Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Neden İş Güvenliği Önemli?

Neden İş Güvenliği Önemli?
Tamircin Burada

İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike sınıfı ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir.

Neden İş Güvenliği Önemli?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için çıktı.

İstatistikler

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 1,3 milyarı kadın olmak üzere 3,5 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık 1,5 milyon iş kazası, dünya genelindeki toplam gayrisafi hâsılanın yüzde 5’ini alıp götürüyor. İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,5 milyon insan, maalesef hayatını kaybediyor, çok daha fazla insan ise iş göremez hale geliyor.

Türkiye’de her gün 200’ün üzerinde iş kazası meydana geliyor. Bu kazalarda ne yazık ki, ortalama 5 kişi hayatını kaybediyor, en az 10 kişi sürekli iş göremez hale geliyor.

 

Sadece bu rakamlar dahi, çalışma hayatında yapılacak bir iyileştirmenin, insanlık adına önemini ortaya koyuyor. Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, bu yönde bir kültür oluşturmak ve tüm topluma yaygınlaştırmamız gerekirken, biz 2012 tarihinden bu yana bir kanunu tam anlamıyla sisteme dahil edemedik.

Türkiye’deki işyerlerinin %60’ı, 50’nin altında çalışan istihdam eden KOBİ’lerden oluşmakta, çalışanların %75’i bu işyerlerinde istihdam edilmektedir. Yine ortalama % 50’si ise az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Asıl dikkat çekici olan durum ise iş kazalarının %50’sinin yine bu tür işyerlerinde meydana geliyor olmasıdır.

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde büyük-küçük işletme, az tehlikeli, tehlikeli sınıf, kamu veya özel sektör ayırımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayacak bir düzenlemenin artık zorunlu hale gelmesidir.

İş Dünyası/İktidar ve İş Güvenliği

İş dünyasının ve iktidarın, artık iş güvenliği meselesini, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerekir.

Çalışma hayatında olumlu etkilerini her geçen gün daha fazla gösterecek böyle bir kanunun eksik noktalarınında yıllardır ertelenmesini anlamakta zorlanıyorum. Kanunun amacına ulaşması, ancak tüm maddelerinin aktif olarak faaliyete geçmesi ve tüm paydaşlarca benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Aksi halde biz hala dünyada ve avrupada ilk sıralardan kurtulamayız.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

1– Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2– Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3– İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4– İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5– Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6– Çalışma verimini arttırmak.

İş Güvenliği Maliyet Değil, Verimliliktir!

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, vatandaşlarına verdiği değerle yükselir. İşçilere sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, işçinin daha mutlu ve verimli çalışmasının yanında işverene ve ülke ekonomisine de olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirler bir maliyet olarak değil, aksine verimliliğe yönelik bir öncelik olarak görülmelidir.

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, ne yazık ki bu konuda bir ilgisizlik halinin varlığını, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu ortaya koymaktadır.

Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmak da bir insan hakkıdır. Çalışanların mesleklerinden dolayı yaralanmaları, sakat kalmaları, hastalanmaları, ölmeleri asla kabul edilebilir bir durum değildir. İş kazalarının 6-6.5 kat fazlası olan meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin, hala toplumun ve devletin gündemine yeteri kadar girememesi, yapılanların şekilcilikten öteye bir türlü geçememesi oldukça düşündürücüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan her türlü harcamanın, sürekli yararlar sağlayan bir yatırım olarak görülmesi gerekir. Uzun yıllar boyunca yapılan bilimsel çalışmalar, iş kazaları sonucu oluşan kayıpların, iş güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri için yapılacak harcamalardan çok daha fazla olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Elbette, iş kazaları sonucu yitirilen insan yaşamlarının değerini ölçmek ve hiç bir maddi değerle karşılaştırmak olanaklı değildir. Üretimin de tüm çabaların da amacı, insanın mutluluğu olmalıdır.

İşverenler ve devlet görevini tam anlamıyla yapmalı, çalışanlar ise İSG kurallarına mutlaka uymalıdır. Aksi halde zirvedeki yerimizi halen korumuş oluruz!..

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

5Yorumlar

 • Salih DERE , Temmuz 20, 2020 @ 12:55 pm

  Kalemine sağlık Arif Hocam, iş kazalarını azaltmak, güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve çalışanların çalışma hayatları boyunca sağlıklı yaşamalarını ve sorumlu oldukları kişilerin geleceğini korumak için İş güvenliğini ciddiye almalı, gereken hassasiyet gösterilmelidir. İş kanununun tekrar ertelenmesi iş cinayetlerine kapı açmaktır.

 • Serap A. Guven , Temmuz 20, 2020 @ 3:49 pm

  İş kazası ve meslek hastalıkları çok vahim sonuçlara yol açan olaylardır. Neden oldukları ağır sonuçlar çok uzun yıllar etkisini göstermektedir. İş kazası veya meslek hastalığından en azından iki kuşak etkilenmektedir. Dolayısıyla yapılan bu erteleme yanlış ve tutarsızdır

 • Hüseyin Karaca , Temmuz 21, 2020 @ 9:15 am

  Sanayileşmenin ciddi sonuçlarından biri olarak, iş yerlerinde iş kazalarının sayısı büyük oranda artmasına rağmen, halen yasanın ertelenmesinin konuşuluyor olması, iktidarın iş güvenliğine verdiği önemi gösteriyor aslında.

 • Harun Karakaya , Temmuz 22, 2020 @ 10:14 am

  Patronlar ve devleti yönetenler iş güvenliğini araç olarak görmekten çıkmadıktan sonra daha çok canlar yanacak. 9 senedir bir kanunu bile düzgün çıkaramadık.

 • Osgb Sinan Ak , Ağustos 30, 2020 @ 8:21 pm

  Böyle giderse biz daha çok can veririz. Bir kanunu bile tam anlamıyla sisteme dahil edemedik. Yazık hakikaten.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla