Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
Tamircin Burada

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi; İş güvenliği uzmanları olarak, temel amacımız, çalışanlara belli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapmak ve uygulanmasını sağlamaktır.

Bloğumuzu incelediğim kadarıyla İSG ile ilgili kapsamlı bir eğitim bilgilendirme yazısına rastlamadım. Amacımız eğitim yazıları yazarak iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın da bu makalelerden faydalanmasını sağlamaktır. Bu nedenle isteyen her arkadaşım bu yazıyı eğitimlerinde kullanabilir.  Diğer blog yazarı uzman arkadaşlarımın da katılacağını umut ediyorum.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?


Sertifikalı Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için tıklayınız


İşyerlerinde işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve iyi bir çalışma ortamı sağlamak ve iş kazaları ve meslek hastalıkları için yapılan çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

Ayrıca iş güvenliği kendimizi ve işyerindeki üretim araçlarını tehlikelerden korunmanın da ifadesidir. İSG kendimizin ve işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği işçi, işveren, devlet üçgeninin işbirliğiyle oluşan bir döngüsüdür.

İşçi – İşveren – Devlet Üçgeni

Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İşçiler: İş Güvenliği kural ve talimatlarına uygun çalışma düzenini korumak.

İşveren: Yasa ve yönetmeliklere uygun işyeri kurmak. Emniyetsiz durumları gidermek. Teknik güvenlik konularına çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Devlet: Yasalar çıkartmak, denetlemek, teknik çalışmaların alt yapısını oluşturmak.

İşveren ve devlet, çalışanların mutlu yaşamlarını, sağlığını düşünmek ve sağlamak için yakından ilgilenmek zorundadır.

Anayasa da İş Sağlığı ve Güvenliği;

Madde 49 : Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.

4857 Sayılı İş Kanunu;

Madde 77: Her işveren; İşyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

İşçiler de; İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki usul ve şartlara uymak zorundadır.

Madde 1; (Son Fıkra) … bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde ve eklentilerinden iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu kanundan doğan yüklemlerinden ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE sorumludur. Bunun için;

 1. Kendi işçilerimize her türlü sağlık, güvenlik hizmeti veriyorsak, TAŞERON FİRMALARDAN DA aynısını isteyeceğiz ve periyodik olarak kontrolünü yapacağız.

SORUMLULUKLARIN, İŞVEREN VEKİLİNE RÜCU ETME DURUMU VARDIR…

Fesih

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 17: İşçinin yapmakta olduğu işi kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, işçinin kendi isteği veya savsaklaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malına zarar vermesi halinde; İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN İŞ AKİTLERİNİ TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.

Çalışanın Kasdi ve Suç Sayılır Hareketi;

SSK Kanunu Madde 110 ve 111 : Kasdi ve suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş görememezlik geliri VERİLMEZ.  Çalışana yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

İş Kazası Nedir?

Kaza, insanın canına ve malına gelebilecek her türlü BEKLENMEYEN olaydır. Kontrol dışına çıkan ve zarar niteliği bulunan her olaya KAZA denir.

İŞ KAZASI ise, bir işyerinde normal iş akışını geçici ve/veya sürekli durduran HER TÜRLÜ BEKLENMEYEM OLAYDIR.

SSK Kanununda İş Kazası

Madde-11; İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen, sigortalıya hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla
 • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emzikli kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirildiği sırada…

Türkiye’de İş Kazaları ;

İş kazaları her gün 4 can alıyor.

Her yıl 15.000 kişi sakat kalıyor.

Her yıl 140.000 kişi iş kazası geçiriyor.

Son 10 yıl ortalamasına göre (2006/2017) en çok iş kazaları inşaat, maden, demir-çelik ve metal iş kollarında meydana gelmektedir.

İş Kazalarının Gerçek Nedeni

Her iş kazası 5 temel nedenin ard arda dizilmesi sonucu oluşan bir olaydır. Buna kaza nedenler zinciri de denir;

 1. İnsanın doğa ya da sosyal evrim karşısında zayıflığı
 2. Kişisel özürler
 3. Güvensiz durumlar ve hareketler
 4. Kaza olayı
 5. Yaralanma (zarar ve hasar)

İş kazalarının % 78’i güvensiz hareketler, % 20’si güvensiz durumlar ve %2’si nedeni bilinmeyen kazaları kapsar. (İSGMM 2016 durum endeksi)

İş kazasında en büyük neden; KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ DURUM VE HAREKETTİR.

Güvensiz Hareketler

 • Sorumsuz biçimde, görev verilmeden güvensiz çalışmak
 • Tehlikeli hızda çalışmak
 • KKD’leri kullanılamaz duruma sokmak
 • Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz yönetmek
 • Güvensiz durum ve duruşlar
 • Hareketli ve tehlikeli yerlerde tedbirsiz çalışmak
 • Kızgınlık, suiistimal, korkma gibi davranışlar
 • Güvenliği önemsememek, KKD kullanmamak
 • Uyarı levhalarına dikkat etmemek
 • Makine ve tezgahın koruyucusuz olması
 • Kusurlu aletlerin kullanılması
 • Yetersiz bakım, kapanmış geçitler, dağınık düzen…
 • Yetersiz, aşırı termal ve konfor şartları (ısı, ışık, ses, toz, koku)
 • İşe uygun olmayan KKD’ler

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda herkes sorumludur. Hiçbir çalışma iş güvenliği tedbirlerini almadan emniyet içerisinde yapılmayacak kadar önemli değildir.

İş gücü kaybına neden olmayan kazalar büyük kazaların habercisidir. Önlemi ise KAZAYA RAMAK KALDI olayıdır.

İş güvenliği konusunda sorumluluk en üstten en alt seviyeye kadar tüm çalışanların temel görevleri arasındadır.


Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MSDS Nedir?


Sonuç;

Sabah evden işe gitmek için çıktığımız gibi, iş güvenliği kurallarına uyarak ve verilecek KKD’leri kullanarak, evimize sağ salim geri dönmek hayat standardımız olmalıdır.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla