Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynak Dumanının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kaynak Dumanının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Tamircin Burada

Kaynak Duman, kaynak buharları ve kaynak gazları zararlı maddelerin kompleks karışımlarıdır. Kaynak buharlarında bulunan demir oksit pulmoner intersitisyel dokularda radyolojik olarak saptanabilen toz birikintileri olarak birikir

Kaynak Dumanının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kaynak işleri; “iki metalin moleküler düzeyde birleşmesidir.” yada “iki metalin sıcak yada basınç altında metallurjik şartlarda birleştirilmesi”olarak tanımlanabilir. Kaynak işleminin olabilmesi için iki metalin kristal örgü yapılarında ve atomlar arasında yeterli benzerlik ve aktivitenin de olması gerekir.

 

Kaynak yapılırken ideal metalurjik bağlantının sağlanabilmesi için;

 • Kaynak yapılacak yüzeylerin düzgün olması gerekir.
 • Yüzeyler yağlı, paslı, gözenekli ve kirli olmamalıdır.
 • Metallerde iç korozyon olmamalıdır.
 • Her iki metalin kristalleri ve kristal örgüleri benzer olmalıdır.

Kaynak duman ve buharları havada çok ince bölünmüş katı maddelerin dağılımıdır; termal kaynak işlemleri sırasında üretilir. Kaynak buharlarının yayılımı çeşitli parametrelerden etkilenir.

Kaynak İşleminin Tipleri

 • El kaynak ünitesi ile ark kaynağı
 • İnert gaz kaynağı
 • Metal aktif gaz kaynağı (MAG)
 • Metal inert gaz kaynağı (MiG)
 • Tungsten inert gaz kaynağı (TIG)
 • Toz kaynak işlemleri
 • Plazma kaynak işlemleri
 • Lazer ışını kaynak işlemleri.

Dövme (ezme) kaynak işlemlerinden özellikle de direnç kaynak işlemlerinden, Spot (punta) kaynak ve projeksiyon kaynak endüstriyel öneme sahiptir.

Kaynak duman ve buharlarının yayılımında öneme sahip işlem parametreleri şunlardır:

 • Kaynak akımının miktarı
 • Alternatif veya doğrusal akım
 • Elektrodun açısı

Göz Korumada Potansiyel Riskler Nelerdir?


Kaynaklanan maddenin tipi

Endüstriyel öneme sahip basit maddeler şunlardır;

 • Çelikler

Alaşımlanmamış konstrüksiyon çeliği

Düşük alaşımlı çelikler (< 5 % Cr, Ni, Mo, Mn vb. içerenler)

Yüksek alaşımlı çelikler (> 5 % Cr, Ni, Mo, Mn vb. içerenler)

 • Alüminyum ve alüminyum alaşımlar
 • Elektrot (kaplanmış veya kaplanmamış, çubuklar veya sargı halinde)
 • Toz
 • Lehim

Aksesuar maddeler kaynak duman ve buharlarının bileşimini belirgin olarak etkilerler.

Kaynak duman ve buharlarının yayılımını etkileyen diğer faktörler ise; yüzeylerin durumu (kontaminasyon, kaplama) ve katkı maddeleri (inert gaz, eritici) dir.

Ayrıca kaynak duman ve buharlarının yayılımını etkileyen bir diğer faktör olarak kaynak yapılan alan(yer) ve kaynak yapılacak çalışma parçalarının durumu nedeniyle: Kaynakçının baş ve vücut pozisyonu, kısıtlı alanlarda kaynak işi (konteynerler, silolar, çift duvarlar vb.) ve havalandırma önlemleri (örneğin yayılma noktasının yakınında egzoz sistemleri) önem kazanmaktadır. Kaynak duman ve buharlarının parçacıklı bileşenlerine ek olarak gaz maddeler de üretilebilir ve risk değerlendirilmesinde bunlar da hesaba katılmalıdır.


Kaynakçı Maskesi Nasıl Seçilir?


Kaynak Dumanı Nasıl Ortaya Çıkar?

Aşağıda yer alan durumlar 3 mg/m3 eşik değerinin hızla aşıldığı kaynak işlemlerine dair örnekleri göstermektedir:

 • Yeterli havalandırma sağlanamadığında örtülü elektrodlarla manuel ark kaynaklama
 • MIG ve MAG kaynaklama, özellikle dolgu elektrodu ve kendinden zırhlı eritici çekirdekli elektrod ile ve yeterli ventilasyon sağlanmıyorsa
 • Bir egzos sistemi olmadan veya su altı uygulaması olmadan plazma kesimi
 • Bir egzoz sistemi olmadan mekanik oksijen kesimi
 • Tamamen kapalı sistemlerde alev, ark ve plazma ark spreyleme
 • Bir egzoz sistemi olmaksızın aksesuar maddeler kullanılsın ya da kullanılmasın lazer ışını kaynaklama
 • Bir egzoz sistemi olmadan lazer ışını kesimi
 • Alevle oluk açma,
 • Sıkıştırılmış hava ark oluk açma,
 • Yakma alın kaynağı.
 • Yeterli havalandırma sağlanamıyorsu alüminyum çalışma parçalarının MIG kaynağı,
 • Alüminyum çalışma parçalarının bir egzos sistemi olmadan ya da su altı uygulaması olmadan plazma kesimi
 • Tamamen kapalı olmayan sistemlerde alev, ark ve plazma ark spreyleme

Bilimsel çalışmaların ve işyeri analizlerinin sonuçlarına göre aşağıda belirtilen işlemler havalandırma olmadan ya da yeterli havalandırma olmadan yapılıyorsa kromatlara ve nikele maruz kalma olasılığı bulunmaktadır.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Sponsor

Çağrı Tasarım

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Kaynak Dumanının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Kaynak Dumanında Maruziyet Riskleri

Aşağıdaki kaynak işlemleri sırasında krom-nikel maddelerle çalışılırken yüksek düzeylerde Cr(VI) bileşenlerine maruziyet riski bulunmaktadır;

 • Dolgu elektrodu ile MAG kaynağı
 • Plazma kesimi
 • Lazer ışını kesimi
 • Termal spreyleme

Plazma kesimi, lazer ışını kesimi ve termal spreyleme eşzamanlı olarak yüksek düzeyde nikel oksit maruziyetine neden olabilir.

Nikel ve nikel bazlı maddelerle çalışılırken aşağıdaki kaynak işlemleri sırasında yüksek düzeyde nikel oksit maruziyeti riski bulunmaktadır:

 • Dolgu elektrodu ile MAG kaynağı
 • MIG kaynağı
 • Plazma kesimi
 • Lazer ışını kesimi
 • Termal spreyleme

Kaynak işçileri

Kaynak işçileri üç grupta sınıflandırılabilir;

Tam zamanlı çalışan kaynakçılar

Esas işi kaynakçılık olan çalışanlarda kaynak işi çalışma gününün %85’inden fazlasını alır. Geri kalan çalışma zamanında küçük ekstra işler yapılır.

 


Yangın ve Yangın Sınıfları


Diğer işleri olan kaynakçılar

Kaynak işleri ve kaynakla ilgili diğer işleri yapan çalışanlarda çalışma gününün %20-%85’i kaynak işleri ile geçirilir. Geri kalan çalışma zamanı da daha az ya da daha fazla zaman alan aşağıdaki işlerle geçirilir;

 • İnşaat alanındaki çalışma alanının hazırlanması,
 • Kaynak eklemlerinin hazırlanması, düzeltilmesi ve dolgusu,
 • Kaynak ekleminin zımparalanması,
 • Çalışma parçalarının ince kaynağı,
 • Pozisyonlama sabitleyicilerine çalışma parçalarının takılması,
 • Çalışma parçalarının taşınması.

Arada sırada kaynak işleri yapan kaynakçılar

İşyerinde arada sırada kaynak işleri yapan, ancak genellikle kaynakçılıkla yakından ilişkili diğer işleri de yapan çalışanlardır. Ortalama olarak çalışma gününün %20’sinden daha azı (vardiya başına yaklaşık 1,5 saat) kaynak işleri ile geçirilir; sabitleyiciler, inşaat alanlarındaki sabitleyiciler, tamir işleri yapan kaynakçılar, araç tamircileri, demirciler vb.

Kaynak Dumanının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Vücuda Girişi ve Etkisi

Kaynak buhar ve dumanları hava yolu ile alınmaktadır. Kaynak buharlarının uygun iş hijyeni ve havalandırma sağlandığında, müköz membranlar, bronş sistemi veya akciğerler üzerinde genellikle kimyasal tahriş edici veya toksik etkisi yoktur.

Ancak, bazı çalışma parçalarının ve aksesuar maddelerden yayılan kaynak buharlarının bronş sisteminde kimyasal olarak tahriş edici etkisi olabilir, bunlara örnek olarak kromat (özellikle >%5 krom içeren yüksek alaşım kaplı elektrotlarla manuel ark kaynağı sırasında), bazı diğer alaşım metallerin oksitleri ve floritler (basit kaplamalı elektrotlarla manuel ark kaynağı sırasında) verilebilir. Aynı zamanda bazı işlemlerde salınan gazlar – nitrojen oksitler (özellikle otojen kaynak sırasında), ozon (özellikle alüminyum iş parçalarının MIG ve TIG kaynakları sırasında) ve piroliz ürünleri (örn, plastik, boya veya mineral yağ kaplamaları) gibi – solunum yolları için potansiyel olarak tahriş edici veya toksiktir.


Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları


Duyarlılaşma ve Metal Buharı Ateşi

Bazı metaller (örn, bakır, çinko) ve bunların kaynak buharlarında bulunan oksitleri, yatkınlığı olan kişilerde metal buharı ateşine yol açabilir. Bu sendromun patojenitesi halen tam olarak anlaşılmış değildir.

Bronşiyal sistemin bazı metallere karşı (kobalt, krom, nikel) allerjik duyarlılığı (erken tip) görülen birkaç bireysel olgu tanımlanmıştır.

Alüminyum içeren kaynak buharlarının metal buharı ateşine yol açtığına veya bronş sisteminde erken tipte duyarlaşma etkilerinin bulunduğuna dair kanıt yoktur

Pnömokonyoz

Kaynak buharları ve kaynak gazları zararlı maddelerin kompleks karışımlarıdır. Kaynak buharlarında bulunan demir oksit pulmoner intersitisyel dokularda radyolojik olarak saptanabilen toz birikintileri olarak birikir. Radyografide saptanan değişiklikler sideroz olarak adlandırılır ve kaynak buharlarına maruziyet ortadan kalktıktan sonra geri dönüşümlü olabilir. Bu değişiklikler genellikle sağlık üzerine olumsuz etkilere yol açmaz ve akciğer fonksiyonlarında klinik öneme sahip bozulmalarla ilişkili değildir.

Nadir bireysel olgularda yüksek miktarda maruziyet sonrası kaynak buharlarının biriktiği alanlara yakın bölgelerde reaktif fibrotik değişiklikler klinik olarak belirgin pulmoner fibroz (siderofibroz) şeklinde gelişebilir. Alüminyuma yeterli maruziyet sonrası alüminoz gelişebilir. Aynı zamanda alüminyum tozu akciğeri olarak adlandırılan alüminoz en belirgin olarak akciğerlerin üst ve orta alanlarında görülen diffüz intersitisyel pulmoner fibroz ile karakterizedir. İleri evrelerde spontan pnömotoraks riski ile ilişkili olarak subplevral amfizem ile karakterizedir.


Kaynakla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri


Alüminoz gelişme riski esas olarak maruziyetin miktarı, niteliği ve süresine bağlıdır. Ek olarak mevcut olan bilgiler bireysel yatkınlığın da rolü olduğunu düşündürmektedir. Risk özellikle alüminyum tozu üreten endüstride, presleme makinalarında kaplanmamış veya hafifçe yağlanmış preslenmiş alüminyum tozuna maruz kalan kişilerde özellikle yüksek görünmektedir. Yakın zamandaki sonuçlar, akciğer hastalıklarının alüminyum kaynakçılarında da gelişebildiğini göstermektedir.

Alüminozun erken evrelerde radyolojik tanısı son zamanlara kadar oldukça güçtü. Yakın zamandaki çalışmalar, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin (HRCT) konvansiyonel radyograflara göre daha yüksek duyarlılık ve özgüllük sağladığını göstermiştir. HRCT ile alüminozu erken evrelerde saptamak da olanaklıdır. Radyografi küçük, düz, yuvarlak ve düzensiz opasiteler gösterir ve bunlar özellikle akciğerlerin üst alanlarında belirgindir. Kimi zaman radyografideki görünüm alveolit olgularında görülen karakteristik “toprak-cam deseni”ne benzer. İleri evrelerde etkiler tüm akciğerlere yayılır ve progresif fibroz göstergesi olan lineer opasite insidansı artar.

Mutajenite ve Karsinojenite

Kaynak buharlarının büyük çoğunluğu mutajenik veya karsinojenik potansiyele sahip olduğu bilinen partiküller veya gazlar içermemektedir. Ancak aksesuar maddelerden kaynaklanan krom ve/veya nikel içeren buharların mutajenik etkileri ve bazı özel koşullarda karsinojenik etkileri olabileceği gösterilmiştir. Bu durum, özellikle yüksek alaşım kaplı elektrotlarda söz konusudur. Bu tür yüksek alaşımlı aksesuar maddelerle çalışmış olan kaynakçılarda veya termal işlemlerle yüksek alaşımlı çalışma parçalarını kesenlerde, özellikle uzun yıllar mesleki hijyen koşullarının da uygun olmadığı durumlarda bronşiyal karsinom saptanmış ve bir meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır.

1990 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) kaynak buharlarını insanlara olası karsinojenik olarak sınıflandırmıştır (Grup 2B). Bu durum bir miktara kadar kaynakçıların çok çeşitli maddelere maruz kalmasına bağlıdır ve epidemiyolojik çalışmalarda maruziyeti kaydetmek güçtür. Kaynakçılar, kaynak buharlarının bileşenlerine ek olarak, asbest, aromatik aminler (azo renklendiriciler ve katran boyaları), organik maddelerin piroliz ürünleri (yakma, kumlama, katran ve yağlarını içeren kaplamaların sökülmesi) ve boyalardaki kromatlara da maruz kalmaktadır.


Tozların Vücuda Girişi ve Etkileri


Özellikle kohort çalışmalarında solunum yolu tümörlerinin gelişim riskinin arttığı gösterilmiştir, ancak bu artış nadiren anlamlıdır. Olgu-kontrol çalışmaları pulmoner karsinojeniteye dair daha net kanıtlar göstermektedir. Kapsamlı bir meta-analizde Stern (1987) genel olarak kaynakçılığın akciğer kanseri gelişme riskinde artışa neden olduğu sonucuna varmıştır. Daha yakın zamanda Danielsen (2000) ve Ambroise ve ark. (2006) tarafından meta-analizler yayımlanmıştır.

Nedenselliğin analitik değerlendirmesi, kaynak işlemlerinin farklılaştırılmasını ve özellikle karsinojenik krom (IV) bileşikleri ve nikel oksitlere maruziyet düzeyinin belirlenmesine gerektirir. Toksikolojik olarak değerlendirilmesi gereken konu; solunum yollarına özellikle karsinojenik etkisi olan kromatların ve/veya nikel oksitlerin uzun yıllar ve yüksek düzeyde maruziyetidir. Kaynak buharları nedeniyle oluşan tümörler için ortalama latent süresi 20 yıldır ancak, yüksek düzeylerde kromatlara ve/veya nikel oksitlere maruz kalan kişilerde daha kısa latent süreleri de söz konusu olabilir.

Akut ve Subakut etkileri

Kaynak buharlarına maruziyet genel olarak akut veya subakut hastalığa yol açmamaktadır. Havayollarında Tip I alerjik reaksiyonlar (erken tip) genellikle indüklenmez. Yatkınlığı olan kişilerde bazı metaller ve bunların oksitleri metal buharı ateşine neden olabilir. Bu birkaç saatten 10 saate kadar bir latent periyodundan sonra gelişen ve respiratuvar distres ve yüksek ateş, sıcak basması ve tükenme ile belirti veren bir sendromdur. Semptomlar genellikle birkaç saat içinde veya gün içinde tamamen geriler. Şimdiye kadar gözlemlenmiş kalıcı semptom yoktur. Aklimatizasyon bilinmektedir; bu olgularda solunum semptomlarının işten uzun süreler uzak kalma sonrası da yeniden alevlenebildiği bilinmektedir.

Kaynak buharlarının veya gazlarının kimyasal olarak tahriş edici bileşenlerine toksikolojik olarak anlamlı düzeylerde maruz kalan bireysel olgularda, gözlerin veya üst solunum yollarının akut tahrişi, öksürük, balgam çıkarma ve/veya havayolu tıkanıklığı gelişebilir. Semptomlar genellikle şiddetini vardiya süresince veya işten sonra artırır. Genellikle maruziyet ortadan kalkınca bir süre sonra kaybolur. Ancak uzun süre maruziyet sonrası kalıcı havayolu tıkanıklığı gelişebilir

Aşağıda yatan non-spesifik bronşiyal aşırı duyarlılığı, kronik bronşit veya belirgin obstruktif havayolu hastalığı olan kişilerde kaynak buharına maruziyet akut havayolu tıkanıklığına veya bronşiyal semptomların kalıcı alevlenmesine neden olabilir.

Yüksek konsantrasyonlarda ozon ve nitrojen oksitler de müköz membranlar üzerinde toksik potansiyel taşırlar. Nitrojen oksitlere maruz kalan kişilerde pulmoner ödem gözlemlenmiştir (örneğin uygun havalandırması olmayan kısıtlı mekanlarda geniş alevle çalışma sonucu). Bronşiyoller ve alveoller üzerindeki toksik etkilerin ve yaşamı tehdit edici pulmoner ödemin, böylesi maddelere maruziyetin sonlanmasından sonra 1-2 günlük latent süreleri sonunda ortaya çıkabileceği akılda bulundurulmalıdır. Sendrom genellikle geri dönüşlüdür; ancak bazı olgularda akciğerlerde kalıcı fonksiyon kaybı olasıdır.


Metal İşleme Akışkanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği


Alüminyum içeren kaynak buharlarına maruziyet genel olarak akut veya subakut hastalığa yol açmamaktadır.

Kronik Etkileri

Kaynak buharlarına (normal) maruziyet genel olarak kronik bozukluklara yol açmaz. Şimdiye kadarki epidemiyolojik çalışmalarda kaynakçılarda obstruktif havayolu hastalıklarına dair anlamlı bir artış saptanmamıştır. Bu sonuçlardan bağımsız olarak bireysel olgularda özellikle de yukarıda sözü edilen işlemlerle çalışanlarda risk söz konusu olabilir.

Kaynak buharlarındaki tahriş edici kimyasallara veya toksik bileşenler içeren kaynak buharlarına uzun dönem maruziyet sonucu veya kazayla akut intoksikosyanlardan sonra akciğer fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler bireysel olgularda tanımlanmıştır.

Meslek hijyeni bakımından uygunsuz yerlerde, uzun yıllar kaynak buharlarına yoğun şekilde maruz kalan kişilerde birkaç intersitisyel siderofibroz olgusu bildirilmiştir. Radyografide çoğu küçük boyutlu s ve t şekillerinde düzensiz opasiteler görülür. Erken evrelerde gaz değişim semptomları ve difüzyon bozuklukları fiziksel aktivite düzeyine bağlıdır. Restriktif ventilasyon bozukluğunun bir göstergesi olan vital kapasite azalması hastalık ileri evrelere ulaşana kadar görülmez. Elektron mikroskopisi ve enerji dağılımı x-ray mikroanalizi fibrotik akciğer alanlarında biriken toz partiküllerini ortaya koyar, bunlar çalışma yerindeki kaynak buharları ile aynı elementer kompozisyondadır.


Kazaya Ramak Kala’lar Hayat Kurtarır


şık mikroskopisinde morfolojik inceleme akciğer dokusundaki intersitisyel fibrozun genellikle topografik olarak toz birikimlerine yakın olduğunu gösterir. Alüminozun erken semptomları, pnömokonyozlar gibi karakteristik değildir ve kronik öksürük ve balgam çıkarma ve/veya fiziksel aktivite sırasında dispneyi içerir. İleri evrelerde hastalar istirahatte dahi dispneden yakınırlar. Hastalık daha da ilerledikçe kronik kor-pulmonale gelişebilir.

Pulmoner amfizemin bir sonucu olarak alüminoz hastalarında bilateral de olabilen pnömotoraks sıklıkla gelişir. Hastalığın maruziyet sonlandıktan sonra da ilerlediği görülmüştür. İleri alüminozu olan hastalarda akciğer fonksiyon testleri esas olarak restriktif ventilasyon bozukluğu ve olasılıkla gaz değişim bozukluklarını ortaya koyar.

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

 

Kaynaklar;

Ambroise D, Wild P and Moulin J-J (2006) Update of a meta-analysis on lung cancer and welding. Scand J Work Environ Health

Antonini JM et al (2003) Pulmonary effects of welding fumes: review of worker and experimental animal studies. Am J Ind Med 43

Commission recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational diseases

Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation, DFG) (ed) List of MAK and BAT Values 2007. Maximum Concentrations and Biological Tolerance Values at the workplace. Wiley-VCH, Weinheim

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla