ile enfeksiyon alınır. Kirli ve sivri cisim batmaları en çok neden olmakla birlikte, bazen temas yeri tesbit edilemeyebilir. Hafif yaralanmalardan sonra da gelişebilir. Etkene maruziyetle hastalık semptom ve bulgularının ortaya çıkması arasında birkaç günle birkaç ay arasında değişen bir süre bulunabilir. Klinik etkisi, toksinine bağlıdır. Santral sinir sistemini etkileyen ve tedavi edilmezse ölümcül olabilen akut hastalık tablosu oluşturur. Erken bulgular başağrısı, huzursuzluk, aşırı duyarlılıktır. Bunu ateş, taşikardi, sırasıyla çene kaslarında kasılmalar (trismus), yutma güçlüğü, ense ve sırt kaslarında kasılmalar (opistotonus) izler. Yüz kaslarının kasılmasına bağlı olarak “risus sardonicus” denilen sırıtma ifadesi gözlenebilir. Tablo ilerledikçe bilinç bulanıklığı ve kaybı gelişir. Ölüm genellikle serebral kanama ve akciğer komplikasyonlarına bağlıdır. Tanıda en önemlisi klinik bulgulardır. Tedavide antibiyotikler (penisilin), antiserum ve antikonvülzanlar kullanılır. Bildirimi zorunlu ve aşıyla korunulabilen bir hastalıktır.

Tedavi

İlk şüphede hasta ilgili uzmana yönlendirilmelidir. Olguların çoğunda uygun antibiyotik tedavisi yeterlidir. Tedavi başarısı doğru tanıya ve yeterli bakıma bağlıdır. Tetanoz olguları, iyi donanımlı bir hastanede acil tedavi edilmelidir. Bulaşıcı hastalıklarda izolasyon sağlanmalıdır.

Duyarlılık

Bağışıklanmamış olanlar, ciddi sistemik enfeksiyon geçirmiş olanlar, immün supresan kullananlar, beslenme bozukluğu olanlar, genel sağlık durumu bozuk olanlar enfeksiyon hastalıklarına daha duyarlıdırlar. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda leptospirozis ve viral hepatit riski yüksektir. Küçük yaralanmalar cild enfeksiyonları, tetanoz, kuduz ve viral hepatit riskini artırır. Islak ve nemli cild, mantar enfeksiyonları için kolaylaştırıcı faktördür. Tahta batması ve doku destrüktsiyonu gibi anaerobik koşullar, tetanoz riskini artırır.

Önleme

İşyeri ortam gözetimi yapılmalıdır. Biyolojik ajanlarla ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Çalışanlar, mesleklerinin enfeksiyöz ve paraziter riskleri ve korunma yolları, kişisel hijyen, koruyucu malzeme kullanımı konularında eğitilmelidir. Yeterli havalandırma, düzenli temizlik, böcek ve kemirgenlerle etkin mücadele yapılmalıdır. Kapalı alanlarda sigara içimi kısıtlanmalıdır. Kontamine alanlar dezenfekte edilmelidir.

İşe giriş muayenesi: Anamnez ve fizik muayeneden oluşur. Amacı, iş öncesi sağlık durumunu tesbit etmek, duyarlılığı olanları ayırt etmek varsa latent ve aktif enfeksiyonları tedavi etmektir. Tüberküloz riskli işlerde çalışacak olanlarda ppd yapılmalı ve ACG çekilmelidir. İşçilerin çoğu başlangıçta genç ve sağlıklıdır. Difteri, tetanoz, tüberküloz, hepatit gibi aşıları tamamlanmalıdır. Riskli gruplara grip ve pnömokok aşıları yapılmalıdır. Sigara içimi sorgulanmalı ve bıraktırma çabası gösterilmelidir.

Periyodik muayene: İşe giriş muayenesi gibidir. ACG tekrarlanmalı, ppd yapılmalı, riskli hastalıklar açısından bağışıklık durumu gözden geçirilmelidir. Riskli gruplara yıllık grip aşısı yapılmalıdır.

Aşılama programları: İşyerinde aşılama programlarının yürütülmesi, hem çalışanlar, hem de toplum sağlığı açısından önemlidir.

 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla