Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezgahlarda İş Güvenliği

Tezgahlarda İş Güvenliği
Tamircin Burada

Tezgahlarda İş Güvenliği açısından uyulması gereken temel kurallar vardır. Makinelerin özellikleri ve çalışmalarda alınacak İş Güvenliği önlemleri hemen her çalışanın uyması gereken asgari kuralları içerir.

Tezgahlarda İş Güvenliği

 

Makine Başında Tehlike Oluşturabilecek Durumlar;


İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkeleri


 • Düşme-kayma  (kötü ve bakımsız yüzeyler)
 • Yangın (parlayıcı madde)
 • Kimyasal maddeler
 • Makinelerin hareket eden parçaları (bıçaklar, uçlar, matkaplar…)
 • Yüksekte çalışma
 • Malzeme fışkırtma
 • Basınç sistemleri
 • Araçlar (Transpalet, forklift gibi)
 • Elektrik (kötü kablolar)
 • Elle Yapılan işler
 • Gürültü
 • Kötü aydınlatma
 • Düşük sıcaklık

CNC Tezgahlarında İş Güvenliği Önlemleri


Atelyelerde Tehlikeli Davranışlar

 • Yaptığı işi bilmeme
 • İş Güvenliği kurallarını bilmeme
 • Yorgunluk ve uykusuzluk
 • Görme bozukluğu
 • Moral  bozukluğu
 • Dalgınlık
 • İşi ciddiye almama
 • Gereksiz şakalaşma
 • KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanmama
 • İşe uygun koruyucu kullanmama
 • Tehlikeli alet-edevat kullanma
 • Korumasız (topraksız) elektrik aletleri kullanma
 • Ergonomi kurallarına uymama

Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Önlemleri


Makine ve Tezgahlarda Alınacak İş Güvenliği Önlemleri


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
2/36
İş Kazalarının Nedenleri
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
1542 Kişinin Katili Kim?
5/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
6/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
8/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
9/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
11/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
17/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
18/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
19/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
20/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
21/36
İş Güvenliği Kültürü
22/36
Neden Güvenlik Kültürü?
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
27/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
29/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
30/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
İş Kazalarının Nedenleri!
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
35/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 2
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 3
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 5
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 6
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 7
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 8
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 9
25 24
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 10
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 11
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 12
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 17
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 18
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 19
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 20
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 21
22 27
İş Güvenliği Kültürü 22
19 30
Neden Güvenlik Kültürü? 23
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 25
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 27
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 28
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 29
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 30
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 31
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 33
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 35
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 36
24 25


 • Koruyucular, çalışmalarda her türlü teması kesecek şekilde tehlikeli kısmı örtmüş olmalı
 • Koruyucular, işçinin ve makinenin çalışmasına, kontrol ve bakımına engel olmayacak, üretimi zorlaştırmayacak şekilde yapılacak ve mümkünse makinenin sabit bir parçasına bağlanmalı
 • Çalışanın çarpma ve düşmesine, taşınan malzemenin darbelerine dayanacak sağlamlıkta yapılmalı
 • Koruyucular fazla bakıma ihtiyaç göstermeyecek şekilde yangın ve pasa dayanıklı malzemeden olmalı
 • Koruyucular, döküm, saç, boru veya profil demir, tel kafes, ahşap, plastik veya yerine göre uygun sağlamlıkta malzemeden yapılmalı ve bir tehlike oluşturmamalıdır
 • Her makine ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır
 • İşyerinde çalışanlar, bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirmeli ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde gidermelidir.
 • Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin aldıktan sonra kaldırılmalı ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden öne, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol etmelidir.
 • İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır
 • Bir tezgah veya makinede, arıza veya bunların koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hallerde, makine ve tazgah derhal durdurulmalı ve ilgililere haber verilerek ve arızası olduğu veya kusurlu koruyucusu bulunduğu tespit edilen tezgah veya makinede, herhangi bir kimsenin çalışmasını önleyecek tedbirler alınmalı ve durum, bunların üzerine bir levha asılarak belirtilmelidir.
 • Bir makine veya tezgahta arıza veya hareketli kısım koruyucularında bir kusur görüldüğü takdirde, makine ve tezgah derhal durdurulmalı, ilgililere haber verilerek ve ayrıca üzerine bir ikaz levhası asılarak bu durum duyurulmalıdır
 • Her makine ve tezgah, yalnız o makine ve tezgahta çalışmasına müsaade edilmiş, yetkili ve bilgili işçiler tarafından çalıştırılmalıdır.
 • Ayak pedalı ile çalışan makine ve tezgahlarda, pedalların üzerinde ancak bir ayağın girebileceği bir koruyucu olmalı, bu koruyucular çıkarılmamalıdır.
 • Makine ve tezgâhların elektrik şalterleri aşağıdaki özellik ve nitelikte olmalıdır:
  • Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek, üzerine oturmak, avuç içi ile basmak ve dirsek teması ile çalışmayacak şekilde ve işçilerin kolayca kullanabileceği yerde olmalıdır.
  • Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olmalıdır.
  • Bir işçinin, büyük bir makine veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması bahis konusu ise, bunların birden fazla durdurma ve bir adet de çalıştırma düğmesi bulunmalıdır.
  • Bir büyük tezgah veya makinenin çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalışıyorsa, her işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi bulunamalı, ancak bütün çalıştırma düğmelerine basılmadan makine çalışmamalıdır.
  • Uzaktan kumanda ile harekete geçirilen makine ve tezgahların yanlarında bulunanları ikaz etmek üzere, çalışmaya başlamadan önce sesli ve/veya ışıklı ikaz verilmelidir. Makine çalışmaya başlamadan etraftakiler uyarılmalıdır.

 

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması


Laboratuvarlarda Güvenlik Önlemleri


Güvenli KKD

 • İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli makinelerdeki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır.
 • Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, çalışmada hareketi engellemeyecek nitelikte olacak ve bunların cep kapakları, saçak gibi sarkıntılı kısımları bulunmayacak ve cepleri az veya küçük olacaktır.
 • İşbaşında sıvalı kollu gömlek yerine, kısa kollu gömlek giyilecektir.
 • Keskin veya sivri uçlu eşya ile patlayıcı parlayıcı maddeler ve yanıcı sıvılar cepte taşınmayacaktır.
 • Çalışma sırasında kullanılacak ayakkabılar, çizmeler veya her çeşit ayak kılıflar, işe uygun ve yeterlikte olmalı ve ayakkabı bağları kısa olmalı ve her zaman ayakkabı kenarlarına sokulmalıdır. Ayakkabılar;
  • Çelik/kompozit burunlu (l metreden 100 Kg. ağırlığının düşmesine karşı dayanıklı)
  • Kaymayan taban
  • Aşınma ve yıpranmaya karı dayanıklı
  • Antibakteriyel
  • Topuk bölgesinde darbe emme özelliği (yüksekten atlamalarda basıncı dağırma ve emme, uzun süre ayakta durmaya karşı ayak ağırlığını azaltma)
  • Çalışma ortamına göre yanmaz taban, elektrik akımına dirençli taban özelliklerinde olmalı
  • Delinme direnci yüksek olmalı
  • İş ayakkabılarında potansiyel riskler  başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.
 • İş eldivenleri
  • El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olmalı
  • Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalışan işçiler eldiven kullanmayacaklar
  • Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları, işe dayanıklı malzemeden seçilmelidir
  • Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilmeli
  • Eller, çarpmalara, ezilmelere, burkulmalara, delinmelere, kesilmelere karşı korunmalı
  • Sıcak, soğuk, erimiş metal sıçramalarına karşı önlem alınmalı, uygun yanmaz eldivenler kullanılmalı
  • Solventler, asitler, bazlar gibi maddelerle temastan kaçınılmalı
  • Elektrikle ilgili çalışmalarda yalıtkan eldivenler tercih edilmeli
  • Yırtık ve delik eldiven kullanılmamalı
  • İçi kirli olan eldiven kullanılmamalı
  • Kimyasal maddelerin bilekten içeri girmediğine emin olunulmalı
  • Eldivenler açık ateşle temas etmemeli
  • Kullandığımız eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda kavramayı çok iyi sağlamalı
  • Saf pamukla kaliteli bir şekilde astarlanmış olmalı
  • Çok sayıdaki kimyasallarla çalışmaya dayanıklı olmalı
  • El Koruma Standartları yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.
 • Kulak Tıkaçları ;
  • Yüksek kalite ve rahat kullanımlı olmalı
  • EN 352-2 CE sertifikalı olmalı
  • Gürültü azaltma seviyesi minimum 25 db. olmalı
  • Çam tipi kulak tıkacı tavsiye edilir
  • Hafif ve yıkanabilme özelliği ile çoklu kullanılabilir olmalı
  • Tercihen kordonlu olmalı
  • Kulak Koruyucu standartları ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.
 • Çalıştığımız makinada koruyucular bulunmalı bunların arızası ya da yıpranmaları halinde yetkililere bildirilmelidir.
 • İş güvenliği tedbirlerinin işçiler tarafından uygulanmaması tazminatsız çıkış nedeni olduğu çalışanlar tarafından bilinmelidir.

İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

Sponsor

Çağrı Tasarım

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

Tezgahlarda İş Güvenliği 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”


Sakarya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi


 

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Neden İş Güvenliği

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.


İş_Kazası_Nedir?


Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

 

Yazının ve videonun tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla